Flera deppiga siffror från Hufvudstaden

Hufvudstaden har presentetat sin halvårsrapport, perioden januari – juni 2020. Det är till stora delar siffror som är sämre än vad bolaget tidigare kunnat visa upp.

  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen minskade med 5,5 procent till 886 mnkr (938), vilket främst förklaras av tillfälliga hyresrabatter och ökade kundförluster för butiker och restauranger till följd av Covid-19.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 626 mnkr (682). Minskningen om 8 procent förklaras främst av lägre hyresintäkter för butiker och restauranger till följd av Covid-19.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1 082 mnkr (1 481), motsvarande -5,24 kronor per aktie (7,18). Minskningen förklaras främst
    av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet avseende fastigheter med en betydande andel butiker och restauranger.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 46,2 mdkr (47,7 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 175 kronor per aktie (185 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -1 915 mnkr (1 292).
  • Soliditeten uppgick till 62 procent (62), nettobelåningsgraden till 18 procent (17) och räntetäckningsgraden var 9,3 gånger (11,3).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 8,7 procent (6,5). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 4,1 procent (2,9).

Ur delårsrapporten framgår även att Hufvudstaden tecknat över 350 överenskom- melser om tillfälliga hyresrabatter för kvartal 2. I halvårsbokslutet 2020 uppgår dessa hyresrabatter till cirka 90 mnkr. Av dessa redovisas cirka 39 mnkr som ersättning från staten enligt lokalhyresstödpaketet. Det medför att Hufvudstadens resultat påverkats negativt med drygt 50 mnkr. Periodens resultat har även påverkats av ökade kostnader för kundförluster.

Värdet på bolagets fastighetsbestånd bedöms per den 30 juni 2020 uppgå till 46.214 miljoner kronor (47.681 vid årsskiftet). Den orealiserade värdeminskningen beror på effekten av sjunkande marknadshyror för främst butiker samt något stigande direktavkastningskrav, främst för fastigheter med betydande andel butikslokaler. Det genomsnittliga direktavkastningskravet är oförändrat jämfört med kvartal 1 och uppgick vid ovanstående värdering till 3,7 procent (3,6 vid års- skiftet).

Fler Nyheter från förstasidan

De slår till igen – shoppat för halv miljard på två dagar

I förvärvet ingår hyresbostäder, skola, vårdboende och dagligvaruhandel.

Kedjan satsar trots corona – ska öppna 40 nya enheter

FV avslöjar. Vill primärt hitta centrala lägen.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2020: Platserna 7-8

För 15:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast.

JLL bakom stor yta åt corona-vaccinet i Sverige

4.000 kvm står redo för världens mest eftertraktade medicinska uppfinning.

Får uppdraget att sälja stor bostadskaramell

Byggrätter om 40.000 kvm i kanonläge når marknaden. Se flera illustrationer som visar hur området kan utvecklas.

Utökar i Uppsala – köper för 275 miljoner

”Med detta förvärv breddar vi projektportföljen med lager och logistik i Uppsala”

Tar kontroll över pressade Prime Living

Tre noterade bolag bakom. Blir plattform för bolag inriktat på studentbostäder

Nyfosa skruvar på stor affär med Galjaden

Läs om hur det nya affärsupplägget ser ut.

Mäktigast 2020: Tio toppnamn kvar

Årets Rookie och Årets Klättrare korade.

Estea säljer för 2,5 miljarder

Läs om vad portföljen innehåller. Lista över alla 16 fastigheter. Köparen är redo för att sälja delar av det nyinköpta.

Minimal chans att få pengar åter efter Wells fiasko

”Vi ska försöka besvara vart alla pengarna tagit vägen”.

Offentliga Hus får över 10.000 nya ägare – se bilder

Aktien prissatt – dags för handelsstart på börsen för Kuylenstiernas, Bildts och Rosengrens bolag. Aktien föll inledningsvis, men återhämtade sig snabbt.

Kungens kurva i topp – men Gekås utpetat från pallen

Ny uppdaterad statistik från Swedish Shopping Centre Directory, SSCD.

Hyr 4.600 kvm i Balders och Peabs häftiga projekt

Klart med tredje uthyrningen på kort tid. Summerar 21.500 kvm.

Tillbaka till förstasidan