Flera deppiga siffror från Hufvudstaden

Hufvudstaden har presentetat sin halvårsrapport, perioden januari – juni 2020. Det är till stora delar siffror som är sämre än vad bolaget tidigare kunnat visa upp.

  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen minskade med 5,5 procent till 886 mnkr (938), vilket främst förklaras av tillfälliga hyresrabatter och ökade kundförluster för butiker och restauranger till följd av Covid-19.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 626 mnkr (682). Minskningen om 8 procent förklaras främst av lägre hyresintäkter för butiker och restauranger till följd av Covid-19.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1 082 mnkr (1 481), motsvarande -5,24 kronor per aktie (7,18). Minskningen förklaras främst
    av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet avseende fastigheter med en betydande andel butiker och restauranger.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 46,2 mdkr (47,7 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 175 kronor per aktie (185 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -1 915 mnkr (1 292).
  • Soliditeten uppgick till 62 procent (62), nettobelåningsgraden till 18 procent (17) och räntetäckningsgraden var 9,3 gånger (11,3).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 8,7 procent (6,5). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 4,1 procent (2,9).

Ur delårsrapporten framgår även att Hufvudstaden tecknat över 350 överenskom- melser om tillfälliga hyresrabatter för kvartal 2. I halvårsbokslutet 2020 uppgår dessa hyresrabatter till cirka 90 mnkr. Av dessa redovisas cirka 39 mnkr som ersättning från staten enligt lokalhyresstödpaketet. Det medför att Hufvudstadens resultat påverkats negativt med drygt 50 mnkr. Periodens resultat har även påverkats av ökade kostnader för kundförluster.

Värdet på bolagets fastighetsbestånd bedöms per den 30 juni 2020 uppgå till 46.214 miljoner kronor (47.681 vid årsskiftet). Den orealiserade värdeminskningen beror på effekten av sjunkande marknadshyror för främst butiker samt något stigande direktavkastningskrav, främst för fastigheter med betydande andel butikslokaler. Det genomsnittliga direktavkastningskravet är oförändrat jämfört med kvartal 1 och uppgick vid ovanstående värdering till 3,7 procent (3,6 vid års- skiftet).

Fler Nyheter från förstasidan

Toppmäklaren omhäktad

Åtalstiden förlängs  för den profilerade vd:n som misstänks för grovt bedrägeri och penningtvätt.

Planerar sälja i Stockholm

Agerar i det privata bolaget. Pengarna från försäljning ska användas till att betala skuld.

FV Quiz

FV Quiz: Sportstjärnorna och fastigheterna

Vad kan du om idrottsstjärnornas investeringar i fastighetsbranschen?

Det finns fortsatt torrt krut hos bolagen enligt FI-chefen

Daniel Barr, generaldirektör på Finansinspektionen tror inte att fastighetssektorn är i kris även fast läget är allvarligt.

Lansa köper vid Karlatornet

138 nybyggda bostäder. Första etableringen i Göteborgs stad.

Sandvik stannar och bantar HK

Förlängt hyresavtalet för huvudkontoret med 4.000 kvm.

”Ett helt gäng bolag kommer försvinna”

Landshövding och generaldirektör medverkade på Fastighetsdagen. Läs om några av höjdpunkterna och se flera bilder.

Säljer i innerstaden efter 110 år

Innehåller lägenheter samt kontorslokaler. FV berättar om priset.

Bonnier hyr ut 2.100 kvm till Domstolsverket

Första utflytten från Vasakronan.

Rekordstor fond om 42 miljarder

”En unik konkurrenskraft”. FV berättar hur mycket som redan förvärvats, vad som är aktuellt och vad som anses extra viktigt.

KKR köper 1.200 bostäder i Finland – siktar på Sverige

Har fokus på främst två segment.

”Inga tecken på minskade topphyror – tvärtom”

De ”dolda” vakanserna ökar, men ändå positiva signaler kring kontorets framtid.

Ny aktör siktar på miljardköp i centrala Stockholm

Fokus på innerstaden. Berättar för FV om strategin och vad som gör bolaget speciellt.

Tillbaka till förstasidan