FastPartner säljer för 700 miljoner i Gävle

Fastpartner har till ett av danska Property Group och FastPartner gemensamägt bolag avtalat om försäljning av huvuddelen av fastighetsbeståndet i Gävle.
Annons

Beståndet omfattar 11 bostadsfastigheter, en skola samt en industrifastighet med Ericsson som hyresgäst. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 694 MSEK. Resultateffekten för FastPartner AB uppgår till c:a 160 miljoner kronor beräknat på bokfört värde per 31 mars 2006. Då affären genomförs i bolagsform är resultatet i huvudsak skattefritt och innebär en nettokassaeffekt på om c:a 280 miljoner kronor.
Det gemensamma bolaget, som kommer att förvaltas av FastPartner, har som ambition att växa i huvudsak inom Gävleborgsregionen under de närmast åren.
Affären är villkorad av köparens finansiering till den 31 augusti 2006.

– Det sätt som denna affär är strukturerad på innebär ett nytt sätt för FastPartner att med en helt avgränsad risk fortsätta att expandera på ort där vi förvaltningsmässigt varit framgångsrika. Affären medför även att vi skapar ytterligare stora resurser för kommande affärer i moderbolaget, samt säkrar ett bra resultat för innevarande verksamhetså,  säger VD Sven-Olof Johansson i en kommentar.

– Den här typen av affär som vi nu har gjort med Fastpartner AB är Property Groups core business”, säger Michael Lexner som är Partner i Property Group A/S. Vi har identifierat ett respekterat svensk börsnoterat bolag som samarbetspartner. Detta samarbete har vi stora förväntningar på, och vi ser fram mot att utveckla detta i den närmaste framtiden.

Pressmeddelande                2006-07-07

Fler Nyheter från förstasidan

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Tillbaka till förstasidan