FastPartner säljer för 700 miljoner i Gävle

Fastpartner har till ett av danska Property Group och FastPartner gemensamägt bolag avtalat om försäljning av huvuddelen av fastighetsbeståndet i Gävle.

Beståndet omfattar 11 bostadsfastigheter, en skola samt en industrifastighet med Ericsson som hyresgäst. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 694 MSEK. Resultateffekten för FastPartner AB uppgår till c:a 160 miljoner kronor beräknat på bokfört värde per 31 mars 2006. Då affären genomförs i bolagsform är resultatet i huvudsak skattefritt och innebär en nettokassaeffekt på om c:a 280 miljoner kronor.
Det gemensamma bolaget, som kommer att förvaltas av FastPartner, har som ambition att växa i huvudsak inom Gävleborgsregionen under de närmast åren.
Affären är villkorad av köparens finansiering till den 31 augusti 2006.

– Det sätt som denna affär är strukturerad på innebär ett nytt sätt för FastPartner att med en helt avgränsad risk fortsätta att expandera på ort där vi förvaltningsmässigt varit framgångsrika. Affären medför även att vi skapar ytterligare stora resurser för kommande affärer i moderbolaget, samt säkrar ett bra resultat för innevarande verksamhetså,  säger VD Sven-Olof Johansson i en kommentar.

– Den här typen av affär som vi nu har gjort med Fastpartner AB är Property Groups core business”, säger Michael Lexner som är Partner i Property Group A/S. Vi har identifierat ett respekterat svensk börsnoterat bolag som samarbetspartner. Detta samarbete har vi stora förväntningar på, och vi ser fram mot att utveckla detta i den närmaste framtiden.

Pressmeddelande                2006-07-07

Fler Nyheter från förstasidan

Humlegårdens hus oskadda

Kraftig explosion i Hagalund där Humlegården äger 80 procent av fastigheterna.

Syskonpar köper för 400 mkr

Förvärvar 32.000 kvm bostäder och lokaler i centralt läge.

Microsoft slår till och köper 120.000 kvm mark

Avser att bygga ett datacenter i världsklass.

Akelius: ”Det är istället ett slag i ansiktet”

Kommenterar förslag som berör 24 procent av bolagets fastighetsvärde.

Tre institutioner har sålt för 13 miljarder på två år

Stora avyttringar. FV går igenom försäljningarna och vad som ligger bakom.

Höghus på Östermalm nobbas

Planerna på 450 bostäder och ett 18 våningar högt torn skickas åter till ritbordet.

JLL värvar fem

Läs om vilka som ansluter till rådgivningsfirman.

Fyra topptjänster tillsatta – några långsittare kvar

Fyra tjänstemanna-vd:ar suttit längre än 13 år. FV går igenom läget vid de största bolagen.

Fem kvar i kamp om stor myndighet

Beslut väntas inom några månader. Nästan 14.000 kvm på spel.

Spotify i våldsam ytexpansion av lokaler i Stockholm

Spotify gör ytterligare en lokalförhyrning. Nu på östra Södermalm. FV summerar förhyrningarna i Stockholm och berättar om den historiska expansionen.

Ny vd till Backahill

Familjen Erik Paulssons fastighetsbolag får en ny koncernchef.

Tidigare topp-vd startar nytt JV med Balder

Fokuserar på Stockholmsområdet. Berättar för FV om vilka segment som är intressanta.

Tillbaka till förstasidan