Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta: Ändra lagen för 5G-utbyggnad

Ledningsrättslagen behöver ändras så att 5g-utbyggnaden kan fortsätta i oförminskad takt och fastighetsägare fortsatt kan bidra till stadsutvecklingen med fler bostäder. Det kräver Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta i en gemensam skrivelse till regeringen efter en dom i Högsta domstolen medfört att hyresavtal för mobiltelefoniplatser kan ersättas med ledningsrätt.

Den 24 november 2021 meddelade Högsta domstolen sitt beslut i ett mål som kommer få stor påverkan på den fortsatta utbyggnaden av 5g-nätet för mobiltelefoni. Domen innebär att en teleoperatör med basstationer för mobiltelefoni på sex fastigheter i Luleå får ersätta sina befintliga lokalhyresavtal med fastighetsägaren med en mycket långtgående ledningsrätt.

Ledningsrätt innebär stora nackdelar för fastighetsägare jämfört med ett hyresavtal. Både äganderätt och möjligheter att ändra en befintlig byggnad eller bygga nytt begränsas kraftigt. Framför allt är ledningsrätten evig, vilket innebär att den finns kvar om huset rivs eller brinner ned. Då måste fastighetsägarna bygga upp huset på nytt för att garantera att mobilsändning kan ske. Om en fastighetsägare vill göra ändringar på sin fastighet, exempelvis bygga på några våningar med bostäder, så måste fastighetsägaren ansöka om så kallad förrättning och bekosta denna. Kostnader som inte sällan uppgår till stora belopp, och är förenad med långa och osäkra processer

– En uppenbar följd av domen är att fastighetsägare kommer bli betydligt mer återhållsamma med att teckna hyresavtal för mobiltelefoni när det finns en betydande risk att operatören i ett senare skede ansöker om den mer förmånliga ledningsrätten. Samtidigt riskerar domen att fördyra utbyggnaden av 5g-nätet för operatörerna, när de inte kan utnyttja platser i befintliga byggnader. Processen med att bygga ut mobilnätet kan bromsas och kraftigt försenas, säger Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

– Vi uppmanar därför regeringen att skyndsamt ändra i ledningsrättslagen så att fastighetsägarens rätt till sina egna fastigheter upprätthålls. Det är en förutsättning för att 5g-utbyggnaden ska kunna fortsätta och att den nödvändiga utvecklingen av våra städer med nya bostäder och lokaler kan tillgodoses, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Fler Nyheter från förstasidan

Duo redo för snabb miljardförsäljning

Ytterligare en stor transaktion att vänta på Kungsholmen.

Selin i miljard-jv i norr

Läs om planerna.

Hyr snabbt ut 7.000 kvm

Akademiska Hus avyttrade nyligen fastigheten.

Realplay

Nu ska nya tjänster öka bolagens intäkter

Efter jakt på minskade kostnader tittar proptechsektorn nu mer på hur de kan öka intäkterna hos fastighetsbolagen. Tenant experience ska fixa det.

Köper för 390 mkr av SPP

Central fastighet. Sweco hyresgäst.

Dragicevic nu näst störst i Oscar

Läs om den nya ägaren – som ”köttar på” inom fastighetsbranschen.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Raset: McDonalds stänger tolfte i Stockholmsområdet

Se FV:s lista över alla nedstängningar.

Läs utdrag ur Mats Hederos nya bok Människobyn

Han var ansvarig för att genomdriva en av de största förändringarna och ombyggnationerna av Stockholms city. Berättar om tankarna.

Tar över efter Pane Fresco på Åhléns city

Förknippades länge med Paolo Roberto

Jätteavtal om 42.500 kvm – värde nästan 2 miljarder

Ett sammanlagt årligt hyresvärde på drygt 95 miljoner.

Öppnar flaggskeppsbutik på Biblioteksgatan

Världskänt märke öppnar sin första butik i Norden.

Genova köper efter att Oscar inte gick i mål

Nybyggd 08-fastighet om 4.200 kvm.

Westfield nummer två

Följer i Mall of Scandinavias fotspår. Döps om.

Tillbaka till förstasidan