Fastigheter för 282 miljarder kronor bytte ägare 2023

Fastigheter för 282 miljarder kronor bytte ägare 2023, enligt statistik från SCB. Det är 112 miljarder kronor lägre än föregående år.

Annons

Antalet beviljade lagfarter under 2023 var knappt 112 000, vilket är knappt 24 000 färre än för 2022. Exkluderas arv, byten, gåvor och fusioner var det 81 000 lagfarter som hade en redovisad köpeskilling.

Det genomfördes 46 641 marknadsmässiga köp av småhusför permanentboende, exklusive tomträtter 2023, vilket är drygt 9 000 färre än föregående år. För åren 2018 till 2020 vara det genomsnittliga antalet köp nästan 56 000. För fastighetskategorierna fritidshus, lantbruk, hyreshus och industrier har antalet köp minskat jämfört med 2022. För fritidshus var antalet köp 8 586, vilket är en minskning med drygt 900. För lantbruk uppgick antalet köp till 3 193 och för hyreshus och industrier var antalet köp 810 respektive 529.

Enligt SCB:s fastighetsprisindex, för helår, har priserna på både fritidshus och permanenta småhus fallit mellan 2023 och 2022. För fritidshus föll priserna med drygt 11 procent och för småhus föll priserna med 10 procent. Priserna för lantbruksfastigheter föll med nästan 5 procent under 2023, jämfört med 2022. I ett något längre perspektiv, jämförelse mellan 2023 och 2013, har priserna stigit mellan 47 och 67 procent för de tre fastighetskategorierna. I diagrammet nedan åskådliggörs hur priserna för de olika fastighetskategorierna har utvecklats i förhållande till konsumentprisindex sedan 1990.

Fler Nyheter från förstasidan

”Det är en enorm hyresförlust och stor skada”

Drabbad fastighetsägare berättar för Fastighetsvärlden om vad som händer nu, efter raset utanför Stenungsund.

Logistea dubblar till 13 miljarder

Framstående fastighetsinvesterare storägare i båda. Zuckerman till FV: ”Matchar varandra oerhört väl”.

Bildextra: Höghus tar plats i ny stadsdel

Utökar med 189 lägenheter. Byggnaderna blir 19, 16 och 7 våningar höga.

Västerås köper stationshuset av Jernhusen

Västeråsbolaget VCAB köper Jernhusens 51 procent.

SPG, Oslo

Köper FutureBuilt-projekt

Cirkulärbostadsprojekt som innefattar 240 bostäder.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Får toppjobb av regeringen

Ska leda Sverige till spets.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Tillbaka till förstasidan