Fastigheten Duvan 6 ligger vid Klara kyrka och Lammet 17 på Bryggargatan/Korgmakargränd.

Fabege säljer två hus i city för 853 miljoner

SKL och Mengus förvärvar. Fabege har i centrala Stockholm avyttrat tomträtten Duvan 6 till Mengus och tomträtten Lammet 17 till Slussgården (ägt av SKL, se nedan).

Duvan är belägen på Klara Södra Kyrkogata 1, och omfattar en uthyrbar area om 9.670 kvm som i huvudsak består av kontor. Lammet är belägen på Korgmakargränd 2 och omfattar en uthyrbar area om 6.790 kvm (fördelat på 5.660 kvm kontor/ butiksyta och 1.130 kvm förråd).

Försäljningarna sker i bolag till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 853 miljoner kronor och ger ett resultat om 25 miljoner kronor miljoner kronor före skatt, respektive 48 miljoner kronor miljoner kronor efter skatt, vilket kommer att redovisas under andra kvartalet 2014. Catella var rådgivare till Fabege i båda transaktionerna.

– Vi har valt att sälja dessa tomträtter för att fortsätta investera i vår projektportfölj som vi bedömer ger oss en högre avkastning, säger Klaus Hansen Vikström, vice VD och affärsutvecklingschef på Fabege.

Slussgården förvaltar sedan tidigare kontors- och affärslokaler i ett område som begränsas till tre kvarter vid Slussen i Stockholm samt Högberga Gård på Lidingö. Fastigheterna inom Slussgården ingår i helägda dotterbolag till SKL Fastigheter och Service AB. Inom SKL Fastigheter och Service AB ingår också verksamheten Konstella.

Fastighetsvärlden Idag          2014-06-09

Fler Nyheter från förstasidan

Försäljning i city avbruten

Buden nådde inte upp till prisförväntningarna.

Bilder: Klart för bygge i nationalstadsparken

Investering i hotell- och konferensanläggning. Se hur den välkända anläggningen kommer att utvecklas.

Randstad flyttar till Fabege

En av årets större uthyrningar.

Rullande nyemission skulle kunna ge 2,5 miljarder

SBB lägger fram förslaget med nya aktier som alternativ till kontanter.

Två nya till Sergelgatan

En snabbväxande öppnar mitt i Stockholm och en klädkedja byter läge.

Redo miljardköpa logistik och bostäder

Investeringschefen berättar vad bolaget vill förvärva. Sett prisskifte i marknaden.

The Works intar 2.500 kvm hos Hufvudstaden

Hyr 2.500 kvm högt upp i kommande projektfastighet.

Hyr hela 4.700 kvm för globalt huvudkontor

Lämnar OMX-huset som ägs av Fastpartner.

Ännu en nyemission – Nivika fyller på

Befintliga ägare späds ut med 25 procent när bolaget tar in 750 mkr via en riktad nyemission.

Exklusiv föråkare på bostadsmarknaden

Test för investerarmarknaden. Bostadsfastighet i Lärkstaden till salu

Skanska vinner kamp om kommunhus – säljer till Vacse

C.F. Møller Architects har ritat huset. 5.300 kvm BTA.

Utses till ny region-vd för Castellum Väst

Efterträder Mariette Hilmersson. Blir ansvarig för 30 miljarder.

Brunswick hyr 1.600 kvm av Humlegården

Lämnar The View. Tar över lokaler efter Stockholms Handelskammare.

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Tillbaka till förstasidan