Fabege ökar intäkter men tappar värde

Ökade hyresintäkter, förbättrat driftöverskott och positiv nettouthyrning under samtliga fyra kvartal 2022. Men samtidigt ökade räntekostnaderna och under hösten justerades värdena ned något och aktieägarna föreslås få sänkt utdelning.

Hyresintäkterna ökade till 3.032 mkr, en ökning med runt 140 mkr, men förvaltingsresultatet minskade med drygt 160 mkr. Det är främst högre räntekostnader samt negativt utfall från bostadsutvecklingen som påverkade förvaltningsresultatet nedåt. Det var en nedskrivning av byggrätter som åsamkade bolaget förlusten i bostadsverksamheten.

Efter att ha visat en positiv värdeutveckling under de tre första kvartalen så sveptes denna bort helt och hållet vid den externa värderingen under det fjärde kvartalet. Beståndet värderades ned nära 4 miljarder och det innebar att den orealiserade värdenedgången för helåret blev –233 mkr.

– Det genomsnittliga avkastningskravet ökade med 0,23 procentenheter till 3,99 procent i vår portfölj, konstaterar vd Stefan Dahlbo i sitt vd-ord.
Inför framtiden poängterar han:
– Jag har sagt det tidigare, men vi har stort fokus på att under de närmaste åren få upp uthyrningsgraden igen till 95 procent.

Vid årsskiftet var den ekonomiska uthyrningsgraden i förvaltningsbeståndet 89 procent. Den delmarknad som ståtade med högst uthyrningsgrad i bolaget var Hammarby Sjöstad med 93 procent. Innerstadsbeståndet var uthyrt till 88 procent och Solnabeståndet till 89 procent.

Årets resultat före skatt hamnade nu på –3.494 mkr (2.964) och resultatet efter skatt på –2.729 mkr (2.376). Styrelsen föreslår att utdelningen sänks med 40 procent till 2:40 kr per aktie (4:00)

Fabeges nyckeltal för 2022:

  • Hyresintäkterna uppgick till 3 032 mkr (2 889). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med drygt 5 procent (2).
  • Driftsöverskottet uppgick till 2 240 mkr (2 185). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 3 procent (3).
  • Överskottsgraden uppgick till 74 procent (76).
  • Omsättning bostadsutveckling uppgick till 295 mkr (62) och bruttoresultatet uppgick till -79 mkr (-9)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 373 mkr (1 537).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -159 mkr (4 641).
  • Nettouthyrningen under året uppgick till 86 mkr (162).
  • Den ekonomiska uthyrningsgraden i förvaltningsportföljen uppgick vid årets slut till 89 procent (90). Större vakanser avser främst tre fastigheter i Solna Business Park.
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 2 376 mkr (5 400), motsvarande 7:49 kr per aktie (16:73).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2:40kr/aktie (4:00) att utbetalas kvartalsvis vid fyra tillfällen om vardera 0,60 kr/aktie. Utdelningsförslaget är i linje med Fabeges utdelningspolicy.

Fler Nyheter från förstasidan

Logistea närmare drömprojekt om 380.000 kvm

Niklas Zuckerman: ”Samverkan har skett i god anda och tempo”.

”Ett gift med ett fult tryne”

Bostadsministern kommenterar situationen för FV.

Stort projekt mitt på Kungsholmen

Aktuellt med hotell och takbar.

Klart: Köper unika Kurön

Fem ö-fastigheter i Mälaren har fått en ny ägare.

Bilder: Rekordpris på nya lägenheter på Sandhamn

Läs om det nya projektet bredvid Seglarhotellet.

Försäljning i city avbruten

Buden nådde inte upp till prisförväntningarna.

Bilder: Klart för bygge i nationalstadsparken

Investering i hotell- och konferensanläggning. Se hur den välkända anläggningen kommer att utvecklas.

Randstad flyttar till Fabege

En av årets större uthyrningar.

Rullande nyemission skulle kunna ge 2,5 miljarder

SBB lägger fram förslaget med nya aktier som alternativ till kontanter.

Två nya till Sergelgatan

En snabbväxande öppnar mitt i Stockholm och en klädkedja byter läge.

Redo miljardköpa logistik och bostäder

Investeringschefen berättar vad bolaget vill förvärva. Sett prisskifte i marknaden.

The Works intar 2.500 kvm hos Hufvudstaden

Hyr 2.500 kvm högt upp i kommande projektfastighet.

Hyr hela 4.700 kvm för globalt huvudkontor

Lämnar OMX-huset som ägs av Fastpartner.

Ännu en nyemission – Nivika fyller på

Befintliga ägare späds ut med 25 procent när bolaget tar in 750 mkr via en riktad nyemission.

Tillbaka till förstasidan