Vy över det planerade torget vid Ulriksdals pendeltågsstation och över Johnson & Johnsons blivande huvudkontor.

Fabege köper för 870 mkr i Solna från Peab

Fabege har kommit överens med Peab om att förvärva Peabs andel om 50 procent av aktierna i Visio. Efter förvärvet äger Fabege 100 procent av Visio som äger byggrätter i Solna. Vidare förvärvar Fabege fastigheterna Distansen 4, 6 och 7 i Ulriksdal av Peab.

I samband med kapitaliseringen av Arenabolaget i Solna KB (ABS) har ABS förvärvat tillgångar i anslutning till Friends Arena från Visio. Kvar i Visio finns därefter innehavet i Råsta som innefattar byggrätter i Solna. Råsta ägs till 75 procent av Visio och till 25 procent av Solna stad.

Köpeskillingen för andelarna i Visio uppgår preliminärt till 300 Mkr varav 200 Mkr erläggs genom en revers som förfaller i samband med att byggrätterna vinner laga kraft, dock senast den 31 december 2018. Genom affären kommer Visio att konsolideras i Fabegekoncernen vilket innebär att det initiala fastighetsvärdet ökar med ca 550 Mkr.

Köpeskillingen för Distansen uppgår till 570 Mkr. Fastigheten är nyproducerad och delvis uthyrd till Johnson & Johnson. I affären ingår också ett nyuppfört p-hus samt en byggrätt om ca 15.000 kvm kontor.

Tillträde sker i januari 2017.

– Båda affärerna passar väl in i Fabeges satsning på att fortsatt stadsdelsutveckling i de olika delarna av Solna, kommenterar Christian Hermelin, VD Fabege AB.

Peab skriver följande:

Försäljningarna i Ulriksdal innebär ett positivt rörelseresultat på cirka 180 MSEK. Försäljningarna av tillgångarna kopplade till Arenabolaget (läs mer om den transaktionen här) och Visio innebär ett negativt rörelseresultat på cirka 180 MSEK.

Jesper Göransson VD och koncernchef i Peab kommenterar affärerna:

– Försäljningen av fastigheterna i Ulriksdal visar på att Peab framgångsrikt kan utveckla projekt från förvärv av mark till färdig och uthyrd fastighet på lokal marknad. Peab kommer att vara en fortsatt stark aktör i Solnas utveckling. Vi har betydande byggrätter i Råsunda och i Ulriksdal.

Fastighetsvärlden Idag 2016-11-25

Fler Nyheter från förstasidan

Affär mellan Point och Diös kraschar

Avbryter affären med hänvisning till förändrade finansiella villkor.

Batljan: ”Vi är självkritiska”

SBB:s vd i intervju om bolagets kommunikation, om kommande miljardförsäljingar och hur han och kollegorna mår.

Alla elva dömda har överklagat

FV berättar vad som hänt och vad som väntar framöver.

Hotell byter ägare – option om att köpa fastigheten

1800-talsbyggnad med sjöläge.

Tio kända krogar får indraget alkoholtillstånd

Hufvudstaden har nobbat ägarskiften. FV redogör för mejl mellan parterna.

K2A skjuter upp byggstarter

Varslar majoriteten av personalen i bolag. Flyttar fram mål.

Hyr ut 2.500 kvm i historisk miljö

JV tecknar avtal. Advokatfirma flyttar in.

Slakt: Flykt från fastigheter

33 bolag i lista. Nio hade vid klockan 11 backat med mer än 5 procent. Endast ett bolag ligger på plus för de senaste 12 månaderna.

SBB:s drag – säljer för 436 miljoner

26.000 kvm ingår i affären.

Klart: Comeback som vd – vill känna affärstempo

Berättar för FV om återkomsten.

Boverket: Bostadsbyggandet bromsar in

Samtidigt skrivs behovet av nya bostäder upp. Ny rapport.

Anställer för fortsatt tillväxt

Fyra nyrekryteringar på plats.

Jättenotering skjuts fram

Satt på paus. Skulle blivit största noteringen sedan 2015.

Sammanslagning skapar bolag för miljard i norr

Två bolag går samman och bildar en gemensam fastighetskoncern.

Tillbaka till förstasidan