Vy över det planerade torget vid Ulriksdals pendeltågsstation och över Johnson & Johnsons blivande huvudkontor.

Fabege köper för 870 mkr i Solna från Peab

Fabege har kommit överens med Peab om att förvärva Peabs andel om 50 procent av aktierna i Visio. Efter förvärvet äger Fabege 100 procent av Visio som äger byggrätter i Solna. Vidare förvärvar Fabege fastigheterna Distansen 4, 6 och 7 i Ulriksdal av Peab.

I samband med kapitaliseringen av Arenabolaget i Solna KB (ABS) har ABS förvärvat tillgångar i anslutning till Friends Arena från Visio. Kvar i Visio finns därefter innehavet i Råsta som innefattar byggrätter i Solna. Råsta ägs till 75 procent av Visio och till 25 procent av Solna stad.

Köpeskillingen för andelarna i Visio uppgår preliminärt till 300 Mkr varav 200 Mkr erläggs genom en revers som förfaller i samband med att byggrätterna vinner laga kraft, dock senast den 31 december 2018. Genom affären kommer Visio att konsolideras i Fabegekoncernen vilket innebär att det initiala fastighetsvärdet ökar med ca 550 Mkr.

Köpeskillingen för Distansen uppgår till 570 Mkr. Fastigheten är nyproducerad och delvis uthyrd till Johnson & Johnson. I affären ingår också ett nyuppfört p-hus samt en byggrätt om ca 15.000 kvm kontor.

Tillträde sker i januari 2017.

– Båda affärerna passar väl in i Fabeges satsning på att fortsatt stadsdelsutveckling i de olika delarna av Solna, kommenterar Christian Hermelin, VD Fabege AB.

Peab skriver följande:

Försäljningarna i Ulriksdal innebär ett positivt rörelseresultat på cirka 180 MSEK. Försäljningarna av tillgångarna kopplade till Arenabolaget (läs mer om den transaktionen här) och Visio innebär ett negativt rörelseresultat på cirka 180 MSEK.

Jesper Göransson VD och koncernchef i Peab kommenterar affärerna:

– Försäljningen av fastigheterna i Ulriksdal visar på att Peab framgångsrikt kan utveckla projekt från förvärv av mark till färdig och uthyrd fastighet på lokal marknad. Peab kommer att vara en fortsatt stark aktör i Solnas utveckling. Vi har betydande byggrätter i Råsunda och i Ulriksdal.

Fastighetsvärlden Idag 2016-11-25

Fler Nyheter från förstasidan

Arnhult har sålt stor aktiepost i Sagax

Läs även om Arnhults övriga fastighetsplaceringar.

Ligger bakom köpet av stor arena

15.000 åskådarplatser.

Stora PDL United hotas av konkurs

Har flera av landets största padelanläggningar.

Andreas Eneskjöld ny vd

Bolagsgruppen gör flera förändringar.

Hyr 3.000 kvm på Vasagatan

Utmanare inom coworking når 20.000 nära centralstationen.

Babybjörn ut efter cybersatsning

Lämnar Solna för flytt västerut. Hyr 1.400 kvm i projektfastighet.

Så blir nya bostadsbolaget

Läs om beståndet, styrelsen och ledningsgruppen.

Lista: 30 hus som kan säljas

Uppdaterad avyttringsplan.

Topplista

Lista: 16 ledande juristerna

FV har sammanställt en lista över de mest framgångsrika advokatfirmorna, kopplat till fastighetsaffärer.

HFD: Cementas tidsbegränsade täkttillstånd ska stå fast

”Det är ett viktigt besked från domstolen idag”.

SBB-blankare har bränt sig

Ser ut att förlora mycket i kampen mot Batljans bolag.

Obos i offensiv – ny storägare i svensk byggjätte

Nordstjernan halverar sitt ägande i byggföretaget, satsar på andra branscher än bygg.

Överväger sälja för hela 10 miljarder

FV berättar om beståndet. En av de allra mest kända fastigheterna ingår.

Bantar vid flytt till nybyggt

Nya tider, nytt beslut. Minskar kontorsytan med en tredjedel.

Tillbaka till förstasidan