Mellan fastigheten Getingen 14 och rondellen vid Sveaplan får Fabege möjlighet att bygga 9.000 kvm kontorslokaler. Foto: Fastighetsvärlden

Fabege in som byggherre i Hagastaden

Fabege ska få möjlighet att bygga ett nytt kontorshus om 9.000 kvm vid Sveaplan, nära Wenner-Gren center.

Det är exploateringskontoret som föreslår en markanvisning för kontor inom del av fastigheten Vasastaden 1:118 till Fabege.

Föreslagen markanvisning till Fabege omfattar nybyggnation av cirka 9.000 kvm kommersiella ytor. Kvartersmark för kommersiella ytor föreslås överlåtas med äganderätt och köpeskillingen föreslås till 26.000 kr/kvm ljus BTA. Utifrån en tidig bedömning bör den totala försäljningsintäkten bli cirka 234 miljoner kronor, enligt exploateringskontoret.

Fastighetsvärlden kan berätta att det handlar om den lilla markyta som finns framför fastigheten Getingen 14 längst norr ut på Sveavägen där bland annat O’Learys finns som stor hyresgäst. På platsen idag finns parkeringsplatser och en återvinningsstation. Markområdet har ett fotavtryck om cirka 1.280 kvm.

Fabege äger flera fastigheter i anslutning till den aktuella fastigheten. Bland annat även Getingen 13 och 15 samt Ormträsket 10 (Wenner-Gren center), som samtliga är underbyggda med garage i flera nivåer, vilket föranleder exploateringskontoret att föreslå en direktanvisning till Fabege.

Sedan tidigare är det främst Castellum, Atrium Ljungberg, Serneke, Hemsö och NCC som utvecklar nya kontorslokaler i stadsdelen.

Fabege har tidigare presenterat ett utvecklingsförslag av kvarteren Getingen tillsammans med fastighetsägarna till Getingen 11 och 16. Förslaget innebar en förtätning av befintlig bebyggelse mot Ynglingagatan samt en upprustning av det gångstråk som passerar genom kvarteret Getingen 13 i Hagagatans förlängning.

Platsen för Fabeges kommande kontorsprojekt markerat i rött.
På den smått bortglömda platsen finns idag parkeringsplatser och en återvinningscentral. Foto: Fastighetsvärlden

Fler Nyheter från förstasidan

Wallenstam avslutar veckan med miljardaffär

Säljer bostäder på nivån 70.000–75.000 kronor per kvadratmeter.

Daniel Kindberg frias

”Gud va skönt”. Dömdes till tre års fängelse i tingsrätten.

Selin och Arnhult besegrade norska oljemiljardärer

Köper för 13,5 miljarder och bolaget når därmed 78 miljarder. Läs om beståndet.

Nivika kraftigt övertecknad – börshandel inleds idag

Aktier för över 60 miljoner omsatta under första timmarnas handel.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Skanska bygger upp nytt fastighetsbestånd

Introducerar en ny verksamhetsgren för att behålla fastigheter långsiktigt.

Oscar säljer ännu ett tänkt lyxprojekt

Efter 79&Park, Norra Tornen och Primus så skulle detta resulterat i nästan 200 bostäder. FV avslöjar.

Newsec får ny vd – satsar även på övriga Europa

Läs om nya storsatsningen. Nya vd:n berättar för FV.

KlaraBo drog 45 procent i inledande handel

Kursrusning när KlaraBo började att handlas, efter kraftig överteckning i nyemissionen.

Duo säljer för för hela 3 miljarder

Läs om vilka fastigheter som ingår i transaktionen.

Östling och Orthén nya delägare

Når 3,6 miljarder genom nya förvärv.

Tessin Properties förvärvar sin första fastighet

Premiärförvärvet är avklarat. Läs om objektet och detaljerna.

Granit passerar 5 miljarder

Läs om Tenzingbolagets senaste förvärv.

Swiss Life i mål med köp för hela 13 miljarder

Fv berättar om de mest kända fastigheterna.

Tillbaka till förstasidan