Stefan Dahlbo och Misha Moeremans d’Emaus. Kvarteret Selfoss, SHH och Fabeges gemensamma projekt i Kista.

Fabege förvärvar SHH Bostad

Fabege förvärvar SHH Bostad AB. Samtliga aktier i SHH förvärvas till en köpeskilling om 880 miljoner. Från och med den 18 oktober blir SHH ett helägt dotterbolag till Fabege.

De senaste åren har Fabege synliggjort sina bostadsbyggrätter via flera projekt i Kista samt Solna. Men det finns mer och Fabeges strategi för att optimera värdet av bostadsbyggrättsportföljen förstärks nu genom att bolaget förvärvar såväl ytterligare kompetens som fler byggrätter på sin hemmamarknad Stockholm.

De två största ägarna av SHH Bostad har varit Misha Moeremans d’Emaus (grundare och tidigare VD) samt Fastighets AB Balder, med 31 respektive 21 procent av aktierna.

SHH kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet som fristående dotterbolag under varumärket SHH
Bostad och SHH:s organisation och ledning kommer vara oförändrad med Fredrik Alvarsson som VD och Ando Wikström som CFO.

SHH grundades 2010 och har sedan dess färdigställt över 40 fastighetsprojekt, vilket motsvarar cirka 2.100 boenden. Per halvårsskiftet 2021 hade SHH en egen produktion om 574 boenden fördelade på elva projekt och utöver dessa finns arton exploateringsfastigheter som omfattar byggrätter motsvarande drygt 2.300 boenden inklusive ett äldreboende och en skola. Cirka två tredjedelar av de framtida byggrätterna är belägna inom Storstockholm och kompletterar Fabeges omfattande bostadsbyggrättsportfölj väl.

Fabege har över 500.000 kvm bostadsbyggrätter i sin portfölj som huvudsakligen är belägna i Solna och Flemingsberg. I och med förvärvet ökar byggrättsportföljen till motsvarande cirka 10 000 boenden och då primärt i region Stockholm. Fabege kommer därmed kunna ta ett mer långtgående ansvar för bostadsutvecklingen i sina stadsdelar.

– Förvärvet stärker Fabeges position som stadsutvecklare i Storstockholm. Tack vare att SHH tillför kompetens inom bostäder och samhällsfastigheter kan vi vara med längre i värdeskapandet och driva flera olika typer av projekt i egen regi, vilket är ett naturligt nästa steg i vår stadsutvecklingsstrategi, kommenterar Fabeges vd Stefan Dahlbo köpet av SHH.

Fabege och SHH har tidigare samarbetat i ett joint venture då cirka 270 bostäder byggdes i Kista under namnet Selfoss. Projektet bestod av tre etapper där de första två genomfördes som bostadsrättsföreningar och den tredje etappen avyttrades som hyresrätter i mars 2021.

Fler Nyheter från förstasidan

Ännu en nyemission – Nivika fyller på

Befintliga ägare späds ut med 25 procent när bolaget tar in 750 mkr via en riktad nyemission.

Exklusiv föråkare på bostadsmarknaden

Test för investerarmarknaden. Bostadsfastighet i Lärkstaden till salu

Skanska vinner kamp om kommunhus – säljer till Vacse

C.F. Møller Architects har ritat huset. 5.300 kvm BTA.

Utses till ny region-vd för Castellum Väst

Efterträder Mariette Hilmersson. Blir ansvarig för 30 miljarder.

Brunswick hyr 1.600 kvm av Humlegården

Lämnar The View. Tar över lokaler efter Stockholms Handelskammare.

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Tillbaka till förstasidan