Stefan Dahlbo och Misha Moeremans d’Emaus. Kvarteret Selfoss, SHH och Fabeges gemensamma projekt i Kista.

Fabege förvärvar SHH Bostad

Fabege förvärvar SHH Bostad AB. Samtliga aktier i SHH förvärvas till en köpeskilling om 880 miljoner. Från och med den 18 oktober blir SHH ett helägt dotterbolag till Fabege.

De senaste åren har Fabege synliggjort sina bostadsbyggrätter via flera projekt i Kista samt Solna. Men det finns mer och Fabeges strategi för att optimera värdet av bostadsbyggrättsportföljen förstärks nu genom att bolaget förvärvar såväl ytterligare kompetens som fler byggrätter på sin hemmamarknad Stockholm.

De två största ägarna av SHH Bostad har varit Misha Moeremans d’Emaus (grundare och tidigare VD) samt Fastighets AB Balder, med 31 respektive 21 procent av aktierna.

SHH kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet som fristående dotterbolag under varumärket SHH
Bostad och SHH:s organisation och ledning kommer vara oförändrad med Fredrik Alvarsson som VD och Ando Wikström som CFO.

SHH grundades 2010 och har sedan dess färdigställt över 40 fastighetsprojekt, vilket motsvarar cirka 2.100 boenden. Per halvårsskiftet 2021 hade SHH en egen produktion om 574 boenden fördelade på elva projekt och utöver dessa finns arton exploateringsfastigheter som omfattar byggrätter motsvarande drygt 2.300 boenden inklusive ett äldreboende och en skola. Cirka två tredjedelar av de framtida byggrätterna är belägna inom Storstockholm och kompletterar Fabeges omfattande bostadsbyggrättsportfölj väl.

Fabege har över 500.000 kvm bostadsbyggrätter i sin portfölj som huvudsakligen är belägna i Solna och Flemingsberg. I och med förvärvet ökar byggrättsportföljen till motsvarande cirka 10 000 boenden och då primärt i region Stockholm. Fabege kommer därmed kunna ta ett mer långtgående ansvar för bostadsutvecklingen i sina stadsdelar.

– Förvärvet stärker Fabeges position som stadsutvecklare i Storstockholm. Tack vare att SHH tillför kompetens inom bostäder och samhällsfastigheter kan vi vara med längre i värdeskapandet och driva flera olika typer av projekt i egen regi, vilket är ett naturligt nästa steg i vår stadsutvecklingsstrategi, kommenterar Fabeges vd Stefan Dahlbo köpet av SHH.

Fabege och SHH har tidigare samarbetat i ett joint venture då cirka 270 bostäder byggdes i Kista under namnet Selfoss. Projektet bestod av tre etapper där de första två genomfördes som bostadsrättsföreningar och den tredje etappen avyttrades som hyresrätter i mars 2021.

Fler Nyheter från förstasidan

Martin Bjöörn med flera lämnar Castellum

”Blir nog något annat som passar mig bättre”

Bra skjuts i värdet hos Platzer

Visar ökande hyresintäkter samtidigt som vakansgraden ökar något.

Avyttrar portfölj för 209 mkr

”Har uppnått affärsplan för respektive fastighet”.

Breddar verksamheten med tre förvärv

Satsar på utvecklingsfastigheter.

SBB i nytt betydande förvärv – betalar med egna aktier

Betalar en halv miljard för bolaget som specialiserat sig på utveckling av samhällsfastigheter.

Här är Skanskas nästa spektakulära 08-projekt

20.000 kvm kontor. 11 våningsplan. Se visionsbilder!

Stänger sin ”lila” satsning på flaggskeppsenhet i CBD

Fastighetsägaren öppnar för butik. Ett stenkast från Stureplan.

Hyr ut i bottenplan på kungligt projekt

Ska öppna upp slutet kvarter.

Fabege öser på i Flemingsberg – köper 35.000 kvm

Byggrätt som kompletterar tidigare förvärv.

Succéköpet – snabbt hyrt ut 5.400 kvm inom tullarna

Köpte fastighet i kanonläge – som ändå länge haft vakanser.

Köper projekt som omvandlats till hyresrätter

Köparen, som tidigare gjort flera förvärv i innerstaden, berättar för FV.

Så mycket återstår att hyra ut i rekordhöga skrapan

Sveriges och Nordens högsta kontorshus om 36 våningar. FV går igenom Skanskas uthyrningar.

Hon lämnar Stenvalvet – får ny roll på Rikshem

Tar plats i ledningsgruppen.

SBB:s iskalla projekt – kan bygga i norr

Idrottsklubb driver projekt mot kommunen.

Tillbaka till förstasidan