Fabege förbereder för bankfinansiering

De fortsatt usla villkoren på obligationsmarknaden har fått Fabege att förberede med ökade bankfaciliteter meddelar bolaget i sin delårsrapport.

Fabege hade en positiv nettouthyrning om 25 mkr under det tredje kvartalet och för de första nio månaderna uppgår den till totalt  69 mkr (130). Bolaget levererar i övrigt ett något bättre driftnetto än motsvarande period förra året och något högre förvaltningsresultat.

De orealiserade värdeförändringarna under de första nio månaderna blev 3.432 mkr varav 253 mkr under det tredje kvartalet. Avkastningskraven i värderingarna har nu vid den senaste värderingen skruvats upp något, från den allra lägsta nivån som förelåg under första halvåret. De är nu åter på ungefär den nivå som gällde vid årsskiftet, men samtidigt har hyrestillväxt motverkat det så att utfallet ändå är en positiv värdeförändring.

–   Verksamheten rullar på bra och vi uppvisar en positiv nettouthyrning på 25 Mkr för kvartalet. De ökade avkastningskraven, på grund av marknadsläget, motverkades positivt av indexering vilket är huvudförklaringen till den orealiserade värdetillväxten på 253 mkr, kommenterar vd Stefan Dahlbo.

Han säger även:

–   Prissättningen på obligationsmarknaden är fortsatt inte konkurrenskraftig jämfört med bankfinansiering. Ser vi ingen förbättring på obligationsmarknaden siktar vi på att ytterligare öka andelen finansiering i bank. Vi har efter halvårsskiftet utökat våra bankfaciliteter med totalt drygt 2,6 Mdkr och har nu 4,4 Mdkr i outnyttjade faciliteter.

Ur Fabeges niomånadersrapport:

  • Hyresintäkterna ökade till 2.251 mkr (2.143). I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 5 procent i jämförelse med samma period före­gående år
  • Driftsöverskottet ökade till 1.667 mkr (1.616). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 3 procent.
  • Överskottsgraden uppgick till 74 procent (75).
  • Omsättning bostadsutveckling uppgick till 132 mkr och bruttoresultatet uppgick till 10 mkr.
  • Förvaltningsresultatet ökade till 1.138 mkr (1.119).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3.506 mkr (2.476).
  • Nettouthyrning under perioden uppgick till 69 mkr (130).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 5.105 mkr (3.142), motsvarande 16,05 kr per aktie (9,72).
  • Belåningsgraden uppgick till 36 procent (36).

Missa inte! Bostadsdagen 2023

Den 22 februari är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Bostadsdagen 2023. Det äger rum på Grand Hôtel, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Stor bostadsutvecklare lägger större varsel

FV berättar om ännu ett bolag som tvingas agera på den förändrade marknaden.

Skanska gör stort förvärv

Stor tomt om nästan 40.000 kvm i attraktivt läge.

Hackspett stoppar 130 bostäder i Söderort

Bostadsbolag tvingas lägga stort projekt i papperskorgen.

Juryns val: Bästa transaktionskonsult

Juryn har utsett fem ledande mäklare som gått till final.

Juryns val: Fem i final om Årets lokalkonsult

Läs om vilka fem som är nominerade.

Skanska hyr ut 2.500 kvm

Uthyrningsgraden når 75 procent.

Coworkingfirma hyr hel byggnad i Gamla stan

Palatsbyggnad. ”Finns ingen byggnad med samma wow-faktor.”

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Besqab i nyemission om 825 miljoner

Kommer att använda pengarna till att i förtid helt återbetala den obligation man gav ut för två år sedan.

”Kontorsvägrarna” – så kan de lockas åter

De anställda berättar vad som krävs för att lämna hemmet.

Hyr ut över 3.000 kvm på Södermalm

Fortsatt högt tryck efter lokaler.

De fem kan vinna priset Bästa uthyrning 2022

Svårt uppdrag för juryn. Många spridda röster.

Realplay

Helheten ger rätt skattelösning

För fastighetsbranschen spelar skattefrågor ofta en stor roll. Om det handlar det senaste avsnittet från Realplay där ”dokumentera” blir ett viktigt råd.

Satsar nära Stureplan

Driver flera välkända krogar. Har nu tecknat kontrakt för ytterligare en lokal.

Tillbaka till förstasidan