Få Coronarabatter hos AL

Resultatet för tredje kvartalet är tydligt lägre mot för ett år sedan hos Atrium Ljungberg. Det beror till största delen på försäljningen av Farsta Centrum i våras, vilket under kvartalet inneburit lägre hyresintäkter.

Under det tredje kvartalet har de tillfälliga Coronarabatter som bolaget givit till hyresgäster minskat. De uppgick endast till 1 mkr under kvartalet mot 39 mkr för hela perioden januari-september.

Under det tredje kvartalet visar beståndet en högre positiv värdeförändring än under motsvarande kvartal 2019, 467 mkr mot 283 mkr då. För de tre första kvartalen tillsammans kvarstår dock den negativa värdeutvecklingen och summerar nu i –742 mkr jämfört med positiva 1.597 mkr motsvarande period förra året. Det är fortfarande den betydande sänkningen av värdet på handelsfastigheter som gjordes i första kvartalet som ligger bakom årets negativa siffra.

AL:s delårsrapport januari – september 2020:

 • Nettoomsättningen ökade till 2.166 mkr (2.073) varav hyresintäkter uppgick till 1.789 mkr (1.933).
 • Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (92), inklusive projektfastigheter.
 • Nettouthyrningen för perioden uppgick till -2 mkr (-75) varav 17 mkr (-42) avsåg projektfastigheter.
 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 1.205 mkr (1.339). Överskottsgraden uppgick till 67 procent (69).
 • Resultat före värdeförändringar uppgick till 842 mkr (945).
 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -742 mkr (1.597).
 • För det tredje kvartalet var motsvarande siffra 467 mkr (283).
 • Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -285 mkr (-554).
 • Periodens resultat uppgick till 177 mkr (1.762), vilket motsvarar 1,37 kr/aktie (13,55).
 • Investering i egna fastigheter ökade till 1.809 mkr (1.217).
 • Förvärv av fastigheter uppgick till 266 mkr (1.166).
 • Försäljning av fastigheter ökade till 3.979 mkr (1.031). Bland annat har Farsta centrum avyttrats.
 • Tillfälliga Coronarabatter uppgick till netto 39 mkr, varav 1 mkr var hänförligt till det tredje kvartalet.

Fler Nyheter från förstasidan

Lista: Så många åker bolagen till Almedalsveckan

I många fall något färre deltagare. Ett stort bolag nobbar helt.

SBB rusade – steg med 18%

Uppåt på börsen under torsdagen.

Randviken säljer för 490 mkr

23.000 kvm och hyresintäkter på 26,4 mkr/år.

SBB ökar säljtakten – avyttrar för hela 860 mkr

Avyttrar fyra fastigheter till två aktörer,

Hon blir ny vd för 67-miljarderbolag

Välkänd person blir vd för bolag med 28.000 bostäder.

Vill stoppa kriminella i fastighetsbanschen

Affärer ska kunna stoppas. Morgan Johansson: ”Den svenska fastighets­marknaden kan enkelt utnyttjas av den organiserade brottsligheten”.

Realplay

Online på väg att möta offline

Den vanliga butikshandeln upplever något av ett uppsving just nu. E-handeln kommer dock mer än dubblas fram till 2030 tror experter. Men ska det ske genom hemleveranser, ombud, boxar eller olika hybridformer?

Hoppar av skolköp från Sisab

”Försvårar för planeringen av finansieringen”.

Nye Åhlénsägaren: ”Dags att tänka över hyresnivåerna”

Åhléns nya storägare Ayad Al Saffar i FV-intervju om expansionsplaner, vägen till framgång, hyresnivåer och om sen på att äga fastigheter.

Wonna I de Jong förvärvar stort på Östermalm

Miljardaffär med stor fastighet.

Miljardköper igen efter nya hotläget – Balderbolag säljer

Har ägt sedan 2014. Fastighetsvärdet upp 167 procent på åtta år.

Klassiska Gondolen byter ägare

Renoveras och öppnar på nytt nästa år. Lallerstedt lämnar. Klart med ny aktör.

Beskedet: Grönan byggs ut

Ökar nöjesparkens yta med 20 procent.

Köper 10.000 kvm i Helsingborg

Fastighet som ligger i Väla.

Tillbaka till förstasidan