Emilshus siktar på 10 miljarder inom tre år

Emilshus, som för FV berättat att en börsnotering är ett alternativ, presenterar nya tillväxtmål och finansiella riskbegränsningar. Målet är att inom 10 år nå ett bestånd som är värt 10 miljarder kronor.

Emilshus fastighetsbestånd bestod per den 30 juni 2021 av 87 fastigheter med ett samlat fastighetsvärde om 3.706 miljoner kronor.

Emilshus strategi är att fortsätta växa både organiskt och via förvärv och har som målsättning att uppnå ett fastighetsbestånd med ett samlat fastighetsvärde om 10 miljarder kronor inom tre år.

För att uppnå detta ska Emilshus i huvudsak fokusera på fastigheter för lätt industri, proffshandel/industriservice, externhandel och dagligvaruhandel. Emilshus ska arbeta proaktivt med att identifiera fastigheter, som möter uppsatta förvärvskriterier, att komplettera den existerande fastighetsportföljen med. Som ett exempel har Emilshus som ambition att förvärva fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om cirka 650 miljoner kronor i närtid.

Emilshus finansiella riskbegränsningar

Emilshus har interna riktlinjer för hur finansieringsverksamheten i Bolaget ska bedrivas och har fastställt följande målsättningar för Bolaget.

  • Bolagets totala belåningsgrad, inklusive säljarreverser, ska på lång sikt inte överstiga 65 procent, beräknat efter marknadsvärde.
  • Bolagets räntebetalningsförmåga ska på lång sikt inte understiga en räntetäckningsgrad på 3,0 gånger, beräknat som förvaltningsresultat med återläggning av finansiella intäkter och kostnader i förhållande till finansiella intäkter och kostnader.
  • Högst 25 procent av låneskulden ska förfalla till omförhandling under en 12-månadersperiod.
  • Bolagets genomsnittliga kapitalbindning ska inte understiga 2 år.

Emilshus har även offentliggjort prospekt inför erbjudandet och noteringen av preferensaktier på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är 1 oktober.

Bygg-Göta, Danske Invest och PriorNilsson Fonder har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att teckna preferensaktier i erbjudandet motsvarande totalt 90 miljoner kronor. Åtagandena motsvarar totalt cirka 4,1 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter genomförandet av erbjudandet och 45,0 procent av antalet preferensaktier i erbjudandet (39,1 procent av antalet preferensaktier i Erbjudandet om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).

Fler Nyheter från förstasidan

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Rik privatfamilj vill köpa – redo förvärva för miljarder

Letar efter volymer om minst 1.000 lägenheter. Berättar för FV.

Tillbaka till förstasidan