Emilshus siktar på 10 miljarder inom tre år

Emilshus, som för FV berättat att en börsnotering är ett alternativ, presenterar nya tillväxtmål och finansiella riskbegränsningar. Målet är att inom 10 år nå ett bestånd som är värt 10 miljarder kronor.

Emilshus fastighetsbestånd bestod per den 30 juni 2021 av 87 fastigheter med ett samlat fastighetsvärde om 3.706 miljoner kronor.

Emilshus strategi är att fortsätta växa både organiskt och via förvärv och har som målsättning att uppnå ett fastighetsbestånd med ett samlat fastighetsvärde om 10 miljarder kronor inom tre år.

För att uppnå detta ska Emilshus i huvudsak fokusera på fastigheter för lätt industri, proffshandel/industriservice, externhandel och dagligvaruhandel. Emilshus ska arbeta proaktivt med att identifiera fastigheter, som möter uppsatta förvärvskriterier, att komplettera den existerande fastighetsportföljen med. Som ett exempel har Emilshus som ambition att förvärva fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om cirka 650 miljoner kronor i närtid.

Emilshus finansiella riskbegränsningar

Emilshus har interna riktlinjer för hur finansieringsverksamheten i Bolaget ska bedrivas och har fastställt följande målsättningar för Bolaget.

  • Bolagets totala belåningsgrad, inklusive säljarreverser, ska på lång sikt inte överstiga 65 procent, beräknat efter marknadsvärde.
  • Bolagets räntebetalningsförmåga ska på lång sikt inte understiga en räntetäckningsgrad på 3,0 gånger, beräknat som förvaltningsresultat med återläggning av finansiella intäkter och kostnader i förhållande till finansiella intäkter och kostnader.
  • Högst 25 procent av låneskulden ska förfalla till omförhandling under en 12-månadersperiod.
  • Bolagets genomsnittliga kapitalbindning ska inte understiga 2 år.

Emilshus har även offentliggjort prospekt inför erbjudandet och noteringen av preferensaktier på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är 1 oktober.

Bygg-Göta, Danske Invest och PriorNilsson Fonder har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att teckna preferensaktier i erbjudandet motsvarande totalt 90 miljoner kronor. Åtagandena motsvarar totalt cirka 4,1 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter genomförandet av erbjudandet och 45,0 procent av antalet preferensaktier i erbjudandet (39,1 procent av antalet preferensaktier i Erbjudandet om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).

Fler Nyheter från förstasidan

NCC vann kampen om PwC

Hyr ut fyra våningar kontor i nytt projekt. Nu 70 procent uthyrt.

Corem hyr ut 3.800 kvm till filmbolag i NYC

”Vi ser att uthyrningsmarknaden återhämtar sig väl i New York”.

Karamell i Gamla stan till salu

Ligger nära fastigheten som såldes för brutala 200.000 kr/kvm. FV berättar vad som är till salu.

Tung dom för Kilenkrysset

Sålde marken för 20 mkr 2012 – med option om återköp: ”Ett handslag räcker tydligen inte i den här kommunen.”

Offensiv bostadsaktör köper för över halv miljard

En av säljarna blir ny delägare i bolaget.

Så blir nya NK i Göteborg

Arkitekttävling avgjord. Hufvudstaden planerar för en om- och tillbyggnad.

Med Lady Gaga in i framtiden

Med Lady Gaga som dragplåster länkar Westfield ihop det fysiska och digitala.

Miljardköparen Barings om strategin för framtiden

FV summerar även bolagets offensiv sedan vd-rekyteringen.

Raketkonsult värvar två

Den lilla rådgivningsbyrån ligger bakom riktigt många affärer. Nu växer firman med två anställda.

Kilenkrysset hyr ut 4.300 kvm

Först kontrakt med Fabege om 17.000 kvm. Nu har ännu ett hyreskontrakt signerats.

50 Mäktigaste 2021
50 Mäktigaste

50 Mäktigaste: Halva listan nu presenterad – åtta nya

För 16:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast. Årets Rookie finns på plats 36. Hela åtta nya namn i år.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.

Slättö slår till för 590 mkr på Kvarnholmen

Den totala uthyrningsbara ytan är 11.000 kvm.

Svensk bolag säljer för 500 mkr vid lyxiga Florida Keys

”Vi har blivit en väl ansedd fastighetsaktör i Florida”.

Tillbaka till förstasidan