Efter nystarten: OP:s resultat över 200 mkr

Oscar Properties fortsätter fokusera på att utveckla förvaltningsverksamheten. Och det verkar i någon mån ge resultat – efter årets första nio månader stannar resultatet på plus 202 miljoner. Motsvarande period i fjol var resultatet negativt. Nu ser bolaget att fastighetsvärdet ökar till 20 miljarder inom tre år.

Det tredje kvartalet har präglats av en hög transaktionstakt för Oscar Properties vars bestånd har vuxit till att omfatta fastigheter till ett värde om 6.8 miljarder kronor, lokaliserade till hela Sverige.

Givet bolagets snabba utveckling har man sett över de finansiella målen under kvartalet och fattat beslutat om en revidering av de operativa målen för att bättre reflektera bolagets utveckling framgent.

Fortsättningsvis ser OP att fastighetsvärdet ska överstiga 20 miljarder kronor inom en 3-årsperiod.

– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår fastighetsportfölj och identifiera nya möjligheter för tillväxt både genom förvärv och tillskapande av byggrätter som skall generera stabila kassaflöden och bestående värden, som även långsiktigt kommer att möjliggöra fortsatt tillväxt i linje med vår strategi, skriver bolaget.

PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2021
• Nettoomsättningen uppgick till 156,1 mkr (143,1).
• Värdeförändring fastigheter uppgick till 245,9 mkr (58,9).
• Rörelseresultatet uppgick till 262,8 mkr (-34,2)
• Periodens resultat uppgick till 202,8 mkr (-57,2).
• Resultat per stamaktie uppgick till 0,07 kronor (-0,30).
• Likvida medel uppgick till 59,8 mkr (32,9)

Fler Nyheter från förstasidan

Köper i skuggan av jätte

Betalar 300 miljoner för nyutvecklad gränshandel.

Villkoren för Titania klara

Inför teckningsperioden har man nu satt teckningskursen. Totalt tar bolaget in högst 430 miljoner före emissionsomkostnader.

Misslyckande blir stor markanvisning

Ska bygga i södra Stockholm. 160 bostäder ingår.

Förvärvar i Florida

Svenskt bolag köper kontorsfastighet norr om Miami.

Projekt

”Extra allt” ska ge en ny dimension till kontoren

Är kombinationen kontor och hotell i samma byggnad en framgångsfaktor i framtiden? Det hoppas Platzer som tillsammans med NCC drar i gång slutspurten för höga Kineum i Göteborg.

Wallenstam 08-säljer till SBB för över miljarden

Överraskande försäljning. Fastigheter i Gröndal och Sundbyberg.

Bildextra: JM bygger spektakulärt

26 våningar högt. Totalt 157 bostäder. Priset högst upp: Över 15 miljoner kronor.

SBB får sin första markanvisning i Stockholm

Ser stora utvecklingsmöjligheter intill sitt bestånd i huvudstaden.

Han pekas ut som ny bostadsminister

Flera personer med insyn i både socialdemokraterna och bostadsmarknaden uttalar sig för Fastighetsvärlden.

Klart: Domen mot näringslivstopparna

Det blir påföljden för Nilsson och Olofsson.

FV-film: Mäktiga satsningen Space

Nytt innehåll mitt i Stockholm. Se Fastighetsvärldens producerade film från Space. 

Bilder: Så är nya Space

FV har besökt de häftiga lokalerna om 7.500 kvm inför öppning. Följ med in!

”Ursprungliga målet uppnås på riktigt nu”

Avgående vd:n Mats Hederos om storsatsningen.

Bilder: Se förändringen – öde i 4.624 dagar

Bilder från när Hötorgsskraporna och Sergels torg började växa fram.

Tillbaka till förstasidan