Dubbelt så bra för SBB

SBB:s Q1-rapport i korthet:

 • Hyresintäkterna ökade till 429 mkr (390).
 • Driftsöverskottet ökade till 240 mkr (233).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 97 mkr (40).
 • Resultat före skatt blev 349 mkr (151), varav:
  • Förvaltningsresultatet ingår med 106 mkr (73). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansieringskostnader om -25 mkr.
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter exklusive byggrätter ingår med 236 mkr (72).
  • Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 32 mkr (1).
  • Realiserade värdeförändringar avseende fastigheter ingår med -16 mkr (-).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -9 mkr (5).
 • Periodens resultat var 216 mkr (113) efter avdrag för uppskjuten skatt om -116 mkr (-29) och aktuell skatt om -17 mkr (-9), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 0,20 kr (0,19) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 2 mdkr under kvartalet till 27,2 mdkr (24).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 9 168 mkr (8 736), motsvarande 12,13 kr (11,55) per aktie.

Kommentar från vd Ilija Batljan:

”Resultatet före skatt uppgick till 349 mkr, där förvaltningsresultatet bidrog med 106 mkr, investeringar och transaktioner med 135 mkr samt byggrätter med 32 mkr. Under det första kvartalet var 176 lägenheter under renovering och ytterligare 75 lägenheter var uppsagda och planlagda för renovering med start under andra kvartalet. Vid slutet av kvartalet uppgick vår nettobelåningsgrad till 52 procent. Givet de emissioner av D-aktier om ca 750 mkr och emissionen av hybridobligationen om ca 3,2 mdkr som gjorts efter kvartalets slut, DNB-försäljningen om ca 4,9 mdkr samt en planerad återbetalning av 3,4 mdkr säkerställd skuld och förvärv i Finland, skulle proforma-nettobelåningsgrad landa på ca 40 procent. Sammantaget har vi de bästa förutsättningar att fortsätta arbetet med att skapa Nordens ledande aktör med fokus på samhällsfastigheter och hyresrätter.

Fler Nyheter från förstasidan

Concent stämmer tidigare vd och styrelse

Stämningsansökan riktad mot sex personer.

Ny storägare i Emilshus

Förvärvar 25 procent av aktierna via fastighetsaffär  – blir näst största ägare efter grundarbolaget Aptare.

”Har gjort allt i sin makt för att prata ner fastigheterna”

Åtta centrala fastigheter säljs på smått historisk auktion.

Fastighetsjuridik

Sluta förlora på otillåten andrahandsuthyrning

Experter från advokatfirman Steinmann förklarar de nya reglerna som trädde i kraft 1 oktober.

Wihlborgs planerar för 30.000 kvm vid nya spårvägen

Den omdebatterade spårvägssträckningen förändrar Lund.

E-handlare slår till med butik mitt på Kungsgatan

Ännu en känd nätaktör satsar på fysisk butik. Öppnar i bästa läge.

Fastighetsoro – stort börsfall

Fabege faller som en sten – och drar med sig de andra jättarna.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2019

För 14:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast. Liksom tidigare år så redovisar Fastighetsvärlden resultatet via nedräkning.

Klart med ny SSM-vd

Den pressade bostadsutvecklaren har fått en ny vd.

Han blir ny tillförordnad vd för Rikshem

Rekryteras från den egna styrelsen.

Wilfast och NRP i flera affärer för totalt en miljard

Gör ett flertal affärer med logistikfastigheter.

Daniel Gorosch lämnar vd-stolen i SBF omedelbart

Kommenterar beslutet för Fastighetsvärlden.

Stort arkitektkontor i Stockholm varslar 25

Svag konjunktur slår mot en av landets största arkitektbyråer: ”Ett tungt besked att lämna och en svår process för medarbetarna”.

Tillbaka till förstasidan