Dubbelt så bra för SBB

SBB:s Q1-rapport i korthet:

 • Hyresintäkterna ökade till 429 mkr (390).
 • Driftsöverskottet ökade till 240 mkr (233).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 97 mkr (40).
 • Resultat före skatt blev 349 mkr (151), varav:
  • Förvaltningsresultatet ingår med 106 mkr (73). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansieringskostnader om -25 mkr.
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter exklusive byggrätter ingår med 236 mkr (72).
  • Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 32 mkr (1).
  • Realiserade värdeförändringar avseende fastigheter ingår med -16 mkr (-).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -9 mkr (5).
 • Periodens resultat var 216 mkr (113) efter avdrag för uppskjuten skatt om -116 mkr (-29) och aktuell skatt om -17 mkr (-9), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 0,20 kr (0,19) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 2 mdkr under kvartalet till 27,2 mdkr (24).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 9 168 mkr (8 736), motsvarande 12,13 kr (11,55) per aktie.

Kommentar från vd Ilija Batljan:

”Resultatet före skatt uppgick till 349 mkr, där förvaltningsresultatet bidrog med 106 mkr, investeringar och transaktioner med 135 mkr samt byggrätter med 32 mkr. Under det första kvartalet var 176 lägenheter under renovering och ytterligare 75 lägenheter var uppsagda och planlagda för renovering med start under andra kvartalet. Vid slutet av kvartalet uppgick vår nettobelåningsgrad till 52 procent. Givet de emissioner av D-aktier om ca 750 mkr och emissionen av hybridobligationen om ca 3,2 mdkr som gjorts efter kvartalets slut, DNB-försäljningen om ca 4,9 mdkr samt en planerad återbetalning av 3,4 mdkr säkerställd skuld och förvärv i Finland, skulle proforma-nettobelåningsgrad landa på ca 40 procent. Sammantaget har vi de bästa förutsättningar att fortsätta arbetet med att skapa Nordens ledande aktör med fokus på samhällsfastigheter och hyresrätter.

Fler Nyheter från förstasidan

Krog med takservering till stora kontorssatsningen

En lokal återstår att hyra ut.

Lyfter storhotell med ny skybar och stor restaurang

Hotell med 323 rum i Stockholm. Avtal om 24 år när segdraget område ska få fart.

Satsar en miljard i Solna – utökar inför nya hot

44 procent uthyrt i fastigheten. Börsbolag avyttrar.

Pressat SBB gör upp med Kåpan – frigör kapital

Ska även sälja sin 50% stora andel i Svenska Myndighetsbyggnader, med fastigheter för 12 miljarder, under hösten.

Affär mellan Point och Diös kraschar

Avbryter affären med hänvisning till förändrade finansiella villkor.

Batljan: ”Vi är självkritiska”

SBB:s vd i intervju om bolagets kommunikation, om kommande miljardförsäljingar och hur han och kollegorna mår.

Alla elva dömda har överklagat

FV berättar vad som hänt och vad som väntar framöver.

Hotell byter ägare – option om att köpa fastigheten

1800-talsbyggnad med sjöläge.

Tio kända krogar får indraget alkoholtillstånd

Hufvudstaden har nobbat ägarskiften. FV redogör för mejl mellan parterna.

K2A skjuter upp byggstarter

Varslar majoriteten av personalen i bolag. Flyttar fram mål.

Hyr ut 2.500 kvm i historisk miljö

JV tecknar avtal. Advokatfirma flyttar in.

Slakt: Flykt från fastigheter

33 bolag i lista. Nio hade vid klockan 11 backat med mer än 5 procent. Endast ett bolag ligger på plus för de senaste 12 månaderna.

SBB:s drag – säljer för 436 miljoner

26.000 kvm ingår i affären.

Klart: Comeback som vd – vill känna affärstempo

Berättar för FV om återkomsten.

Tillbaka till förstasidan