Dubbelt så bra för SBB

SBB:s Q1-rapport i korthet:

 • Hyresintäkterna ökade till 429 mkr (390).
 • Driftsöverskottet ökade till 240 mkr (233).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 97 mkr (40).
 • Resultat före skatt blev 349 mkr (151), varav:
  • Förvaltningsresultatet ingår med 106 mkr (73). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansieringskostnader om -25 mkr.
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter exklusive byggrätter ingår med 236 mkr (72).
  • Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 32 mkr (1).
  • Realiserade värdeförändringar avseende fastigheter ingår med -16 mkr (-).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -9 mkr (5).
 • Periodens resultat var 216 mkr (113) efter avdrag för uppskjuten skatt om -116 mkr (-29) och aktuell skatt om -17 mkr (-9), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 0,20 kr (0,19) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 2 mdkr under kvartalet till 27,2 mdkr (24).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 9 168 mkr (8 736), motsvarande 12,13 kr (11,55) per aktie.

Kommentar från vd Ilija Batljan:

”Resultatet före skatt uppgick till 349 mkr, där förvaltningsresultatet bidrog med 106 mkr, investeringar och transaktioner med 135 mkr samt byggrätter med 32 mkr. Under det första kvartalet var 176 lägenheter under renovering och ytterligare 75 lägenheter var uppsagda och planlagda för renovering med start under andra kvartalet. Vid slutet av kvartalet uppgick vår nettobelåningsgrad till 52 procent. Givet de emissioner av D-aktier om ca 750 mkr och emissionen av hybridobligationen om ca 3,2 mdkr som gjorts efter kvartalets slut, DNB-försäljningen om ca 4,9 mdkr samt en planerad återbetalning av 3,4 mdkr säkerställd skuld och förvärv i Finland, skulle proforma-nettobelåningsgrad landa på ca 40 procent. Sammantaget har vi de bästa förutsättningar att fortsätta arbetet med att skapa Nordens ledande aktör med fokus på samhällsfastigheter och hyresrätter.

Fler Nyheter från förstasidan

Serneke förhandlar om stor försäljning

För exklusiva förhandlingar avseende Karltornet med internationella aktör.

Svarta månader för byggare

Handlar ofta om försyndelser som gjorts för flera år sedan.

McDonalds stängt hela 15 centrala restauranger

Lämnar ytterligare ett läge som länge ansetts som ett av de bästa.

Topplista

Topplista: 23 kommunerna som ökat mest

I den här listan vidgar vi vyerna och redovisar de kommuner vars befolkning vuxit snabbast de senaste 50 åren.

NP3:s nya drag: Vill köpa i Västerås, Örebro och Karlstad

Andreas Nelvig resonerar kring nya orter söderut, men det kan redan ha blivit för dyrt.

Skanska fyller upp chefspost efter tappet till konkurrenten NCC

Efterträder kollega som värvats till konkurrenten NCC.

Gamla Arkitekturskolan såld

Akademiska Hus har funnit köpare åt det som ibland har kallats ”Stockholms fulaste hus”, och säljer även annan fastighet till samma köpare.

AL säljer ”dolda” bostäder för över miljarden

Avyttrar bestånd med 417 hyreslägenheter i Stockholm. Gör en riktigt bra affär, men har kvar ”problemfastighet” i närområdet.

Skoglund ser tydlig förbättring för JM i Stockholm

Ökad försäljning under andra kvartalet. Vd:n blickar in i framtiden på marknaden som fått rejält med stryk under två år.

Mest lästa första halvåret – har du koll på vad som hänt?

Fortsatt superstark utveckling för sajten. Se vilka nyheter som lästes allra mest under första halvåret.

Humana säljer 37 fastigheter

Stor affär med samhällsfastigheter. Affär för nästan en halv miljard kronor.

Jätten nu nära 150 miljarder – ökar nyuthyrning med 76%

Avgående vd Fredrik Wirdenius berättar om hur Vasakronan mår och lägger extra krut på uthyrningsläget.

Vasakronan hyr ut till KPMG

Fyller upp nytt landmärke om totalt 60.000 kvm lokaler.

Omförhandlade hyror upp 32%

Vd Anneli Jansson summerar halvåret och blickar framår.

Tillbaka till förstasidan