Drotts skiftar ut kapital till aktieägarna

I samband med bokslutskommunikén presenterade Drott även styrelsens förslag till hur uppdelningen av Drott ska gå till. För fyra aktier i Drott erhålls en aktie i Bostads AB Drott, tre aktier i Fabege AB samt 150 kronor kontant. Samtidigt namnändras Drott AB till Fabege AB. Med detta som bakgrund föreslår styrelsen vidare att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2003. Dessutom föreslår styrelsen en nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av samtliga aktier som innehas av bolaget, ca 450000 B-aktier vid årsskiftet.Drott ett resultat från löpande förvaltningsverksamhet om 700 mkr vilket är i linje med bolagets prognos. Uthyrningsgraden sjönk under året till 88,0 procent (91,1). I bostäderna steg uthyrningsgraden något till 99,8 procent (99,5). Fastighetsintäkterna uppgick till 3,6 miljarder (3,7). Drott har under året sålt fastigheter för 12,1 miljarder (0,9) med ett resultat 1,1 miljarder (0,3), Resultatet efter skatt uppgår till 700 mkr (500 mkr) vilket ger ett resultat per aktie på 8,12 kr (5,99). Fastigheternas totala värde i Drottkoncernen är enligt externvärdering: 27,5 miljarder (40,2) Bolagets beräknade justerat eget kapital uppgår till 150 kr per aktie (170).Justerat för köp, försäljning samt investeringar har värdet, enligt en extern värdering, för Drottkoncernens kommersiella fastigheter under året minskat med 1,9 Mdr (-10 procent) till 18,2 Mdr och ökat med 0,4 Mdr (+5 procent) till 9,3 Mdr för bostadsfastigheter.

Fler Nyheter från förstasidan

Klart: Här öppnar Ikea fyra nya

En fastighetsägare har lyckas teckna hela tre kontrakt med möbeljätten.

Svalde Datcha – nu uppköpt för 8,1 miljarder

Miljardaffär i data om fastighetsmarknaden.

SBB tar tydlig position i Arlandastad Group

Kliver in redan nu  innan den planerade börsintroduktionen och får samtidigt möjlighet till framtida förvärv ur portföljen.

Trianon växlar upp i Signatur – budpliktsbud kan komma

Efter ytterligare förvärv av aktier i First North-noterade Signatur Fastigheter äger Trianon nu nära 46 procent av bolaget.

Peab och Sagax i byggrättsaffär för 201 mkr

Kan bygga 32 våningar högt hus i attraktivt kommunikationsläge.

Bostadsfonden köper bostäder i centrala Malmö

Priset för bostadshusen motsvarar 37.000 kronor per kvm.

Swiss Life växer i Norden genom förvärv

Förvärvar affärsområde från tung aktör inom fastighetsfonder.

Amasten köper bostadshus 40.000 kvm för nära 800 mkr

Fördubblar sitt fastighetsbestånd i västra Sverige.

Odd Molly i nytt förvärv för 400 mkr

Lån, säljarrevers och riktad nyemission ska finansiera det förvärv Odd Molly tecknat en avsiktsförklaring om.

Serneke tar fram vinster via nytt jv-bolag med Balder

Säkerställer utvecklingen av en stor del av Karlastadens utveckling via samarbetet.

Avalanche Studios hyr av Klövern i New York

Klövern har tecknat ett hyreskontrakt med Avalanche Studios Group avseende cirka 1.370 kvm kontorsyta i projektfastigheten 1245 Broadway i New York.

Wallenstam säljer för miljarden i Uppsala

Internationell fond med fokus på bostäder i europeiska storstäder köper.

Folksam köper kontorshus för 2,3 miljarder

Efter fem års innehav avyttrar en internationell aktör fastigheten på Kungsholmen.

Tillbaka till förstasidan