Drotts helårsprognos ligger fast

Drott levererade ungefär det förväntade resultatet efter tre kvartal, och den tidigare lämnade helårsprognosen om ett förvaltningsresultat på ca 700 mkr före skatt ligger fast. Efter nio månader är resultatet efter skatt betydligt lägre än för motsvarande period under 2001, 595 mkr jämfört med 981 mkr. Försämringen beror på att företaget under förra året gjorde mycket stora fastighetsförsäljningar med stora reavinster som följd samt att förvaltningsresultatet i år är betydligt lägre, vilket också är en följd av försäljningarna av objekt med hög avkastning. Vinsten per aktie uppgick till 6,53 (10,32). Kassaflödet från den löpande förvaltningen har inte försämrats i lika stor utsträckning utan uppgår till 787 mkr (879). Per aktie uppgår kassaflödet till 8,64 kr (9,24). I de projekt som Drott driver beräknas de årliga hyresintäkterna vid full uthyrning uppgå till 292 mkr, 70 procent av dessa är kontrakterade. Återstående investeringar i dessa projekt uppgår till 0,9 mdr. Vakanssituationen i det kommersiella beståndet ökade marginellt under det tredje kvartalet till 11,4 procent. I det totala beståndet var vakansgraden vid samma tidpunkt 9 procent.

Fler Nyheter från förstasidan

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Rik privatfamilj vill köpa – redo förvärva för miljarder

Letar efter volymer om minst 1.000 lägenheter. Berättar för FV.

Tillbaka till förstasidan