Driftsöverskottet minskade för Fabege

Något lägre hyresintäkter samt högre driftskostnader är den huvudsakliga förklaringen till att Fabeges driftsöverskott minskade med några procent under det första kvartalet.

Fabeges hyresintäkter uppgick till 707 mkr (711) under årets första kvartal. I identiskt bestånd minskade hyresintäkterna med 1 procent (+6) och samtidigt tomställdes en del lokaler när fastigheter övergick till projektfas.

De projekt som bolaget drivit det senaste året har endast till mindre del tillfört några hyresintäkter, ett par av dem står klara först nu vilket bör ge ett lyft av hyresintäkterna de kommande kvartalen.

Samtidigt har vakansgraden i beståndet ökat. Vid motsvarande tidpunkt 2020 var den ekonomiska vakansgraden 6 procent, idag är den 9 procent.

Nettouthyrning under första kvartalet uppgick till 36 mkr (15).

Driftsöverskottet uppgick till 506 mkr (520). Några mindre reserveringar för hyresrabatter etc på grund av pandemin samt högre driftskostnader denna vinter är förklaringen till det.

Förvaltningsresultatet uppgick till 346 mkr (369).

Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 514 mkr (1 854).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 863 mkr (1 574), motsvarande 2:64 kr per aktie (4:78).

Soliditeten uppgick till 51 procent (52) och belåningsgraden till 35 procent (35).

–Vi har en stark balansräkning, en stabil kundbas, ett bra fastighetsbestånd i bra lägen och många utvecklingsmöjligheter. Vi har under kvartalet utnyttjat vår styrka till att återköpa knappt 3 miljoner aktier. Allt med ambitionen att skapa ytterligare aktieägarvärde, kommenterar Fabeges vd Stefan Dahlbo.

Projektportföljen på sikt är välfylld. Men för tillfället uppgår de kvarvarande investeringarna i pågående projekt bara till 1,2 miljarder, vilket är nära hälften så mycket som bolaget haft de senaste åren. Samtliga dessa projekt, som inbegriper projekt över 50 mkr, kommer att stå klara i år och under 2022. Totalt är det nära 2,5 miljarder in investeringar och hyresvärdet på dem är 291 mkr. Uthyrningsgraden är mycket god, 85 procent av ytorna är uthyrda.

Fler Nyheter från förstasidan

Slättö och SIBS i första affären på väg till 10 miljarder

Johan Karlsson: ”Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare”.

Emilshus går till sängs för 422 mkr – med Ikea på köpet

Niam avyttrar 75.000 kvm lokaler.

SOJ: ”Priset är sekundärt”

Sven-Olof Johansson om den omtalade kontorsoron: ”Vi fortsätter se toppnoteringar i priserna för fastigheter och i synnerhet kontorsfastigheter i Stockholm”.

Så blir hyran i ”nya” Rosenbad

Nu är ett nytt hyresavtal klart. FV berättar detaljerna. Men högst oklart vem som kommer att flytta in.

Elbristen het fråga på Bostadsdagen Göteborg

”10.000 jobb på spel”.

Trafikverket hyr i nytt projekt

Tidigare hyrt ut till hotell i det centrala projektet.

Adam & Albin öppnar sin största någonsin – hos AL

Läs om den nya satsningen och se på en flygbild var den nya satsningen hamnar. 13 meters takhöjd.

Eva Hamilton lämnar Fastator

Slutar efter drygt ett år. Styrelseordförande Björn Rosengren motiverar för Fastighetsvärlden.

De skapar Novier – ny stor fastighetsrådgivare

Bolagen går samman och får 100 anställda och breddar därigenom sin rådgivningskompetens till flera områden.

Dubblar på Kungsgatan – hyr ytterligare 2.000 kvm

Segmentet ökar explosionsartat efter sommaren.

Börskandidat gör nytt större förvärv

Köper för 600 miljoner kronor kort efter förvärvet för 500 miljoner.

Lista: 25 nya butiker till Westfield MoS under pandemin

Omsättning av butiker har ökat. Läs om vilka varumärken som tillkommit.

Hyr ut hela 6.000 kvm kontorslokaler

Bygger om tidigare handelslokaler till moderna kontorsytor.

Han drar till fjällen

Efter mer än 25 år med bolagsbyggen inom finans och fastighet och 15 år efter starten av det framgångsrika fastighetsbolaget har han nu funnit en ny, friare utmaning.

Tillbaka till förstasidan