FV kommentar

”Flera av de yngre bolagen är finansiellt anorektiska”

Det ser bekymmersamt ut. Bostadsutvecklarna verkar gå mot en ökenvandring om de inte vrider till sina affärsmodeller, alternativt att lättnader i amorteringskraven för bostadsköparna införs. Det akuta läget är nu under kontroll men hur ska de få tillbaka sin intjäning om två–tre år?

(Texten är ursprungligen publicerad i Magasinet Fastighetsvärlden nr 4 – 2018)

De senaste månaderna har igångsättningen av nya bostäder minskat påtagligt. Samtidigt har försäljningen minskat än mer vilket inneburit att företagens försäljningsgrad av bostäder i produktion sjunkit hos de allra flesta. Ett par stycken av dem som haft de största rasen i aktiekurserna, Oscar Properties och SSM, ståtar med högst andel sålda lägenheter i pågående produktion. Hela 88 procent respektive 97 procent. Stora JM är nere på sin lägsta försäljningsandel sedan det kärvade på marknaden för tio år sedan, 54 procent. Lägger man till andelen bokade lägenheter hamnar siffran på cirka 61 procent mot att den var hela 78 procent för ett år sedan.

Men medan JM har en lång historik, starka finanser samt bred projektportfölj så är flera av de unga bolagen finansiellt sett relativt anorektiska. Redan runt årsskiftet fick Tobin gå ut och begära mer pengar, något de sedan fått göra en gång till.

Fokus har så här långt varit på närtid. Får bolagen sina lägenheter sålda – kommer kunderna fullfölja de lägenhetsaffärer som företagen redan säger att bindande avtal är träffade för? Det är naturligtvis den kortsiktigt allra viktigaste frågan för företagen. Varför bry sig om de kommande åren om allt redan gått i putten.

Med det uppskruvade tonläget som diskussionen förts med har det varit lätt att se framför sig hur tusentals lägenheter nu åter skulle hamna i knät på bostadsutvecklarna, lägenheter som de tidigare rapporterat som sålda. Så kommer det av allt att döma inte bli, inte ens om de inte längre har råd.

Frågan om vilka möjligheter bostadsköparen har att ta sig ur träffade avtal är naturligtvis viktig. I första hand är det en fråga om konsumentskydd när det går galet i ett projekt. Men sett till hela marknaden är det ett fåtal projekt där det kan bli aktuellt att köparna får rätt. Att det skulle uppstå tusentals fall där köparen kan ta sig ur avtalen är i princip uteslutet.

Det är dock olyckligt för bostadsutvecklingsbranschen att det uppstått en misstro mellan kund och producent. Flertalet av företagen har varit ute och gjort förtydliganden om hur deras avtalsprocedur ser ut.

SSM är det företag som ofrivilligt har hamnat längst fram i rampljuset och där handlar det om ett projekt med en fördröjning på uppemot två år av färdigställandet.  En fördröjning som det är högst förståeligt att kunderna är upprörda över.

Någon oöverskådlig ekonomisk smäll är det dock inte troligt att SSM drabbas av om de skulle förlora i den rättsliga prövning som nu är på gång. Projektvolymen är på dryga miljarden och man har med sig Alecta som medinvesterare i projektet. Prisnivån på i snitt 69.000 kronor i insats är inget som sticker ut, så att SSM skulle tappa stora intäkter är inte troligt. Men imagemässigt är det inte bra.

Förutom image så skulle den största förlusten ifall rätten gick emot dem vara att deras enormt höga bokningsgrad sjönk om 70 lägenheter behövde säljas igen. Den skulle sjunka från 96 procent till 91 procent, klart bäst i klassen ändå.

Det finns också en risk i att kunder hoppar av, tar den ekonomiska smällen av att inte gå vidare med köp efter ett tecknat förhandsavtal. Den risken får anses som hanterbar. Det som möjligen är mer bekymmersamt är de som fullföljer affären men direkt sätter ut bostaden till försäljning och på så vis konkurrerar med nyproduktionen. Det är ett övergående problem, men inte helt ovanligt just nu.

Det kraftiga fallet för bolagens aktiekurser har bromsats upp. Bolagens information om vidtagna åtgärder har gett hopp om en ljusare framtid. För att lätta på bördan och säkra upp den närmaste tiden har i princip alla företag minskat antalet igångsatta lägenheter.

Bolagen säger sig vara mycket selektiva i anskaffningen av ytterligare byggrätter. Några har dessutom avyttrat byggrätter eller sålt förvaltningsfastigheter för att minska belåningen och fylla på kassan. Flera har gått in i joint ventures med kapitalstarka partners för att få ned risknivån.

Man visar upp hur man ökat flexibiliteten i sina processer, hur man kan skala ned, projektera om för att ändra lägenhetssammansättningen, dela upp i etapper och ändra upplåtelseform.

När Tobin nu fyllt på kassan verkar det inte uppstå några direkta kassaflödesproblem hos bolagen. De nischade, unga bolagen, har hög försäljningsgrad och kommer ha ett bra inflöde från de projekten. Vanligtvis har de fordringar på de brf:er som bildats för varje projekt, och i takt med att de slutförs kommer pengarna.

Mer bekymmersamt är det med deras vinster. Dessa har de ju i hög utsträckning redan tagit fram genom successiv vinstavräkning. Men med få lägenheter kvar att sälja och låg igångsättningstakt ser det knapert ut.

Hos de mer konservativa bolagen kommer vinsterna gå ned, men inte lika kraftigt. De har sparat i ladorna och tar fram vinsterna främst i slutfasen av projekten. Besqab, Bonava och JM kommer således fortsätta att leverera, men på lägre nivå.

Återhämtningsfasen, när de mest akuta problemen är lösta, kan bli en tuff prövning.

De flesta skulle behöva gå i gång med nya projekt nu under 2018 för att kunna hålla hjulen snurrande. Här har de största producenterna med en lite bredare produktportfölj en klar fördel. De har muskler att dra i gång nya projekt även utan att de har en hög bokningsgrad, de kan välja risknivå. Deras projektportföljer har inte samma ryckighet som hos några av de mindre bolagen.

Flera av de övriga har skaffat sig externa finansiärer vilket är mycket bra för att få i gång nya projekt och att hålla den befintliga organisationen i gång. Men flera av dem måste göra mer än så för att nå framgång.

Tobin Properties som så här långt är det enda bolag som varit tvunget att be om mer kapital spår en rörelsevinst om 150–200 miljoner i år, mer än någonsin tidigare. Av de nischade bolagen är man det enda som har en stor andel kvar att sälja, går det i lås så visst. Men det låter stretchat.

SSM var tidiga med att ta in extern partner i flera stora projekt. De har nyligen signalerat om att dela ett brf-projekt så att hälften blir hyresrätter, vilket ger möjlighet att gå i gång med bägge delprojekten. Även andra hyresrättsprojekt är på gång.

Alm Equity är fortsatt kreativa med delägare i projekt, igångsättning av eget hyresbostadsbolag och stoppar snabbt projekt om försäljningen inte går bra. Aktsamma om kassan.

Magnolia är det udda inslaget som nästan själv ”uppfann” forward funding av hyresrättsprojekt. Har en intressant bank av projekt på många marknader och bra nätverk med investerare. Det ser ut som om de fortsatt har en bra marknad framför sig de kommande åren.

Oscar Properties levererar stort under 2018 men har därefter ett glapp i produktionen. Gasklockan är ett mastodontprojekt som har en fortsatt tuff framkörningssträcka. Påkostade projekt i grannkommuner känns som en just nu ganska tuff utmaning. Men utvecklingen av bostäder på Lilla Essingen tillsammans med Starwood ser ut som en framkomlig väg.

Det är dumt att dra ut en trend i all evighet, så kommer inte utvecklingen att se ut. Flera av ovan nämnda bolag drog linjen lite för långt och producerade för ett segment som nu krympt. På samma sätt är det nu dumt att dra linjen rakt ned i backen, för bostadsbehovet kommer finnas kvar. Högst troligt går bolagens försäljningssiffror upp väsentligt från de låga nivåer som gällt sedan tidig höst 2017.

(I ursprungstexten ingår hänvisning till diagram med kursnivåer mm vid april 2018)

Fler FV kommentar

Uppgifter om bristande marksanering i Spånga

Nytillträdde koncernchefen: ”Vi tar det här på största allvar.”

Bolaget varnar: Pengarna slut om en månad

Det börsnoterade bolaget kämpar för sin överlevnad. Nya lån eller försäljningar måste till inom kort – annars är pengarna slut om 5-6 veckor.

Oscar och SBB startar samarbete

Rivstart för den nya inriktningen med projektutveckling i övriga landet. Nu är det bestämt vart det första projektet ska genomföras.

De är förebilder som framtidsbyggare

Årets Framtidsbyggare 2018, ett av Sveriges största priser inom hållbarhet, är korade. Glädjen var stor när förebilder och talanger fick ta emot sina priser i Lund.

Persson stryper 400 miljoner i donationer till Nobel

Ger en rejäl känga till politikerna som gjorde kovändningen. Stefan Persson har tidigare i Fastighetsvärlden hyllat projektet.

Grönblå styret vill ha fler kontor i söderort

Laddplatser för elbilar, kollektivboenden och övervakningskameror är några av punkterna i budgetförslaget för Stockholms stad.

Över en miljon till framtidsbyggare i kväll

Det är åter dags att dela ut stora priser till de som gjort fina insatser för ett mer energieffektivt byggande. Över en miljon kronor kommer att delas ut i kväll.

Rikshem satsar på modernt kollektivboende

Första huset planeras i Uppsala. Matchningstjänst och städhjälp ska minimera friktion.

Blir ny toppchef vid Jernhusen – två i ledningen slutar

Ny organisation ger förändringar i ledningsgruppen. En av nyckelmedarbetarna slutar. Hon motiverar beslutet och berättar om framtiden för Fastighetsvärlden.

Lars Johnsson i oväntad attack mot byggbranschen

Absolut fullsatt på Fastighetsvärldens stora event Bostadsdagen på Berns.

Topplista

20 Största handelsägarna

Både välkända namn och uppstickare finns med på listan.

Flera flaskhalsar bromsar Stockholm

Handelskammarens nya vd: ”För att få bukt med avarter på dysfunktionella marknader måste man ha en klok politik.”

Spelutvecklare hyr hela 8.000 kvm på Södermalm

Hyr i tidigare industrikvarter. Årets hittills tredje största kontorsuthyrning i Stockholms stad.

S vänder och nobbar Vasakronans stora plan

Ett av Fredrik Wirdenius stora drömprojekt. Läs även om andra förändringar.

Tillbaka till förstasidan