Den stora multiarena Malmö arena. Kvarteret innehåller även hotell och kontorslokaler.

Nya Doxa köper Malmö Arena för 1,9 miljarder

Doxa, som kontrolleras av Greg Dingizian, har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av kvarteret Malmö Arena. Pris 1,9 miljarder kronor. Fastigheterna i Hyllie har en total yta om 77.000 kvm. Allt fullt uthyrt. Säljer gör Percy Nilsson som istället blir stor delägare i Doxa. För Fastighetsvärlden berättar Percy Nilsson om sitt nästa drömprojekt.

(Texten uppdateras löpande)

Parternas avsikt är att affären ska genomföras senast den 31 oktober 2021 och att Doxa ska tillträda fastigheterna så snart som möjligt dock senast den 28 februari 2022.

– Med aktuellt förvärv skapar vi redan initialt en attraktiv plattform för vår fastighetsverksamhet med betydande kassaflöde. Vi har sedan en tid identifierat en rad möjligheter att expandera med kompletterande fastighetsinvesteringar och avser förvalta en bred portfölj av tillgångar som sträcker sig över flera fastighetssegment och geografiska delmarknader i syfte att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning över tid, säger Greg Dingizian, Doxas styrelseordförande.

Läs mer om Doxa här – där bakgrunden och framtidsstrategin finns.

Percy Nilsson har utvecklar hela det aktuella kvarteret och satt det på kartan genom att först bygga den stora multiarena Malmö Arena och därefter kompletterat kvarteret med bland annat hotell och kontorslokaler.

Percy Nilsson, som genom försäljningen blir stor delägare i Doxa, säger till Fastighetsvärlden att det aktuella kvarteret är färdigutvecklat.

Fastighetsvärlden: Malmö Arena och kvarteret där har ju varit din bebis. Vad ska du göra framöver?

– Ja, nu är det området och kvarteret klart. Nu gäller det att hitta något annat att utveckla, i Hyllie eller i annan del av Malmö. Bland annat saknas det mycket på bostadssidan fortfarande.

Inga mer högflygande projekt?

– Jag har ju min plan på en skidanläggning i gamla kalkbrottet, men den idén har ju kommunen sagt ner till. Men det kanske kan bli ett annorlunda svar nu. Jag ska lyssna och se vad som sägs. Kanske går det igenom nu. Det skulle vara en väldigt attraktiv destination inte bara för de som bor i Malmö, Skåne och Danmark. Det skulle locka besökare även från norra Tyskland när tunneln dit är klar, då är det lika smidigt att åka dit som till Göteborg, säger Percy Nilsson till Fastighetsvärlden.

Köpeskillingen avses erläggas genom att Doxa ställer ut ett skuldebrev till säljaren om 200 miljoner kronor, emitterar 45 miljoner aktier i Bolaget till säljaren till en teckningskurs om 9 kronor per aktie, samt kontant betalar resterande del av köpeskillingen till Säljaren.

Teckningskursen för de nyemitterade aktierna har bestämts genom en förhandling mellan bolaget och säljaren och är 6,7 procent högre än den volymvägda genomsnittliga aktiekursen om 8,43 kronor för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio handelsdagar som avslutades dagen före ingåendet av avsiktsförklaringen.

Att del av köpeskillingen avses betalas i nyemitterade aktier i Doxa anser styrelsen vara i Doxas och aktieägarnas bästa intresse. Utöver att det möjliggör förvärvet etablerar det även en förbindelse med säljaren, som fortsatt kommer att förvalta fastigheterna för det fall Förvärvet genomförs. Styrelsen bedömer att säljaren har goda förutsättningar att bidra med en betydelsefull insyn och kunskap kring fastigheterna, vilket förväntas vara Doxa till nytta. Styrelsen anser sammantaget att betalning i nyemitterade aktier bidrar till att skapa värde för Bolagets aktieägare.

I samband med tecknandet av avsiktsförklaringen har säljaren förbundit sig att fram till och med den 31 oktober 2021 inte förhandla med annan än Doxa avseende överlåtelse av målbolagets aktier, fastigheterna, eller verksamheten.

För Förvärvet gäller sedvanliga villkor om genomlysning av målbolaget, dotterbolagen och Fastigheterna och att parterna kommer överens om samtliga villkor för förvärvet.

Om Förvärvet genomförs blir det Doxas första fastighetsförvärv och därmed ett ytterligare steg mot den nya verksamhetsinriktningen. Genomförandet av förvärvet kan därför komma att kräva att Doxa genomgår en förnyad noteringsprocess hos Nasdaq First North Growth Market.

Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Doxa Aktiebolag i transaktionen.

Fler Nyheter från förstasidan

Här är Odd Mollys nya namn

Efter topprekryteringarna väntar nu ett namnbyte.

Här öppnar nummer åtta i Ikeas nya blågula offensiv

Ännu fler butiker enligt det nya konceptet väntas framöver.

Överraskande: Jula-bolag förvärvar handelsområde

”Vi ser stora möjligheter att här utveckla handeln vidare”.

Slår till och förvärvar dubbelt på Södermalm

Vd:n: ”Nu har vi fyra hus på Götgatan och kan man spelet Monopol blir hyran 7.600 kr, men det är inte det kvadratmeterpriset vi har lagt in i vår förvärvskalkyl”

Kommunerna som hamnar i botten i Svefas index

24 orter listas. Läs vilka som förbättrat sig mest och vilka som tappat mest.

Köper bostäder för över en miljard

Förvärvar familjs bolag och bestånd.

Bildextra: Balder hoppas slå prisrekord

Prisnivåer för lyxprojektet  Tidskapseln  Macken-sången Carl-Jan Granqvists vinkällare.

Avslöjar nya bus i förväg: Siktar på 10 miljarder

Planerar för att trippla dagens bestånd på tre år.

Köper bredvid Centralen

Fastighetsaffär mitt i Stockholm. Varit till salu sedan 2019. FV avslöjar priset – som är smått chockerande lågt.

Stort kontorsprojekt bantas med 20.000 kvm

Ytan minskas för att rädda floran. Läs om de nya planerna för projektet som ligger inom tullarna i Stockholm.

Klart: Trianon i mål med köp av börsbolag

Fastigheter för 1,5 miljarder kronor ingår.

Skapar jv med risk för kallsup

Investeringsbehovet bedöms uppgå till 40–60 miljarder kronor den närmaste tiden.

SBB fångar polisen och låser in i 15 år

Kontrakt på cirka 9.000 kvm signerat.

Nytt uppbrott på Kungsgatan – lämnar efter 24 år

Fabege har gjort klart med ny hyresgäst i känt hörnläge.

Tillbaka till förstasidan