Dingizians dentalbolag satsar på fastigheter

Dentalbolaget Doxa gör en Odd Molly. Alltså lägger en brygga till fastigheter. Bakom bolaget finns Greg Dingizian. Doxas primära mål är dock inte direktägda fastigheter utan att istället gå in i som ägare i både noterade och onoterade bolag.

Annons

Doxa har pressats hårt av covid 19 när flera kliniker har varit stängda. Omsättningen har varit mager. Nu väljer storägaren Greg Dingizian istället att låta Doxas verksamhet rotfyllas med fastigheter.

Styrelsen i Doxa AB, ett Uppsalabaserat dentalbolag, har genomfört en strategisk utvärdering av Doxas verksamhet och har beslutat att komplettera den befintliga verksamheten med en investeringsgren med fokus på fastighetsbranschen.

I samband med det avser Doxa att genomföra en kapitalanskaffning om cirka 200 miljoner kronor.

Största ägare i Doxa är Adma Förvaltning, med 64,4 procent. Det bolaget kontrolleras av fastighetsprofilen Greg Dingizian.

– Som huvudägare är jag långsiktig och ser fram emot en breddad ägarbas och att förstärka styrelsen samt ledningen med ytterligare fastighets- och finansieringskompetens för att identifiera och realisera värdeskapande transaktioner över tid, säger Greg Dingizian som, genom Adma Förvaltnings AB, kommer att vara Doxas största ägare även efter genomförd kapitalanskaffning.

Med detta kapitaltillskott ska Doxa göra investeringar i fastighetsbranschen som sträcker sig över olika fastighetstyper, onoterade eller noterade fastighetsbolag, och geografiska marknader i Sverige. Med en transaktionsdriven strategi ska god värdetillväxt skapas för aktieägarna i Doxa.

– Det här är bara startskottet. Det är grundplåt för det som vi vill göra, säger Greg Dingizian till Fastighetsvärlden.

Han konstrar att det inte är högaktuellt, men inte uteslutet, att direktäga fastigheter – men att det då troligen skulle röra sig om någon större fastighet och i en jv-struktur.

Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård.

Dingizian säger till Fastighetsvärlden att han fortsatt har en stark tilltro till Doxas ursprungliga affärsidé. Han uppger att bolaget mår bra och har en världsledande produkt. Med en covid-år i bagaget har dock flera kliniker, inte minst i USA stängt, och det har påverkat omsättningen.

I syfte att ytterligare stärka styrelsens kompentens inom fastighetsinvesteringar avser Dingizian föreslå vissa kompletteringar till styrelsen inför årsstämman 2021.

Adma Förvaltnings ägare, Greg Dingizian, har själv meddelat valberedningen att han ställer upp för val vid den kommande årsstämman. Därutöver kommer Adma Förvaltning föreslå att Per Ekelund, vd för Victoria Park AB och Hembla AB, väljs till styrelseledamot. Ett slutligt förslag till styrelsesammansättning kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman .

Doxa avser att genomföra kapitalanskaffningen i form av en företrädesmission om cirka 126 miljoner kronor i kombination med en riktad nyemission om cirka 80 miljoner kronor.

Doxa avser att genomföra företrädesemissionen till en teckningskurs om 2,00 kronor per ny aktie, varvid varje teckningsrätt ska berättiga till teckning av en ny aktie.

Styrelsens avsikt är att ett antal kvalificerade investerare med erfarenhet inom fastighetsbranschen ska äga rätt att teckna aktier i den riktade emissionen. Teckningskursen i den riktade nyemissionen förväntas motsvara teckningskursen i företrädesemissionen.

Doxas största aktieägare, Adma Förvaltning, avser att överlåta samtliga teckningsrätter i företrädesmissionen vederlagsfritt till kvalificerade investerare i syfte att ytterligare bredda aktieägarkretsen med kapitalstarka och branschkunniga ägare i fastighetssektorn. Efter kapitalanskaffningarna förväntas Adma Förvaltnings andel i Doxa uppgå till 24,41 procent.

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med kapitalanskaffningen.

Fler Nyheter från förstasidan

Sagax investerar 1,6 mdr

43 fastigheter och nästan totalt 300.000 kvm lokaler.

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan