Samhällsfastigheter

”Det finns enorma investeringsbehov”

Det byggs förskolor, skolor och äldreboenden för fullt runt om i landet för att möta efterfrågan – och allt oftare med en privat fastighetsägare. Men byggtakten är för låg, anser Annika Wallenskog, chefsekonom SKL. Vid Fastighetsvärldens stora seminarium Samhällsfastigheter 2019 som arrangerades på Berns under tisdagen visade Wallenskog statistik över hur behovet för de kommande åren ser ut och hur mycket som byggs just nu.

– Det finns enorma investeringsbehov. Det jag är mest fundersam över är situationen kring äldreboende. Där kommer vi att ha ett ganska stort gap mot den efterfrågan som kommer att finnas framöver.

För skolor och förskolor tyckte hon att situationen inte är lika alarmerande. När det gäller äldreboende funderade hon även om det var läge för att tänka nytt, och att dagens boendeformer för äldre kanske inte är det självklara framöver.

– Det kanske inte är säkert att det är vanliga äldreboende som är lösningen för framtiden. Det kanske behövs något roligare. Jag tror att man måste tänka annorlunda, behoven förändras. Kanske ska man ha dataspelsklubbar eller något annat?

Annika Wallenskog konstaterade vidare att systemet med hemhjälp inte alltid är så effektivt.

– Många anställda kör 25–30 mil per natt, runt till olika vårdtagarna som bor hemma. Är det hållbart och tidseffektivt? Vad säger Greta om det? Jag tror även att man måste börja jobba hårdare med digitaliseringsfrågorna. Jag tror även att man måste ta mer hjälp av kvälls- och nattkameror för att se att allt är okej hos vårdtagaren, så kanske man inte behöver åka dit.

SKL:s chefsekonom berättade även om kommunernas och regionernas försämrade ekonomiska förutsättningar.

Kommunens totala resultat blev 14 miljarder kronor för 2018 jämfört med 24 respektive 21 miljarder tidigare år. Tidigare var inkomsterna höga till följd av försäljning av mark samt bidrag för flyktingmottagande. Även regionerna visar kraftigt sämre resultat.
Enligt SKL står infrastruktur och VA för den största framtidsinvestering hos kommunerna. Därefter följer bostäder, skolor och förskolor. På listan därefter kommer idrott och fritid samt äldreomsorg.

Annika Wallenskog slog fast att det kommer att krävas mer investeringar än endast nyproduktion.

– Vi kommer behöva bygga ut beståndet med ungefär 10 procent till följd av växande befolkning. Men det finns även ett stort underhållsbehov eftersom man under 90-talet och runt millennieskiftet sparade in på underhållet. Det handlar om stora investeringar även där.
Flera kommuner har under de senaste åren genomfört avyttringar av både ammännyttiga bostadsbestånd och av samhällsfastigheter. Wallenskog vågade dock inte spekulera i om utvecklingen kommer att tillta.

– Jag tror att trenden att sälja fastigheter kommer att fortsätta. Många har sålt bostäder för att finansiera nybyggen, eller locka en ny aktör till orten för att samtidigt bygga.

Hon överlåter till kommunerna och regionerna att själva ta besluten, utan att komma med några speciella rekommendationer. SKL har annars rekommenderat att inte sälja förvaltningsfastigheter inom samhällsfastigheter men varit positiva att avyttra i samband med nyproduktion.

– Antingen ska man låna pengar för att bygga och äga själv, med risk för räntehöjningar. Eller så låter man någon annat bygga och äga.

– Dessutom ska man som kommun även tänka på att en fastighet ibland kanske bara behövs för det specifika ändamålet i tio år, då kanske en privat ägare från början sedan kan hitta på något annat därefter.

Fler Nyheter från förstasidan

Försäljning i city avbruten

Buden nådde inte upp till prisförväntningarna.

Bilder: Klart för bygge i nationalstadsparken

Investering i hotell- och konferensanläggning. Se hur den välkända anläggningen kommer att utvecklas.

Randstad flyttar till Fabege

En av årets större uthyrningar.

Rullande nyemission skulle kunna ge 2,5 miljarder

SBB lägger fram förslaget med nya aktier som alternativ till kontanter.

Två nya till Sergelgatan

En snabbväxande öppnar mitt i Stockholm och en klädkedja byter läge.

Redo miljardköpa logistik och bostäder

Investeringschefen berättar vad bolaget vill förvärva. Sett prisskifte i marknaden.

The Works intar 2.500 kvm hos Hufvudstaden

Hyr 2.500 kvm högt upp i kommande projektfastighet.

Hyr hela 4.700 kvm för globalt huvudkontor

Lämnar OMX-huset som ägs av Fastpartner.

Ännu en nyemission – Nivika fyller på

Befintliga ägare späds ut med 25 procent när bolaget tar in 750 mkr via en riktad nyemission.

Exklusiv föråkare på bostadsmarknaden

Test för investerarmarknaden. Bostadsfastighet i Lärkstaden till salu

Skanska vinner kamp om kommunhus – säljer till Vacse

C.F. Møller Architects har ritat huset. 5.300 kvm BTA.

Utses till ny region-vd för Castellum Väst

Efterträder Mariette Hilmersson. Blir ansvarig för 30 miljarder.

Brunswick hyr 1.600 kvm av Humlegården

Lämnar The View. Tar över lokaler efter Stockholms Handelskammare.

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Tillbaka till förstasidan