Delår: Positivt i Stockholm för JM

Bostadsmarknaden i Stockholm har tydligt återhämtat, uppger JM i bolagets delårsrapport. Antalet sålda bostäder i huvudstadsområdet under tredje kvartalet i år är fler än under motsvarande period ifjol.

JM har redovisat nyckeltalen för 2020 års nio första månader.

Vd Johan Skoglund kommenterar:

– Vi har haft en god utveckling av bostadsaffären under det tredje kvartalet som inleddes försiktigt på grund av covid-19. Försäljningen har utvecklats positivt på samtliga av våra marknader vilket också har möjliggjort en god nivå av produktionsstartade bostäder. Inte minst har våra digitala lösningar i kundarbetet fungerat mycket väl.

– Vi har sett en tydlig återhämtning av efterfrågan från kunderna i Stockholm under det tredje kvartalet efter tidigare negativ påverkan av covid-19. Vi har fortsatt god efterfrågan på de ägarlägenheter som vi har i pågående produktion. Boknings- och försäljningsnivån i Stockholm har varit god med 299 sålda bostäder under det tredje kvartalet jämfört med 220 under det andra kvartalet.

Nyckeltalen:

  • Intäkterna uppgick till 10 858 mkr (11 381) och intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus, under avveckling, uppgick till 10 731 mkr (11 159).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 239 mkr (1 449)1)2). Rörelsemarginalen uppgick till 11,4 procent (12,7). Rörelseresultatet exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 1 263 mkr (1 656) och rörelsemarginalen till 11,8 procent (14,8).
  • Resultatet före skatt uppgick till 1 185 mkr (1 387). Resultat efter skatt uppgick till 932 mkr (1 128).
  • Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade till 18,8 procent (22,2). Resultatet per aktie under niomånadersperioden minskade till 13,30 kronor (16,20).
  • Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 427 mkr (817).
  • Antal sålda bostäder uppgick till 2 403 (2 654) och produktionsstarterna uppgick till 2 223 (2 162).
  • Styrelsen föreslår 6,25 kronor i ytterligare utdelning för 2019.

Under tredje kvartalet sålde JM 299 bostäder i Stockholmsområdet att jämföra med 261 under motsvarande period ifjol. När det gäller produktionsstartade bostäder har dock dessa minskat från 278 till 252.

Priserna på byggrätter är dock fortfarande på en nivå som kräver selektivitet vid förvärv, konstaterar JM i rapporten om marknaden i 08-området.

När det gäller affärsområde JM Riks såldes 250bostäder under tredje kvartalet. Det är något färre än under 2019 då 284 avyttrades.

För utlandsverksamheten ökade försäljningen kraftigt, från 230 under tredje kvartalet ifjol till 318 i år. Disponibla byggrätter i det affärsområdet motsvarar 8.500 bostäder (8.100).

Att JM koncernen totalt sett redovisar färre sålda bostäder under tredje kvartalet i år än i fjol beror på att JM Fastighetsutveckling inte sålt några bostäder under tredje kvartalet i år, jämför med 376 under perioden ifjol.

Fler Nyheter från förstasidan

Wallenstam avslutar veckan med miljardaffär

Säljer bostäder på nivån 70.000–75.000 kronor per kvadratmeter.

Daniel Kindberg frias

”Gud va skönt”. Dömdes till tre års fängelse i tingsrätten.

Selin och Arnhult besegrade norska oljemiljardärer

Köper för 13,5 miljarder och bolaget når därmed 78 miljarder. Läs om beståndet.

Nivika kraftigt övertecknad – börshandel inleds idag

Aktier för över 60 miljoner omsatta under första timmarnas handel.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Skanska bygger upp nytt fastighetsbestånd

Introducerar en ny verksamhetsgren för att behålla fastigheter långsiktigt.

Oscar säljer ännu ett tänkt lyxprojekt

Efter 79&Park, Norra Tornen och Primus så skulle detta resulterat i nästan 200 bostäder. FV avslöjar.

Newsec får ny vd – satsar även på övriga Europa

Läs om nya storsatsningen. Nya vd:n berättar för FV.

KlaraBo drog 45 procent i inledande handel

Kursrusning när KlaraBo började att handlas, efter kraftig överteckning i nyemissionen.

Duo säljer för för hela 3 miljarder

Läs om vilka fastigheter som ingår i transaktionen.

Östling och Orthén nya delägare

Når 3,6 miljarder genom nya förvärv.

Tessin Properties förvärvar sin första fastighet

Premiärförvärvet är avklarat. Läs om objektet och detaljerna.

Granit passerar 5 miljarder

Läs om Tenzingbolagets senaste förvärv.

Swiss Life i mål med köp för hela 13 miljarder

Fv berättar om de mest kända fastigheterna.

Tillbaka till förstasidan