Delår: Positivt i Stockholm för JM

Bostadsmarknaden i Stockholm har tydligt återhämtat, uppger JM i bolagets delårsrapport. Antalet sålda bostäder i huvudstadsområdet under tredje kvartalet i år är fler än under motsvarande period ifjol.

JM har redovisat nyckeltalen för 2020 års nio första månader.

Vd Johan Skoglund kommenterar:

– Vi har haft en god utveckling av bostadsaffären under det tredje kvartalet som inleddes försiktigt på grund av covid-19. Försäljningen har utvecklats positivt på samtliga av våra marknader vilket också har möjliggjort en god nivå av produktionsstartade bostäder. Inte minst har våra digitala lösningar i kundarbetet fungerat mycket väl.

– Vi har sett en tydlig återhämtning av efterfrågan från kunderna i Stockholm under det tredje kvartalet efter tidigare negativ påverkan av covid-19. Vi har fortsatt god efterfrågan på de ägarlägenheter som vi har i pågående produktion. Boknings- och försäljningsnivån i Stockholm har varit god med 299 sålda bostäder under det tredje kvartalet jämfört med 220 under det andra kvartalet.

Nyckeltalen:

  • Intäkterna uppgick till 10 858 mkr (11 381) och intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus, under avveckling, uppgick till 10 731 mkr (11 159).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 239 mkr (1 449)1)2). Rörelsemarginalen uppgick till 11,4 procent (12,7). Rörelseresultatet exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 1 263 mkr (1 656) och rörelsemarginalen till 11,8 procent (14,8).
  • Resultatet före skatt uppgick till 1 185 mkr (1 387). Resultat efter skatt uppgick till 932 mkr (1 128).
  • Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade till 18,8 procent (22,2). Resultatet per aktie under niomånadersperioden minskade till 13,30 kronor (16,20).
  • Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 427 mkr (817).
  • Antal sålda bostäder uppgick till 2 403 (2 654) och produktionsstarterna uppgick till 2 223 (2 162).
  • Styrelsen föreslår 6,25 kronor i ytterligare utdelning för 2019.

Under tredje kvartalet sålde JM 299 bostäder i Stockholmsområdet att jämföra med 261 under motsvarande period ifjol. När det gäller produktionsstartade bostäder har dock dessa minskat från 278 till 252.

Priserna på byggrätter är dock fortfarande på en nivå som kräver selektivitet vid förvärv, konstaterar JM i rapporten om marknaden i 08-området.

När det gäller affärsområde JM Riks såldes 250bostäder under tredje kvartalet. Det är något färre än under 2019 då 284 avyttrades.

För utlandsverksamheten ökade försäljningen kraftigt, från 230 under tredje kvartalet ifjol till 318 i år. Disponibla byggrätter i det affärsområdet motsvarar 8.500 bostäder (8.100).

Att JM koncernen totalt sett redovisar färre sålda bostäder under tredje kvartalet i år än i fjol beror på att JM Fastighetsutveckling inte sålt några bostäder under tredje kvartalet i år, jämför med 376 under perioden ifjol.

Fler Nyheter från förstasidan

Batljans superlycka

Men ännu återstår mer än hälften…

Estea optimistiskt när synen är tudelad

Blivit en betydande aktör inom samhällsfastigheter.

Bilder: Nu flyttar centrala Kiruna

Invigningsfest i tre dagar.

Klart: Här är Biljana Pehrssons nya vd-jobb

Stor FV-intervju. √ Alla erbjudanden. √ Hög målsättning. √ Kommenterar Arnhult/Castellum. √ ”Bär med mig det resten av livet”.

KlaraBo hyr ut till polisen

Hyresvärdet uppgår till cirka 4,4 mkr.

Ny tokrusning på börsen efter nya siffror

Se vilka bolag som stack iväg mest på de positiva nyheterna från andra sidan Atlanten under onsdagen.

Han får höjdarjobb hos Serneke

Bakgrund hos Hufvudstaden, Skanska och Svenska Hus.

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

Tillbaka till förstasidan