Delår: Fortsatt fokus på ekonomin hos SBB

SBB har redovisat siffrorna för första kvartalet 2018:

 • Hyresintäkterna ökade till 390 mkr (236).
 • Driftsöverskottet ökade till 233 mkr (131).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 39 mkr (32).
 • Resultat före skatt blev 151 mkr (846), varav:
  • Förvaltningsresultatet ingår med 73 mkr (35). Justerat för engångseffekter är förvaltningsresultatet 103 mkr.
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter exklusive byggrätter ingår med 73 mkr (644).
  • Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 1 mkr (171).
  • Realiserade värdeförändringar avseende fastigheter ingår med -0,4 mkr (-4).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 4 mkr (0).
 • Periodens resultat var 113 mkr (648) efter avdrag för uppskjuten skatt om -29 mkr (-190) och aktuell skatt om -9 mkr (-8), motsvarande ett resultat per aktie om 0,19 kr (1,59) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde ökade till 24 mdkr (17).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 7 360 mkr (7 120), motsvarande 9,97 kr (9,65) per aktie.
 • Renovering av 91 lägenheter påbörjades under kvartalet.
 • Överskottsgraden ökade till 60 % (55%).

VD Ilija Batljan kommenterar:

”Vi bygger Nordens ledande bolag för samhällsfastigheter och bostäder med trygga kassaflöden. Under det första kvartalet har vi fortsatt att fokusera på att stärka vår finansiella ställning genom att återköpa ytterligare obligationer samt återbetala alla ägarlån och mezzaninelån. Vi fortsätter med värdeskapande genom att vi har förhandlat nya hyror efter renovering för totalt 1.279 lägenheter. Under första kvartalet påbörjades renovering av 91 lägenheter (50 av dessa var färdiga under kvartalet). Totalt är nu förberett renovering av ytterligare 360 lägenheter i år. Vi påbörjade dessutom investeringar i ombyggnad och tillbyggnad av ett antal samhällsfastigheter.”

Missa inte! Årets viktigaste heldag om samhällsfastigheter

Tisdag den 1 december 2020, Stockholm.
Klicka här för mer info!

Fler Nyheter från förstasidan

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2020: Platserna 3-4

För 15:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast.

Fyrtal i affärer – byggjätten säljer för 775 miljoner

Avyttrar i Malmö, Partille och Örebro.

Han tar över Catena

Ersätter avgående vd:n Benny Thögersen.

Skanska satsar i Beverly Hills

Bolaget intar sin femte stad i USA. Satsar på nytt kontorshus i det fashionabla området.

Fortsätter resan söderut

Nytt förvärv i Mellansverige för norrländska bolaget.

En jätte tågar in – så påverkas fastigheterna

FV:s Amazonpanel betygsätter fastighetssegmenten – de är hetast och kallast.

Amazon är här

Lanserar med illustrationer på kända svenska byggnader – och en hel del tabbar.

Hyr ut hela 16.700 kvm till handelssatsning

Gör riktigt stora uthyrningar av butikslokaler.

De slår till igen – shoppat för halv miljard på två dagar

I förvärvet ingår hyresbostäder, skola, vårdboende och dagligvaruhandel.

Kedjan satsar trots corona – ska öppna 40 nya enheter

FV avslöjar. Vill primärt hitta centrala lägen.

JLL bakom stor yta åt corona-vaccinet i Sverige

4.000 kvm står redo för världens mest eftertraktade medicinska uppfinning.

Får uppdraget att sälja stor bostadskaramell

Byggrätter om 40.000 kvm i kanonläge når marknaden. Se flera illustrationer som visar hur området kan utvecklas.

Utökar i Uppsala – köper för 275 miljoner

”Med detta förvärv breddar vi projektportföljen med lager och logistik i Uppsala”

Tar kontroll över pressade Prime Living

Tre noterade bolag bakom. Blir plattform för bolag inriktat på studentbostäder

Tillbaka till förstasidan