Man hittar mest utländska och stora institutionella ägare när ägarböckerna granskas för de största publika fastighetsbolag. Illustration: Robert Hilmersson.

Storägarna i de tio största börsbolagen

FV har kartlagt hur mycket utlandet, de största fonderna och AP-fonderna äger i de tio största börsbolagen.

Blackrock med huvudkontor i New York grundades 1988. Är värdens största förvaltare med ett förvaltat kapital på cirka 57 biljoner kronor. De har många typer av investeringsprodukter.  (Ej att förväxla med Blackstone, ett amerikanskt private equity bolag som är huvudägare i D. Carnegie)

ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) är emiratet Abu Dhabis nationella investeringsfond. Fonden investerar överskottet från emiratets oljeindustri. Fonden investerar i alla typer av tillgångar och har blivt omskrivet i Sverige till följd av sitt ägande av kvarteren kring Sturegallerian som förvärvades 2006.

Vanguard är ett amerikanskt fondbolag som är en pionjär inom passivförvaltning och var först med indexfonder. Grundaren av bolaget skapade den första  indexfonden 1976. Firman förvaltar ett kapital om 40 biljoner kronor och är en av de största aktörerna globalt inom traditionell fondförvaltning.

De svenska AP-fonderna har sitt ursprung i den svenska pensionsreformen på 60-talet. De första fyra har ett mycket brett investeringsmandat medan den sjätte investerar endast i onoterade tillgångar. Den sjunde är den så kallade såfa-fonden där PPM-kapital från sparare som inte gjort något aktivt PPM-val hamnar.

Norska Oljefonden eller Statens pensjonsfond utland investerar varje år överskottet från statens del av den norska oljeindustrin. Fondens förmögenhet är cirka 8 000 miljarder kronor. Fonden äger cirka 2 procent av det europeiska aktiekapitalet vilket gör den till en av de största institutionella ägarna i Europa. 

 

Visa faktaruta

Tabell längst ner. Fastighetsvärlden har kartlagt vem som valt att investera i de tio största publika bolagen. Det institutionella, eller ansiktslösa kapitalet som det ofta kallas, är relativt stort i många av de svenska fastighetsbolagen.

En intressant investerarkategori att följa på Stockholmsbörsen är AP-fonderna. De har investerat i samtliga större fastighetsbolag. De största innehaven har de i Castellum och Hemfosa. I det sistnämnda var fjärde AP-fonden med och grundade bolaget innan det gick till börsen. I Castellum blev sjätte AP-fonden storägare eftersom de delvis fick betalt i aktier när de sålde sin andel av Norrporten. De jobbar aktivt för att minska detta innehav och i slutet av juni avyttrades aktier för cirka 1,7 miljarder kronor. Då fonden fokuserar på icke-noterade innehav kommer de förmodligen att avyttra innehavet över tid.

Det utländska kapitalet går att dela in i två huvudgrupper. Den ena är statliga investeringsfonder, där de mest kända är den norska Oljefonden och ADIA (Förenade Arabemiraten). Den andra gruppen är utländska fondbolag, som till exempel State Street Global Advisors och Vanguard.

Den mest omskrivna utländska ägaren på Stockholmsbörsen, den norska Oljefonden, har investerat i alla de tio största bolagen. Störst andel har de i Klövern med 2,9 procent av kapitalet och minst andel har de i Wallenstam där innehavet uppgår till 0,7 procent.

En annan stor internationell aktör på Stockholmsbörsen är Blackrock – även de äger aktier i alla de tio största bolagen på Stockholmsbörsen. Störst andel i Fabege med 3,9 procent och minst i Atrium Ljungberg med endast 0,01 procent.

Även Vanguard har valt att investera i de tio största publika fastighetsbolagen, där man mest satsat på Castellum med en ägarandel på 2,7 procent och minst har man investerat i Atrium Ljungberg där man äger mindre än 1 procent av kapitalet.

Kartläggningen publicerades i Fastighetsvärldens magasin nr 7-8. Utöver en utförligare analys och kartläggning, där exempelvis de sex AP-fondernas innehav särredovisas, finns även de 20 största ägarna och tio största insiders för de tio största börsbolagen i tidningen.

Klicka på diagrammet nedan för att få en större bild för att se andelen insiders och utländskt ägande för respektive börsbolag. De rosafärgade är de tio största som granskats mer ingående och de i grått är några andra intressanta men lite mindre börsbolag.

 

Castellum har mycket låg andel insiders men de utländska investerarna äger mer än hälften av bolaget.

Tio största börsbolagen: Ägande i respektive kategori

BolagUtlandetAP-fondernaOljefondenBlackrockADIAVanguard
Balder 18% 2,5%1,0%0,6%0,1%1,3%
Castellum52%6,8%2,0%4,0%0,3%2,7%
Huvvudstaden31%1,8%1,5%1,2%0,1%1,4%
Fabege39%4,4%1,4%3,9%0,2%2,2%
Wallenstam10%0,5%0,7%1,4%0,1%1,5%
Atrium Ljungberg16%0,9%1,0%0,01%0%0,9%
Hemfosa36%11,1%2,0%1,5%0,2%1,6%
Wihlborgs42%1,6%2,8%2,1%0,2%2,3%
Kungsleden36%3,4%2,2%2,5%0,2%2,4%
Klövern22%2,3%2,9%1,2%0,1%1,6%

Fler Nyheter från förstasidan

Stordalen: ”Inget jäkla virus ska knäcka oss”

Kommer att tacka nej till flera erbjudanden framöver.

”Tusentals handlare kan tvingas stänga igen”

”Substantiella hyreslättnader är en förutsättning för att många handelsföretag ska överleva krisen.”

FV dokument om 24 sidor – 30 år sedan Kraschen

Delar av fastighetssverige har tvärnitat. Coronakrisens effekter på marknaden har både likheter och olikheter med den stora Kraschen för 30 år sedan. Vi återpublicerar här en uppmärksammad artikelserie i tre delar ur magasinet som nu finns att ladda ner som pdf.

Brutala investeringen får en ny vinge

870 kvadratmeter lokaler. Se bilder.

Säljer för 1,7 miljarder

Selin-ägda bolaget är köpare. Det här ingår i storaffären.

Areim erbjuder fri hyra

Agerar för drabbade hyresgäster under coronakrisen.

Nya Tango växer med två

Senior analyst och grafisk designer rekryteras när rådgivarna växer.

Affär om 105.000 kvm pausas

”Den klokaste vägen framåt för oss är att pausa affären”.

Porträtt

Allt från flyg till badhus

Det ryms allt från badhus till flygplan inom Tagehus investeringar. Men det är fastigheterna som är i fokus när Johan Ljungberg styr tredje generationens företagsbygge in i framtiden.

Bonnier gör ännu ett köp på ny marknad

23.000 kvm ingår. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 710 miljoner kronor.

Ska sälja allmännytta för en miljard – två paket

Det här ingår i första paketet försäljningar.

Almedalsveckan ställs in

Besked från Region Gotland och huvudarrangörerna.

Grönt ljus för Sagax största satsning någonsin

Kan bygga 55.000 kvm vid ett nytt supernav. Se bilder.

Topplista

Största affärerna 2020

FV har här sammanställt de hittills största fastighetstransaktionerna under 2020. Vi berättar även vilka rådgivare som varit inblandade.

Tillbaka till förstasidan