”Data kan minska behovet av nyproduktion med 44%”

Nu kommer nyttan av investeringskostnaden. Tempot var högt när proptech stod i fokus på FV:s seminarium.

Annons

På Fastighetsvärldens seminarium om proptech som sändes under onsdagen medverkade flera aktörer som ligger i framkant.

I en nära framtid kommer de traditionella kontorslägena inte bara att konkurrera med varandra utan även med nya virtuella och kontorslösningar, hävdade Magnus Svantegård, senior partner på Stronghold. Han menade samtidigt att det som verkligen kommer att driva på proptechutvecklingen är de ökande kraven på hållbarhet och de mätbara data de för med sig.

Ökad digitalisering öppnar också möjligheter till prestandaökning i de befintliga fastigheterna. Tillgång till mer analyserbar data skulle dels kunna öka nyttjandegraden i befintliga fastigheter med 25 procent samtidigt som fastigheternas livslängd kan ökas med 25 procent.

Detta förbättrar driftnettot markant och minskar samtidigt behovet av nybyggnation med 44 procent, enligt den modell som Petter Bengtsson, vd på Zynka Group, presenterade under onsdagens seminarium. Utöver den ekonomiska vinsten framhöll han det även som en framkomlig väg för att minska bygg- och fastighetsbranschens koldioxidutsläpp, som i dag utgör 40 procent av de totala utsläppen av växthusgaser.

Fler Nyheter från förstasidan

Ännu en stor enhet inom coworking lägger ner

Förhyrning på 4.000 kvm inom tullarna i Stockholm. Samma fastighetsägare drabbas igen – totalt 20.000 kvm.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Ny vd för Poseidon

Bolaget äger totalt cirka 28.500 lägenheter

Företagsparken säljer till Cibus

Fredrixon: ”Vi är återigen aktiva på förvärvssidan”.

Hit ska JM flytta sitt HK

Efter den lyckade miljardförsäljningen. Nu ska JM utveckla en ny kontorsfastighet om hela 30.000 kvm. FV berättar om köpeskillingen.

Politiker ger grönt ljus för ombyggt NK-hus

”Man är väldigt trötta på den här DDR-inspirerade bunkern som står där idag”.

Stressat Skellefteå köper från pressat SBB

”Vi försöker hela tiden hitta vägar att öka bostadsproduktionen”.

Corem tecknar tre på Manhattan – når 60%

Arnhult: ”Detta segment specifikt står för majoriteten av all nyuthyrning i New York”.

Tillbaka till förstasidan