Dahlbo ser flera ljusglimtar på marknaden

Annons

Fabeges nyckeltal för första kvartalet:

 • Hyresintäkterna ökade till 1 731 Mkr (1 685). I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 8 procent i jämförelse med samma period före­gående år.
 • Driftsöverskottet ökade till 1 269 Mkr (1 241). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet
  med 8 procent.
 • Överskottsgraden uppgick till 73 procent (74).
 • Omsättning bostadsutveckling uppgick till 142 Mkr (308) och bruttoresultatet uppgick till
  -5 Mkr (27).
 • Räntenettot uppgick till -486 Mkr (-460).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 659 Mkr (703).
 • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till – 1 461 Mkr (- 3 824).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -682 Mkr (-2 535), motsvarande -2:17 kr per aktie
  (-8:06).
 • Nettouthyrningen under perioden uppgick till -74 Mkr (22).
 • Soliditeten uppgick till 46 procent (47) och belåningsgraden uppgick till 43 procent (42).

Kommentar vd Stefan Dahlbo:

–   Ett stabilt resultat i sin helhet även om den negativa nettouthyrningen under de två första kvartalen är en besvikelse. Stockholmsmarknaden visar generellt sett stabila hyresnivåer, vi upplever något bättre aktivitet på hyresmarknaden, men långa ledtider till avslut.

– Omförhandlingen med Telia är största förklarning till att nettouthyrningen i
kvartalet landade på minus 38 Mkr. Vi räknar med att uppgörelsen med Telia på
lite sikt skall ha en positiv inverkan på såväl nettouthyrningen som fastighetens lönsamhet. Lokalerna som ligger i bästa läge i Arenastaden kan nu hyras ut till marknadsmässig hyra.

–   Det är positivt att transaktionsmarkanden har vaknat till liv igen. Vi såg flera affärer både inom CBD och i ytterområdena med på avkastningskrav som väl bekräftar våra värderingar.

Fler Nyheter från förstasidan

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Lista: Här är de 12 som ännu ingår i Oscar Properties

Fastighetsvärlden går igenom det återstående beståndet – som investerarna hittills nobbat. Snart är allt borta.

Arnhult: Vi ska sälja mer

Berättar om uthyrningsmarknaden, lånen och transaktionerna.

”Nästan tjänstefel om räntan inte sänks”

Annan expert: ”Styrränta på tre procent vid årsskiftet”

Batljan: ”Vi bör kunna ta pole position”

10-miljardersbolaget visar siffrorna för första gången som noterat bolag.

Vd:n om nästa steg för OP – att bli något helt annat

Vd:n: ”Ja, nu är det inte mycket kvar. Snart kan jag gå på semester”. Nye vd:n ser ny användning för bolaget.

Bilder: ”Fridhemsplan behöver kärlek”

Det nya konceptet består av en mix av mjukt från 60-talets Paris och grovt från New York. Se hur kvarteret kommer att utvecklas.

Tillbaka till förstasidan