Corems förvaltningsresultat ökade med 24 procent

Under årets första nio månader ökade Corems förvaltningsresultat, exklusive den del som kommer från Klövern om 416 mkr och förvärvskostnader om 21 mkr, med 24 procent.

Genom ett offentligt uppköpserbjudande till Klöverns aktieägare ingår Klövern i Coremkoncernen från den 15 juni 2021 – alltså från det tredje kvartalet.

Intäkterna uppgick till 1.708 mkr (660) under perioden och 1.072 mkr i det tredje kvartalet (222).

Resultatet efter skatt uppgick till 2.525 mkr (-669), motsvarande 3,70 kr (-2,10) per stamaktie av serie A och B.

Totalt sett uppgick nettouthyrningen till 7 mkr under det tredje kvartalet och 31 mkr under årets nio första månader.

Under kvartalet har hyresavtal tecknats med bland annat Avalanche Studios Group om cirka 1.400 kvm i New York och Every Padel om cirka 3.800 kvm i Norrköping.

Ur vd-ordet av Eva Landén:

– Genom förvärvet av Klövern, som konsolideras i Corem från och med den 15 juni, skapas ett ledande kommersiellt nordiskt fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner. Under det tredje kvartalet har vi, utan att tappa tempo i den löpande verksamheten, arbetat fokuserat med integrationen av de båda bolagen. Kunderbjudandet har breddats till att omfatta såväl kontor och logistik som handel och bostäder. Därtill har vi fått många nya duktiga kollegor att lära känna och många nya välskötta fastigheter att förvalta och vidareutveckla. Jag kan samtidigt med glädje konstatera att vi redovisar ett bra kvartal med positiv nettouthyrning, ett starkt förvaltningsresultat och ett substansvärde (NAV) som förbättrades till 27,21 kronor per aktie.

Delårsrapport januari–september 2021
• Intäkterna uppgick till 1.708 mkr (660).
• Driftsöverskottet uppgick till 1.227 mkr (500).
•  Förvaltningsresultatet uppgick till 811 mkr (335).
• Investeringar i ny- till- och ombyggnation uppgick till 848 mkr. Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 174 mkr. Totalt uppgick värdeförändringar på fastigheter till 1 514 mkr (286).
• Värdeförändringar finansiella placeringar uppgick till 605 mkr (–1.135).
• Resultatet efter skatt uppgick till 2.525 mkr (-669), motsvarande 3,70 kr (-2,10) per stamaktie av serie A och B.
• Värdet på förvaltningsfastigheterna uppgick till 78.290 mkr (14.002), efter rörelseförvärv av Klövern med förvaltningsfastigheter till ett värde om 61.557 mkr vid förvärvstidpunkten. Därutöver innehas 8 omsättningsfastigheter vilka är bokförda till ett värde av 1.756 mkr och har ett bedömt verkligt värde uppgående till 1.905 mkr. Marknadsvärdet för fastighetsbeståndet som helhet uppgick till 80.195 mkr.
• Substansvärdet (NAV) per stamaktie av serie A och B uppgick till 27,21 kr (22,22).

Fler Nyheter från förstasidan

Toppmäklaren omhäktad

Åtalstiden förlängs  för den profilerade vd:n som misstänks för grovt bedrägeri och penningtvätt.

Planerar sälja i Stockholm

Agerar i det privata bolaget. Pengarna från försäljning ska användas till att betala skuld.

FV Quiz

FV Quiz: Sportstjärnorna och fastigheterna

Vad kan du om idrottsstjärnornas investeringar i fastighetsbranschen?

Det finns fortsatt torrt krut hos bolagen enligt FI-chefen

Daniel Barr, generaldirektör på Finansinspektionen tror inte att fastighetssektorn är i kris även fast läget är allvarligt.

Lansa köper vid Karlatornet

138 nybyggda bostäder. Första etableringen i Göteborgs stad.

Sandvik stannar och bantar HK

Förlängt hyresavtalet för huvudkontoret med 4.000 kvm.

”Ett helt gäng bolag kommer försvinna”

Landshövding och generaldirektör medverkade på Fastighetsdagen. Läs om några av höjdpunkterna och se flera bilder.

Säljer i innerstaden efter 110 år

Innehåller lägenheter samt kontorslokaler. FV berättar om priset.

Bonnier hyr ut 2.100 kvm till Domstolsverket

Första utflytten från Vasakronan.

Rekordstor fond om 42 miljarder

”En unik konkurrenskraft”. FV berättar hur mycket som redan förvärvats, vad som är aktuellt och vad som anses extra viktigt.

KKR köper 1.200 bostäder i Finland – siktar på Sverige

Har fokus på främst två segment.

”Inga tecken på minskade topphyror – tvärtom”

De ”dolda” vakanserna ökar, men ändå positiva signaler kring kontorets framtid.

Ny aktör siktar på miljardköp i centrala Stockholm

Fokus på innerstaden. Berättar för FV om strategin och vad som gör bolaget speciellt.

Tillbaka till förstasidan