Corems förvaltningsresultat ökade med 24 procent

Under årets första nio månader ökade Corems förvaltningsresultat, exklusive den del som kommer från Klövern om 416 mkr och förvärvskostnader om 21 mkr, med 24 procent.

Genom ett offentligt uppköpserbjudande till Klöverns aktieägare ingår Klövern i Coremkoncernen från den 15 juni 2021 – alltså från det tredje kvartalet.

Intäkterna uppgick till 1.708 mkr (660) under perioden och 1.072 mkr i det tredje kvartalet (222).

Resultatet efter skatt uppgick till 2.525 mkr (-669), motsvarande 3,70 kr (-2,10) per stamaktie av serie A och B.

Totalt sett uppgick nettouthyrningen till 7 mkr under det tredje kvartalet och 31 mkr under årets nio första månader.

Under kvartalet har hyresavtal tecknats med bland annat Avalanche Studios Group om cirka 1.400 kvm i New York och Every Padel om cirka 3.800 kvm i Norrköping.

Ur vd-ordet av Eva Landén:

– Genom förvärvet av Klövern, som konsolideras i Corem från och med den 15 juni, skapas ett ledande kommersiellt nordiskt fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner. Under det tredje kvartalet har vi, utan att tappa tempo i den löpande verksamheten, arbetat fokuserat med integrationen av de båda bolagen. Kunderbjudandet har breddats till att omfatta såväl kontor och logistik som handel och bostäder. Därtill har vi fått många nya duktiga kollegor att lära känna och många nya välskötta fastigheter att förvalta och vidareutveckla. Jag kan samtidigt med glädje konstatera att vi redovisar ett bra kvartal med positiv nettouthyrning, ett starkt förvaltningsresultat och ett substansvärde (NAV) som förbättrades till 27,21 kronor per aktie.

Delårsrapport januari–september 2021
• Intäkterna uppgick till 1.708 mkr (660).
• Driftsöverskottet uppgick till 1.227 mkr (500).
•  Förvaltningsresultatet uppgick till 811 mkr (335).
• Investeringar i ny- till- och ombyggnation uppgick till 848 mkr. Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 174 mkr. Totalt uppgick värdeförändringar på fastigheter till 1 514 mkr (286).
• Värdeförändringar finansiella placeringar uppgick till 605 mkr (–1.135).
• Resultatet efter skatt uppgick till 2.525 mkr (-669), motsvarande 3,70 kr (-2,10) per stamaktie av serie A och B.
• Värdet på förvaltningsfastigheterna uppgick till 78.290 mkr (14.002), efter rörelseförvärv av Klövern med förvaltningsfastigheter till ett värde om 61.557 mkr vid förvärvstidpunkten. Därutöver innehas 8 omsättningsfastigheter vilka är bokförda till ett värde av 1.756 mkr och har ett bedömt verkligt värde uppgående till 1.905 mkr. Marknadsvärdet för fastighetsbeståndet som helhet uppgick till 80.195 mkr.
• Substansvärdet (NAV) per stamaktie av serie A och B uppgick till 27,21 kr (22,22).

Fler Nyheter från förstasidan

Fastighetsägarna till de blödande tech-bolagen

FV listar de fastighetsbolag som är värd för de omskrivna bolagen.

Ministern om mötet med de tre fastighetstopparna

Träffat Selin, Arnhult och Batljan. Räntor Viktiga hyresavier 90-talskraschen Det egna bolånet.

Långläsning från FV

FV dokument om 24 sidor – 30 år sedan Kraschen

Det råder oro på marknaden. Effekterna har både likheter och olikheter med den stora Kraschen för 30 år sedan. Vi återpublicerar här en uppmärksammad artikelserie!

Köper nytt för 63.000 kr/kvm i Vallentuna

Fortfarande en stark bostadsmarknad. Ser möjligheten för högre hyror efter den nya överenskommelsen.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Hon tar över efter Urban Edenström

Urban Edenström blir arbetande styrelseordförande.

Hyr ut 5.500 kvm till CGI

Tecknar kontrakt på två platser i Stockholmsområdet. Läs om bolagen som tappar hyresgästen.

Hyr ut 3.300 kvm till F-kassan

”Norra Sveriges mest flödesrika knutpunkt ”.

Bildextra: Så blev 11.000 kvm – i trä

Träd planterades när Sveriges största kontor i sitt slag invigdes.

Expanderar i Hagastaden genom köp för 2,3 miljarder

Industricentralen har nu klart med köpare för sin 21.000 kvm stora kontorspjäs i Hagastaden. Köparen finns sedan tidigare väl representerad i området.

Vann kamp om ny tingsrätt

Nästan 7.000 kvm lokaler. Läs även vem som tappar en stor hyresgäst – igen.

Blixtaffär: Nytt HK säljs för 2,4 mdr – oväntad köpare

Var tänkt för att bli byggbolagets nya huvudkontor. Utvecklingen i omvärlden påverkat. Fastigheten ligger vid tullgränsen i Stockholm.

Plan för ny centralstation presenterad

Stor stationsbyggnad med kontor ingår i planen.

Nytt avtal med mediajätten – hela 16.000 kvm

FV avslöjar. Signerat ett nytt och stort hyresavtal.

Tillbaka till förstasidan