Corems förvaltningsresultat ökade med 24 procent

Under årets första nio månader ökade Corems förvaltningsresultat, exklusive den del som kommer från Klövern om 416 mkr och förvärvskostnader om 21 mkr, med 24 procent.

Genom ett offentligt uppköpserbjudande till Klöverns aktieägare ingår Klövern i Coremkoncernen från den 15 juni 2021 – alltså från det tredje kvartalet.

Intäkterna uppgick till 1.708 mkr (660) under perioden och 1.072 mkr i det tredje kvartalet (222).

Resultatet efter skatt uppgick till 2.525 mkr (-669), motsvarande 3,70 kr (-2,10) per stamaktie av serie A och B.

Totalt sett uppgick nettouthyrningen till 7 mkr under det tredje kvartalet och 31 mkr under årets nio första månader.

Under kvartalet har hyresavtal tecknats med bland annat Avalanche Studios Group om cirka 1.400 kvm i New York och Every Padel om cirka 3.800 kvm i Norrköping.

Ur vd-ordet av Eva Landén:

– Genom förvärvet av Klövern, som konsolideras i Corem från och med den 15 juni, skapas ett ledande kommersiellt nordiskt fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner. Under det tredje kvartalet har vi, utan att tappa tempo i den löpande verksamheten, arbetat fokuserat med integrationen av de båda bolagen. Kunderbjudandet har breddats till att omfatta såväl kontor och logistik som handel och bostäder. Därtill har vi fått många nya duktiga kollegor att lära känna och många nya välskötta fastigheter att förvalta och vidareutveckla. Jag kan samtidigt med glädje konstatera att vi redovisar ett bra kvartal med positiv nettouthyrning, ett starkt förvaltningsresultat och ett substansvärde (NAV) som förbättrades till 27,21 kronor per aktie.

Delårsrapport januari–september 2021
• Intäkterna uppgick till 1.708 mkr (660).
• Driftsöverskottet uppgick till 1.227 mkr (500).
•  Förvaltningsresultatet uppgick till 811 mkr (335).
• Investeringar i ny- till- och ombyggnation uppgick till 848 mkr. Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 174 mkr. Totalt uppgick värdeförändringar på fastigheter till 1 514 mkr (286).
• Värdeförändringar finansiella placeringar uppgick till 605 mkr (–1.135).
• Resultatet efter skatt uppgick till 2.525 mkr (-669), motsvarande 3,70 kr (-2,10) per stamaktie av serie A och B.
• Värdet på förvaltningsfastigheterna uppgick till 78.290 mkr (14.002), efter rörelseförvärv av Klövern med förvaltningsfastigheter till ett värde om 61.557 mkr vid förvärvstidpunkten. Därutöver innehas 8 omsättningsfastigheter vilka är bokförda till ett värde av 1.756 mkr och har ett bedömt verkligt värde uppgående till 1.905 mkr. Marknadsvärdet för fastighetsbeståndet som helhet uppgick till 80.195 mkr.
• Substansvärdet (NAV) per stamaktie av serie A och B uppgick till 27,21 kr (22,22).

Fler Nyheter från förstasidan

Köper i skuggan av jätte

Betalar 300 miljoner för nyutvecklad gränshandel.

Villkoren för Titania klara

Inför teckningsperioden har man nu satt teckningskursen. Totalt tar bolaget in högst 430 miljoner före emissionsomkostnader.

Misslyckande blir stor markanvisning

Ska bygga i södra Stockholm. 160 bostäder ingår.

Förvärvar i Florida

Svenskt bolag köper kontorsfastighet norr om Miami.

Projekt

”Extra allt” ska ge en ny dimension till kontoren

Är kombinationen kontor och hotell i samma byggnad en framgångsfaktor i framtiden? Det hoppas Platzer som tillsammans med NCC drar i gång slutspurten för höga Kineum i Göteborg.

Wallenstam 08-säljer till SBB för över miljarden

Överraskande försäljning. Fastigheter i Gröndal och Sundbyberg.

Bildextra: JM bygger spektakulärt

26 våningar högt. Totalt 157 bostäder. Priset högst upp: Över 15 miljoner kronor.

SBB får sin första markanvisning i Stockholm

Ser stora utvecklingsmöjligheter intill sitt bestånd i huvudstaden.

Han pekas ut som ny bostadsminister

Flera personer med insyn i både socialdemokraterna och bostadsmarknaden uttalar sig för Fastighetsvärlden.

Klart: Domen mot näringslivstopparna

Det blir påföljden för Nilsson och Olofsson.

FV-film: Mäktiga satsningen Space

Nytt innehåll mitt i Stockholm. Se Fastighetsvärldens producerade film från Space. 

Bilder: Så är nya Space

FV har besökt de häftiga lokalerna om 7.500 kvm inför öppning. Följ med in!

”Ursprungliga målet uppnås på riktigt nu”

Avgående vd:n Mats Hederos om storsatsningen.

Bilder: Se förändringen – öde i 4.624 dagar

Bilder från när Hötorgsskraporna och Sergels torg började växa fram.

Tillbaka till förstasidan