Corem lägger bud på Tribona

Styrelsen i Corem har beslutat att lämna ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i Tribona. Budet är enligt Corem värt 2.044 mkr.

Corem erbjuder aktieägarna i Tribona 42 kronor per aktie i Tribona. Men endast aktieägare med 1000 eller färre aktier i Tribona erbjuds detta kontant fullt ut.

Till övriga ägare är budet uppdelat i en kontantdel och en aktiedel.

För dessa gäller i stället att för 50 procent av antalet aktier i Tribona som överlåts erhålls 42 kronor kontant per aktie, och för resterande erhålls ca 0,243 nya preferensaktier i Corem per aktie i Tribona.

Budet är bland annat villkorat av att Corem blir ägare till mer än 50 procent av aktierna i Tribona. Den största ägaren i Tribona, Klövern med 29,55 procent av röster och kapital ställer sig positivt.

–Kombinationen av Corem och Tribona drivs av både industriell och finansiell logik, och därigenom skapas ett ledande fastighetsbolag med goda möjligheter för fortsatt expansion och högkvalitativ förvaltning, säger Patrik Essehorn, styrelseordförande i Corem.

Budet innebär en premie om 17,3 procent för Tribonas aktie i förhållande till stängningskursen den 7 september 2015, sista handelsdagen innan Tribona offentliggjorde att diskussioner kring ett offentligt uppköpserbjudande på bolaget förelåg och en premie om 9,7 procent för Tribonas aktie i förhållande till stängningskursen den 17 september 2015. Erbjudandet innebär en premie om 10,1 procent jämfört med bokfört eget kapital per aktie per den 30 juni 2015.

Den nya koncernen får ett fastighetsbestånd om 162 fastigheter till ett värde om cirka 12,5 miljarder.

Som ett led i affären kommer även Corem avyttra aktier i Klövern för 300 miljoner till M2 Asset Management (helägt av Rutger Arnhult). Corems innehav i Klövern kommer därefter motsvara ungefär 15 procent av kapitalet och 8 procent av rösterna.

Fastighetsvärlden Idag 2015-09-18

Fler Nyheter från förstasidan

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Tillbaka till förstasidan