Concents affär med Grundingen nu slutförd

Annons

Efter att affären försenats flera gånger så genomförs Concent strukturaffär med Grundingen Fastighets AB. Stora delar av Concents projektportföljs säljs. (läs mer om portföljen här)

Innehavare av obligationer om 140 mkr respektive 110 mkr som utfärdats av Concent har godkänt att konvertera sina fordringar mot nyemitterade aktier i Grundingen.

Jool-koncernen har i samband med transaktionen konverterat samtliga sina fordringar mot Concent, som uppgick till cirka 50 mkr, till eget kapital i Grundingen.

Totalt sett innebär strukturaffären att lån löses på cirka 388 mkr.

Concent behåller projekten Barents Center samt Mantorps Ängar i Linköping.

Bolagets VD Björn Sahlström kommenterar strukturaffären enligt följande:

– Bolaget står nu inför inspirerande utmaningar och vi är mycket glada att strukturaffären idag genomförts. Vi kan nu fokusera på kvarvarande projekt samt det utredningsarbete som pågår för att klargöra de mellanhavanden som resulterat i den situation som föranlett strukturaffären.

Fler Nyheter från förstasidan

Fabege hyr ut 2.600 kvm i ”överraskningsköpet”

92 procent uthyrt i miljardförvärvet.

Skanska tecknar jätteavtal för ny stadsdel

Hyllar det attraktiva läget.

Titania kan jubla för 70.000 kvm – efter åtta års kamp

Einar Janson: ”Det känns nästan overkligt. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.”

SBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad

Stort bestånd delas upp.

Castellum hyr ut 2.100 kvm för kirurgi

Tecknar kontrakt inom tullarna i Stockholm.

Köper nytt från K2A för 160 mkr

Säljaren planerar för fler transaktioner i närtid.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Tillbaka till förstasidan