Colony når 37% – måste lägga bud på Fleming

Colony Real Estate, som ägs av Altaal, har förvärvat teckningsrätter i Fleming Properties företrädesemission. Bolaget ökar därmed från 22 till 37 procent av aktierna i enfastighetsbolaget.

Annons

Altaal har i sin tur Erik Penser som största ägare. Bakom Altaal finns även Stefan Gattberg och Henrik Schmidt som grundare.

Teckningsrätterna har förvärvats av Colony Real Estate för ett pris om högst 1 krona per teckningsrätt. Varje teckningsrätt berättigade i emissionen till teckning av tio (10) aktier i bolaget, till en teckningskurs om 4,90 kronor per aktie.

Colony Real Estate har tidigare av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från budplikt, men denna dispens omfattar inte förvärvet av aktier genom förvärv och teckning av aktier med stöd av teckningsrätterna. Colony kommer därför att bli skyldigt att inom fyra veckor lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Fleming Properties (s.k. budpliktsbud), alternativt avyttra så många aktier att Colony Real Estates innehav representerar mindre än tre tiondelar av det totala antalet aktier och röster i Fleming Properties.

Colony Real Estates avsikt är att  offentliggöra ett budpliktsbud med ett pris om totalt 5 kronor kontant per aktie – det vill säga det pris som Colony Real Estate, genom förvärv och utnyttjande av teckningsrätterna.

Fleming Properties äger en fastighet i Helsingfors. Den har en uthyrbar yta om 41.000 kvm. 90 procent av lokalerna är uthyrda till S group. Vid årsskiftet var fastighetsvärdet 115.300 euro, motsvarande 1,3 miljarder kronor Bolaget är skapat av Pareto och listades på Spotlight Stockmarket i oktober 2019. Bolagets vd är John Malmström.

Fler Nyheter från förstasidan

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Lista: Här är de 12 som ännu ingår i Oscar Properties

Fastighetsvärlden går igenom det återstående beståndet – som investerarna hittills nobbat. Snart är allt borta.

Arnhult: Vi ska sälja mer

Berättar om uthyrningsmarknaden, lånen och transaktionerna.

”Nästan tjänstefel om räntan inte sänks”

Annan expert: ”Styrränta på tre procent vid årsskiftet”

Batljan: ”Vi bör kunna ta pole position”

10-miljardersbolaget visar siffrorna för första gången som noterat bolag.

Vd:n om nästa steg för OP – att bli något helt annat

Vd:n: ”Ja, nu är det inte mycket kvar. Snart kan jag gå på semester”. Nye vd:n ser ny användning för bolaget.

Bilder: ”Fridhemsplan behöver kärlek”

Det nya konceptet består av en mix av mjukt från 60-talets Paris och grovt från New York. Se hur kvarteret kommer att utvecklas.

Tillbaka till förstasidan