Karin Witalis.

”Avkastningskraven för kontor oförändrade”

Colliers har släppt rapporten Market Comment Q3. Rådgivningsbolaget tror att transaktionsaktiviteten tar fart mot slutet av året och anser att avkastningskraven för kontor oförändrade.

Makroekonomin präglas just nu av brutala kostnadsökningar, stigande räntor och hot om lågkonjunktur. Människor är oerhört stressade och konfidensindikatorerna för hushållen når nya bottennoteringar. Samtidigt är stämningsläget än så länge betydligt ljusare bland företagen och inom servicesektorn är anställningsplanerna fortsatt på plus.

Överlag drabbas fastighetssektorn av såväl dyrare finansiering som den generellt höga kostnadsnivån i ekonomin, men olika fastighetssegment påverkas på olika sätt och i olika omfattning, konstaterar Colliers i rapporten Market Comment Q3.

– Fastigheter är ju, som alla vi i branschen vet, inte något helt igenom homogent tillgångsslag, utan en bred palett av olika segment; bostäder, kontor, logistik, handel för att nämna några, som vart och ett påverkas av specifika makroekonomiska parametrar. Inom varje fastighetssegment finns det dessutom underkategorier med unika egenskaper och makroekonomiska drivkrafter, säger Karin Witalis, Head of Research Colliers Sverige.

Det går således inte att ge generella svar på frågor som ”Vad händer med hyrorna och vad händer med avkastningskraven?”, skriver rådgivningsbolaget. Fastighetssegmenten beter sig inte likadant i den rådande miljön, och detta ger diversifieringsfördelar även för renodlade fastighetsinvesterare.

Ambitionen med kvartalsrapporten Market Comment är att både beskriva de övergripande trenderna i ekonomin, hur dessa inverkar på fastighetsbranschen och hur de olika fastighetssegmenten påverkas av sina specifika makrovariabler.

– Vi kan konstatera att kontorssegmentet det senaste kvartalet har uppvisat god motståndskraft i det försämrade makroläget. Kontorshyrorna (prime rent) har legat kvar på oförändrad nivå i Stockholm och Göteborg och varit stigande i Malmö. Hyresnivån för lager och logistik har fortsatt uppåt i de mest attraktiva lägena i Sverige. Handelsfastigheter har det tuffare även om vissa, mindre konjunkturberoende undergrupper såsom livsmedelshandel klarar sig bättre, säger Karin Witalis.

På investeringsmarknaden finns det alltjämt mycket kapital allokerat till fastigheter, konstaterar Colliers. Investerarna har justerat sina allokeringsstrategier till en ny ekonomisk verklighet där riskerna dominerar på nedsidan och de är redo att förvärva så snart en ny prisnivå etablerats på marknaden och objekt kommer ut till försäljning. Vi ser framför oss att transaktionsaktiviteten tar fart mot slutet av året eller början av nästa år.

– Under kvartalet har avkastningskraven för kontor (prime yield) legat kvar på oförändrad nivå i storstäderna. För logistik har en viss uppgång i avkastningskraven uppmätts i vissa lägen. För butiker bedömer vi att trenden är uppåt även om vi har få evidens, säger Karin Witalis.

Fastigheter har alltjämt flera fördelar gentemot andra tillgångsslag, konstaterar Colliers i rapporten. Fastigheter ger en viss hedge mot inflation i och med indexerade hyror. Dessutom är fastigheter en real tillgång med möjligheter till aktiv förvaltning och förädling. Slutligen ger fastigheter diversifieringsfördelar i en portfölj med flera tillgångsslag. Bland annat av dessa skäl bedömer Colliers att intresset för fastigheter bland investerare kommer att bestå även på längre sikt.

Fler Nyheter från förstasidan

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Bilder: Så kan AL bygga ut Söderhallarna

Så kan Medborgarplatsen utvecklas framöver.

Fabege på knock med The Mauler

Hyr ut 2.400 kvm för större satsning.

16 nya butiker till Arlanda

Utbyggnad med 11.000 kvm. FV listar butikerna som öppnar i nya Marknadsplatsen.

Lättnadsrally timmen efter räntebeskedet

Kurserna för flera fastighetsbolag drog iväg rejält efter att Riksbanken lämnat sitt nya besked om styrräntans nivå. Vad hade man fruktat egentligen?

Riksbanken höjer räntan med 0,75

Många fastighetsägare nervösa. Riksbanken ger prognos för i början av 2023.

Skiften i toppen hos Vasakronan i Stockholm

Två nya toppositioner utsedda.

Skanska säljer för 600 mkr till sitt egna nya bolag

60.000 kr/kvm för nyutvecklad kontorsfastighet i centralt läge.

NREP in i Tyskland

Fokus på bostäder och logistik. Läs om det första förvärvet.

Sjunkande priser i markanvisningar

Senaste statistiken. Dessutom blir det vanligare att investerare drar sig ur markanvisningsavtal.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Kilenkrysset i iskallt förvärv av 30.000 kvm

Förvärvar tre fastigheter i iskallt segment som blir allt hetare.

Tillbaka till förstasidan