Catena säljer stor fastighet i Göteborg för 580 mkr

Annons

Förändrad användning. Catena har tecknat avtal med Stena Fastigheter och Ikano Bostad om att avyttra fastigheten Högsbo 21:2 i Västra Frölunda strax söder om Göteborg. Försäljningen sker till ett fastighetsvärde om 580 miljoner.

JLL har varit rådgivare till säljaren. Lindahl har varit rådgivare till Stena Fastigheter och Ikano Bostad.

Stena och Ikano Bostad förvärvar vardera 50 procent av bolaget Fastigheten Preppen HB som äger fastigheten. Pripps och sedermera Carlsberg har tidigare haft sin verksamhet på fastigheten, som till största delen består av logistikytor och kommersiella lokaler.

Fastigheten är idag fullt uthyrd och drygt 66.000 kvadratmeter stor med en tomtareal om ca 155.000 kvadratmeter. Hyresintäkten är på årlig basis drygt 56 Mkr med en genomsnittlig hyresavtalstid på 3,7 år. Några av de största hyresgästerna på fastigheten är DHL, Motorbranschens Tekniska Gymnasium, Mat.se och Mekonomen.

Försäljningen tillför Catena ett positivt resultat om ca 50 Mkr före skatt som kommer tillföras resultatet 2015 genom orealiserade värdeförändringar på fastigheten. Genom transaktionen stärks kassan i Catena med cirka 220 Mkr.

– Fastigheten är ur Catenas perspektiv färdigutvecklad och tillför likviditet att användas för investeringar i Catenas kärnverksamhet som är väl placerade och moderna logistikfastigheter, säger Catenas VD Gustaf Hermelin.

Christel Armstrong Darvik, koncernchef Stena Fastigheter:

– Vår strategi är att långsiktigt äga och utveckla fastigheter i centrala lägen i de tre storstadsområdena. Förvärvet i Högsbo ligger helt i linje med detta. Stena Fastigheter och Ikano Bostad är båda långsiktiga bolag och vi ser en styrka i att gemensamt få möjlighet att fortsätta förvalta och utveckla området i framtiden.

I närheten finns grönområden vid Änggårdsberget och köpcentrumet 421. Det finns planer från kommunen att i framtiden omvandla Högsboområdet med fler arbetsplatser och bostäder och den närliggande Dag Hammarskjöldsleden till en stadsboulevard kantad av levande bostadskvarter.

Robert Jaaniste, VD på Ikano Bostad:

– Det här är ett område med god, långsiktig utvecklingspotential, som ytterligare stärker vår närvaro på Göteborgsmarknaden. Stena Fastigheter är dessutom en väletablerad och kundfokuserad fastighetsaktör som vi ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med.

Fastighetsvärlden Idag 2015-12-16

Fler Nyheter från förstasidan

Fabege hyr ut 2.600 kvm i ”överraskningsköpet”

92 procent uthyrt i miljardförvärvet.

Skanska tecknar jätteavtal för ny stadsdel

Hyllar det attraktiva läget.

Titania kan jubla för 70.000 kvm – efter åtta års kamp

Einar Janson: ”Det känns nästan overkligt. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.”

SBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad

Stort bestånd delas upp.

Castellum hyr ut 2.100 kvm för kirurgi

Tecknar kontrakt inom tullarna i Stockholm.

Köper nytt från K2A för 160 mkr

Säljaren planerar för fler transaktioner i närtid.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Tillbaka till förstasidan