Brinova tar köksvägen åter till börsen

Annons

Catena köper Brinovas Logistikfastigheter för 3,8 miljarder – Gustaf Hermelin VD. Knappt ett år efter att Brinova avnoterats från börsen väljer huvudägaren Erik Paulsson att åter sätta en stor del av bolagets direktägda fastigheter på börsen. Affären genomförs som ett omvänt förvärv. Det är merparten av Brinovas fastigheter, lokistikfastigheterna med ett värde av 3,8 miljarder, som säljs till Catena. I utbyte får Brinova nyemitterade aktier i Catena och blir största aktieägare med 54 procent av aktierna.

Erik Paulsson.
Erik Paulsson.

– För Brinova är affären med Catena ett steg i renodlingen mot att äga minoritetsposter i noterande svenska fastighetsbolag. Vi kommer att vara långsiktiga ägare i Catena, där jag ser stora utvecklingsmöjligheter, säger Erik Paulsson, huvudägare i Brinova.

 Affären innebär också att Gustaf Hermelin föreslås till ny VD för Catena, samtidigt som han lämnar sin nuvarande roll hos Brinova.Största ägare i Catena innan affären är CLS Holdings och Fabege som via två lika stora aktieposter tillsammans äger nära 60 procent. Tillsammans med den tredje största ägaren, Catella Fonder, har de ställt sig positiva till affären och uttalat att man kommer att rösta för genomförande av emissionen. Därmed står ägare till 72 procent av aktierna bakom affären.Catena kommer efter affären bestå av ett stort utvecklingsprojekt, inriktat på 800 bostäder och 70.000 kvm kommersiella ytor vid Haga Norra i Solna, samt 43 logistikfastigheter. Hyresintäkterna i logistikbeståndet uppgår till cirka 346 mkr med en återstående genomsnittlig kontraktstid om cirka 5 år.Catella Corporate Finance är finansiell rådgivare och Nord & Co är legal rådgivare till Catena i samband med affären.
Med sitt nya fastighetsbestånd tillförs Catena en intjäning på årsbasis om cirka 150 mkr före skatt. Det framhålls som ett bärande motiv till affären för Catenas del då det stärker bolagets möjligheter att genomföra en exploatering av Haga Norra-området i egen regi, vilket bedöms ge ett bättre ekonomiskt utfall än att avyttra hela eller delar av projektet.

– Catenas projekt i Solna är till sin storlek och komplexitet sådan att Catena behöver en större kapital- och kompetensbas för att fullt ut kunna tillgodogöra sig projektets värdepotential. Genom affären med Brinova får Catena dessa resurser samtidigt som bolaget tillförs ett intressant fastighetssegment, säger Catenas styrelsordförande Henry Klotz.

Förutom den löpande intjäningen så stärker affären även Catenas egna kapital från 0,5 mdr till 1,6 mdr. Det egna kapitalet per aktie ökar samtidigt från 43 kronor till 63 kronor.

Genom affären underlättas också de ambitioner som Brinova tidigare drivit inom logistikområdet. Det är aktuellt med såväl nyproduktion av moderna anläggningar som med förvärv och växa ordentligt. Vid förvärv kommer nu även den egna aktien att kunna användas som betalningsmedel.

Gustaf Hermelin.
Gustaf Hermelin.

– Jag vill fortsätta utvecklingen av det nya Catena och växa genom förvärv och nyproduktion, säger Gustaf Hermelin som är föreslagen ny VD för Catena.

Innan den aktuella affären slutgiltigt genomförs kommer en due diligenceprocess slutföras, tillstånd från externa kreditgivare inhämtas samt extra bolagsstämma i Catena hållas. Den är planerad att hållas den 23 september och därefter kommer Catena tillträda aktierna i Brinova Logistik den 30 september.

Övriga preliminära finansiella effekter:

Förvärvets nettovärde efter avdrag för befintliga skulder uppgår till 1.145 mkr. Förvärvet finansieras genom en riktad emission till Brinova av 13,6 miljoner aktier till kurs 84 kr, vilken baseras på genomsnittskursen för Catenas aktie femton (15) handelsdagar fram till den 20 augusti 2013. Efter genomförd emission uppgår aktieantalet i Catena till 25,2 miljoner aktier.

De nyemitterade aktierna motsvarar 54 procent av antalet aktier i Catena efter genomförd emission. Brinova har erhållit dispens från budplikt hos Aktiemarknadsnämnden.

Fastighetsvärlden Idag 2013-08-20

 

Missa inte! Fastighetsdagen Örebro 2024

Den 4 september är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Fastighetsdagen Örebro 2024. Seminariet äger rum på Örebro Konserthus, Örebro.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Sagax investerar 1,6 mdr

43 fastigheter och nästan totalt 300.000 kvm lokaler.

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan