Anna Kinberg Batra, Rutger Arnhult och Anna-Karin Celsing.

Castellums nya: Rutger Arnhult och Anna Kinberg Batra

Valberedningen hos Castellum har nu lämnat hela sitt förslag inför årsstämman den 25 mars. Klart sedan tidigare är att Rutger Arnhult, med turbulens som följd, förslås som ny ordförande. Till ny ledamot föreslås även bland annat tidigare moderatledaren Anna Kinberg Batra.

Det har varit full kalabalik kring hur styrelsen i 100-miljardersbolaget ska se ut, läs mer här.

Då tre ledamöter sagt sig inte ställa upp för omval om Rutger Arnhult väljs in i styrelsen har valberedningen fått modifiera tidigare lämnat förslag med förslag på ytterligare tre nya styrelseledamöter. Valberedningen, representerad av dess majoritet bestående av Patrik Essehorn, Magnus Strömer samt Christina Tillman, har nu lämnat ett förslag  där antalet styrelseledamöter föreslås vara sju. Omval föreslås för Per Berggren, Christina Karlsson Kazeem, Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg. Till nyval föreslås Rutger Arnhult, Anna Kinberg Batra och Anna-Karin Celsing. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Rutger Arnhult.

Valberedningen säger att de förslagna ledamöterna tillsammans kommer att bilda en mycket stark styrelse med en bred och djup kompetens inom för Castellums verksamhet högst relevanta områden, och att det är dess uppfattning att den föreslagna styrelsen kommer medverka till att skapa långsiktiga värden för Castellums samtliga aktieägare. Vidare framhåller man att den föreslagna styrelsesammansättningen representerar både mångsidighet och mångfald, innefattande en jämn könsfördelning.

Styrelseledamöter föreslagna för nyval av majoriteten i valberedningen

Rutger Arnhult, född 1967, har en civilekonomexamen från Lund och har extensiv erfarenhet och expertis inom fastighetsbranschen. Rutger Arnhult är för närvarande styrelseordförande i M2 Asset Management, vd i Klövern och styrelseledamot i Corem och Klövern.

– Castellum har varit ett stort innehav i min investeringsportfölj under lång tid nu, och tiden är mogen för mig att släppa mina uppdrag i Klövern och Corem. Dessa bolag är idag självgående, och jag ser att jag kan bidra bäst där jag behövs mest, inom Castellum. Castellum kommer att vara mitt fulla fokus från nu, och jag är väldigt laddad att få leda det kanonteam som styrelsen utgör, säger Rutger Arnhult.

Anna Kinberg Batra, född 1970, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har politisk erfarenhet från samtliga nivåer från kommunalt till internationellt, däribland som ordförande för riksdagens finansutskott och partiordförande för Moderaterna. I dag arbetar hon med företagande och samhällsförändring som bland annat ordförande för Soltech Energy, ledamot i Carasent, SJR och Swedish Space Corporation.

– Fastighetsbranschen har en viktig roll både i ekonomin som helhet och för byggandet av ett hållbart samhälle, där Castellum är en av Nordens allra främsta aktörer. Jag ser fram emot att kunna bidra med förståelse för interaktionen mellan politik och näringsliv i Sverige och internationellt, och med erfarenhet även från solenergibranschen där det redan märks hur Castellum menar allvar med hållbarhetsarbetet, säger Anna Kinberg Batra.

Anna-Karin Celsing, född 1962, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Celsing har en bakgrund inom bank, finans och investerarrelationer. Hon har tidigare varit chef för Investerarrelationer på Swedbank och även ingått i koncernledningen på Ratos som informationschef. Vidare har Anna-Karin Celsing lång erfarenhet av styrelsearbete inom såväl noterade som privatägda bolag samt inom offentlig sektor. Anna-Karin Celsing har bland annat suttit i styrelsen för Finansinspektionen, Kungliga Operan och Tengbom Arkitekter AB. Hon har även varit ordförande för SVT. För närvarande sitter Anna-Karin Celsing i styrelsen för bland annat Carnegie Investment Bank, Volati AB, Landshypotek Bank AB, OX2 AB, Lannebo Fonder AB och Tim Bergling Foundation.

– Castellum är redan idag ett välskött bolag med en bra strategi och höga ambitioner runt en nordisk expansion. Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet och kunskap inom bank-, finans- och kapitalmarknadsfrågor så att dessa ambitioner nu förverkligas, säger Anna-Karin Celsing.

Motivering till valberedningens förslag till styrelse

Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet i Castellum fungerat väl. I samband med att Charlotte Strömberg, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobsson och Nina Linander avböjt omval har valberedningen övervägt vilka egenskaper och kompetenser som bör kompletteras styrelsen samt hur den kontinuerliga förnyelseprocessen inom styrelsen bäst bör genomföras.

Valberedningen anser att nu föreslagna styrelseledamöter besitter en god kompetens och omfattande erfarenhet bl.a. inom frågor rörande förvärv, förvaltning och utveckling av fastigheter, kapitalmarknad, finansiering, samhällsbyggnad, hållbart företagande, förändrade kundbeteenden och skapande av långsiktigt aktieägarvärde samt styrelsearbete i allmänhet. Rutger Arnhult, Anna Kinberg Batra och Anna-Karin Celsing bedöms kunna tillföra kompetens och erfarenhet inom flera av de områden som nämnts ovan och bedöms därmed väsentligt kunna fördjupa styrelsens kompetensområden och erfarenhet. Sammantaget anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna formar en styrelse som tillsammans har den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Castellums verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningens förslag innebär att styrelsen har fyra män och tre kvinnor.

I samband med valberedningens framtagande av sitt förslag har det förekommit omfattande diskussioner huruvida Rutger Arnhult bör sitta i styrelsen för Castellum, framför allt vad gäller risker för intressekonflikter.

Inom styrelsen i Castellum har det historiskt förekommit att nuvarande ledamöter varit i situationer med intressekonflikter, bl.a. vid byggprojekt samt försäljning av fastighet. Men enligt uppgift har dessa hanterats av styrelsen och relevanta styrelseledamöter på lämpligt sätt.

Det är valberedningens uppfattning att Rutger Arnhult är en synnerligen erfaren och kompetent person inom fastighetsbranschen. Valberedningen anser att det är viktigt att ägare aktivt agerar på bolagsstämmor, i valberedningar samt i styrelser. Detta stöds även av Svensk kod för bolagsstyrning. Det har enligt valberedningens uppfattning saknats aktiva ägare i styrelsen i Castellum. Rutger Arnhult har varit delaktig i att skapa stora värden för samtliga aktieägare i bl.a. Corem Property Group samt Klövern. Rutger Arnhult har som en konsekvens av valberedningens förslag meddelat att han kommer att avgå som verkställande direktör i Klövern samt avgå som styrelseledamot i Corem och Klövern, senast samma dag som han röstas in som ordförande i Castellum. Det är valberedningens uppfattning att Rutger Arnhult genom dessa åtgärder inte ska anses vara i intressekonflikt, jävssituation eller agera i strid med andra principer i aktiebolagslagen eller Svensk kod för bolagsstyrning.

Skulle någon ledamot i något fall vara i en situation med motstridiga intressen gäller aktiebolagslagens bestämmelser i dessa frågor. Därtill tillämpar Castellum Svensk kod för bolagsstyrning med dess rekommendationer om sammansättning av styrelse där beroendesituationer ska beaktas. Valberedningen är övertygad om att styrelsen kan hantera eventuella jävssituationer som skulle kunna komma att uppstå lika väl som skett historiskt.

Annat förslag rörande styrelsesammansättning

Vincent Fokke och Charlotte Strömberg har den 27 januari 2021 publicerat ett annat förslag till styrelsesammansättning än den valberedningen föreslår.

Fler Nyheter från förstasidan

Hyr ut 5.000 kvm i före detta hotellbyggnad i Bromma

Efter förvärvet 2011: ”Fastigheten har inte använts till sin fulla potential”.

Planerad storförsäljning i Göteborg avbryts

”Vi fortsätter vårt uppdrag att vårda och utveckla de aktuella husen.”

Atlasmuren köper från Genesta

Fastighet i Solna byter ägare efter tre år.

Bildextra: Här är Stordalens nya kontor i Arenastaden

FV har besökt navet för Stordalens svenska hotellimperium.

Rutger Arnhult in bakom Vernums ”Ikeatänk”

Vision att bli ett av Sveriges ledande bolag.

Tar in 1,5 miljard till ny fond

Investerar i flera fastighetssektorer i Norden.

NCC startar nya Nova om 10.000 kvm vid Järva krog

Har haft bra flyt i uthyrningsarbetet. Nu är det dags för tredje projektet i området. Kommer att ha tripplat totalytan.

Arlandastad lyfte med 20 procent men föll tillbaka

Se bilder och en film från noteringsceremonin.

Säljer sista huset på ön

Lokalt bolag gör sitt största förvärv när börsjätten säljer.

Säljer allt för 437 mkr

Läs om fyra cityfastigheterna som ingår i transaktionen.

Logistikjättar utvecklar för 284 mkr norr om Stockholm

Internationell duo ser stor potential i området.

SHH i udda förvärv – köper nyproducerat

Läs om bolaget strategi för att bygga upp en egen förvaltningsportfölj. Siktar på 2 miljarder på två år.

Säljer för 435 mkr

Bostadsprojekt i Enköping ovanpå dagligvarubutik.

Förvärvar av Bonnier-koncernen för kvarts miljard

28.700 kvm industri- och kontorsfastigheter i sex svenska städer.

Tillbaka till förstasidan