Castellums marknader stabila

”­Trots den osäkerhet som av förståeliga skäl präglat marknaden den senaste tiden har både efterfrågan och hyresnivåer varit stabila i våra regioner””, säger Castellums VD Lars-Erik Jansson i en kommentar till bolagets delårsrapport. ­Vi har fortfarande god tillväxt i förvaltningsresultatet och med vetskap om hur nettouthyrningen och omförhandlingarna utfallit under perioden ser jag positivt på utvecklingen av Castellums hyresintäkter även under de kommande kvartalen.Det redovisade resultatet efter skatt för januari-september 2001 uppgick till 329 Mkr jämfört med 324 Mkr under motsvarande period föregående år. Periodens resultat per aktie uppgick till 8,02 kronor jämfört med 6,69 kronor föregående år. Periodens förvaltningsresultat, d v s resultatet exklusive vinster från fastighetsförsäljningar och skatt, uppgick till 336 Mkr, innebärande 8,20 kronor per aktie, vilket är en förbättring med 23\% mot samma period 2000. Denna förbättring har uppnåtts främst genom förbättringar i förvaltningen, såsom ökade hyresnivåer, förbättrade uthyrningsgrader, genomförda förvärv och investeringar samt föregående års inlösen- och återköpsprogram.Under perioden januari-september har fastigheter sålts för 424 Mkr med en vinst om 118 Mkr, vilket kan jämföras med en vinst om 126 Mkr under motsvarande period föregående år. Periodens förvärv och investeringar uppgick till 1190 Mkr mot 1007 Mkr under januari-september 2000. Nettouthyrningen (d v s total uthyrning minus för avflyttning uppsagda kontrakt) under perioden innebär ökade hyresintäkter om 52 Mkr (61) på årsbasis. De största enskilda uthyrningarna under tredje kvartalet har skett i södra och västra Sverige. Genomförda omförhandlingar har medfört hyreshöjningar om 15-20 \% på omförhandlade kontrakt, vilket är i nivå med tidigare omförhandlingar under året.”

Fler Nyheter från förstasidan

Martin Bjöörn med flera lämnar Castellum

”Blir nog något annat som passar mig bättre”

Bra skjuts i värdet hos Platzer

Visar ökande hyresintäkter samtidigt som vakansgraden ökar något.

Avyttrar portfölj för 209 mkr

”Har uppnått affärsplan för respektive fastighet”.

Breddar verksamheten med tre förvärv

Satsar på utvecklingsfastigheter.

SBB i nytt betydande förvärv – betalar med egna aktier

Betalar en halv miljard för bolaget som specialiserat sig på utveckling av samhällsfastigheter.

Här är Skanskas nästa spektakulära 08-projekt

20.000 kvm kontor. 11 våningsplan. Se visionsbilder!

Stänger sin ”lila” satsning på flaggskeppsenhet i CBD

Fastighetsägaren öppnar för butik. Ett stenkast från Stureplan.

Hyr ut i bottenplan på kungligt projekt

Ska öppna upp slutet kvarter.

Fabege öser på i Flemingsberg – köper 35.000 kvm

Byggrätt som kompletterar tidigare förvärv.

Succéköpet – snabbt hyrt ut 5.400 kvm inom tullarna

Köpte fastighet i kanonläge – som ändå länge haft vakanser.

Köper projekt som omvandlats till hyresrätter

Köparen, som tidigare gjort flera förvärv i innerstaden, berättar för FV.

Så mycket återstår att hyra ut i rekordhöga skrapan

Sveriges och Nordens högsta kontorshus om 36 våningar. FV går igenom Skanskas uthyrningar.

Hon lämnar Stenvalvet – får ny roll på Rikshem

Tar plats i ledningsgruppen.

SBB:s iskalla projekt – kan bygga i norr

Idrottsklubb driver projekt mot kommunen.

Tillbaka till förstasidan