Castellums marknader stabila

”­Trots den osäkerhet som av förståeliga skäl präglat marknaden den senaste tiden har både efterfrågan och hyresnivåer varit stabila i våra regioner””, säger Castellums VD Lars-Erik Jansson i en kommentar till bolagets delårsrapport. ­Vi har fortfarande god tillväxt i förvaltningsresultatet och med vetskap om hur nettouthyrningen och omförhandlingarna utfallit under perioden ser jag positivt på utvecklingen av Castellums hyresintäkter även under de kommande kvartalen.Det redovisade resultatet efter skatt för januari-september 2001 uppgick till 329 Mkr jämfört med 324 Mkr under motsvarande period föregående år. Periodens resultat per aktie uppgick till 8,02 kronor jämfört med 6,69 kronor föregående år. Periodens förvaltningsresultat, d v s resultatet exklusive vinster från fastighetsförsäljningar och skatt, uppgick till 336 Mkr, innebärande 8,20 kronor per aktie, vilket är en förbättring med 23\% mot samma period 2000. Denna förbättring har uppnåtts främst genom förbättringar i förvaltningen, såsom ökade hyresnivåer, förbättrade uthyrningsgrader, genomförda förvärv och investeringar samt föregående års inlösen- och återköpsprogram.Under perioden januari-september har fastigheter sålts för 424 Mkr med en vinst om 118 Mkr, vilket kan jämföras med en vinst om 126 Mkr under motsvarande period föregående år. Periodens förvärv och investeringar uppgick till 1190 Mkr mot 1007 Mkr under januari-september 2000. Nettouthyrningen (d v s total uthyrning minus för avflyttning uppsagda kontrakt) under perioden innebär ökade hyresintäkter om 52 Mkr (61) på årsbasis. De största enskilda uthyrningarna under tredje kvartalet har skett i södra och västra Sverige. Genomförda omförhandlingar har medfört hyreshöjningar om 15-20 \% på omförhandlade kontrakt, vilket är i nivå med tidigare omförhandlingar under året.”

Fler Nyheter från förstasidan

KlaraBo hyr ut till polisen

Hyresvärdet uppgår till cirka 4,4 mkr.

Ny tokrusning på börsen efter nya siffror

Se vilka bolag som stack iväg mest på de positiva nyheterna från andra sidan Atlanten under onsdagen.

Han får höjdarjobb hos Serneke

Bakgrund hos Hufvudstaden, Skanska och Svenska Hus.

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Tillbaka till förstasidan