Castellums marknader stabila

”­Trots den osäkerhet som av förståeliga skäl präglat marknaden den senaste tiden har både efterfrågan och hyresnivåer varit stabila i våra regioner””, säger Castellums VD Lars-Erik Jansson i en kommentar till bolagets delårsrapport. ­Vi har fortfarande god tillväxt i förvaltningsresultatet och med vetskap om hur nettouthyrningen och omförhandlingarna utfallit under perioden ser jag positivt på utvecklingen av Castellums hyresintäkter även under de kommande kvartalen.Det redovisade resultatet efter skatt för januari-september 2001 uppgick till 329 Mkr jämfört med 324 Mkr under motsvarande period föregående år. Periodens resultat per aktie uppgick till 8,02 kronor jämfört med 6,69 kronor föregående år. Periodens förvaltningsresultat, d v s resultatet exklusive vinster från fastighetsförsäljningar och skatt, uppgick till 336 Mkr, innebärande 8,20 kronor per aktie, vilket är en förbättring med 23\% mot samma period 2000. Denna förbättring har uppnåtts främst genom förbättringar i förvaltningen, såsom ökade hyresnivåer, förbättrade uthyrningsgrader, genomförda förvärv och investeringar samt föregående års inlösen- och återköpsprogram.Under perioden januari-september har fastigheter sålts för 424 Mkr med en vinst om 118 Mkr, vilket kan jämföras med en vinst om 126 Mkr under motsvarande period föregående år. Periodens förvärv och investeringar uppgick till 1190 Mkr mot 1007 Mkr under januari-september 2000. Nettouthyrningen (d v s total uthyrning minus för avflyttning uppsagda kontrakt) under perioden innebär ökade hyresintäkter om 52 Mkr (61) på årsbasis. De största enskilda uthyrningarna under tredje kvartalet har skett i södra och västra Sverige. Genomförda omförhandlingar har medfört hyreshöjningar om 15-20 \% på omförhandlade kontrakt, vilket är i nivå med tidigare omförhandlingar under året.”

Fler Nyheter från förstasidan

Cibus avser att göra en riktad nyemission

Planerar att använda kapitalet för att återköpa obligationslån som förfaller under hösten i år.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 15 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Rik privatfamilj vill köpa – redo förvärva för miljarder

Letar efter volymer om minst 1.000 lägenheter. Berättar för FV.

Fyllt upp nyinköpt miljardförvärv i city

Fastigheten mitt i centrala Stockholm är nu fullt uthyrd.

Klart med ny vd i Castellum

Han ska leda bolaget genom den problemfyllda tiden. ”Jag tackar för förtroendet”.

Sur bankrapport: Priser ska ner 15 procent

Ny rapport belyser bland annat kommersiella fastigheter.

Trianon har fyllt vågade fyndköpet Entré

Säljaren gjorde dunderförlust och avyttrade med stora vakanser.

Tappar attraktiv byggrätt för 13.000 kvm kontor

FV berättar vad som ligger bakom.

Storbolag vill banta bort hela 4.500 kvm

Ytterligare en stor hyresgäst vill minska sin kontorsyta.

Tillbaka till förstasidan