Castellums förvaltningsresultat upp 9 procent

Nettouthyrningen hos Castellum är något negativ för det tredje kvartalet, –9 mkr. Vd Henrik Saxborn förklarar dock att den beror på den sedan länge kända utflytten av Ferring i Köpenhamn som står för –56 mkr av det. Förra året var motsvarande kvartalssiffra –42 mkr. För hela niomånadersperioden är nettouthyrningen 191 mkr mot –38 mkr för motsvarande period 2019.

Av de orealiserade värdeökningarna om totalt 695 mkr under de första tre kvartalen kommer 373 mkr från projektvinster, det vill säga mer än hälften. För samma period förra året var projektvinsterna något större, 406 mkr, men utgjorde då endast 15 procent av de totala orealiserade värdeökningarna om 2.830 mkr då.

Castellums delårsrapport januari-september 2020:

 • Intäkterna för perioden januari-september 2020 uppgick till 4.488 mkr (4.343 mkr
  motsvarande period föregående år).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 2.588 mkr (2.380), motsvarande 9,48 kronor (8,71) per aktie, en ökning med 9 %.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 816 mkr (2.505) och på derivat
  till -212 mkr (-417).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2.549 mkr (3.637), motsvarande 9,33 kronor (13,31) per aktie.
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) uppgick till 200 kr (186) per aktie, en ökning med 8 %.
 • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 191 mkr (-38).
 • Nettoinvesteringarna uppgick till 1.996 mkr (741) varav 317 mkr (2.789) avsåg förvärv,
  1.800 mkr (2.061) ny-, till- och ombyggnationer och 121 mkr (4.109) försäljningar.

– Trots extrema omvärldshändelser har Castellum utvecklats stabilt under årets första nio månader. Vi förblir ödmjuka inför oroliga tider men den goda starten på året gör att våra aktieägare kan se fram emot höjd utdelning för 23:e året i rad”, säger Henrik Saxborn, vd på Castellum.

Han fortsätter:

– Hyresinbetalningarna för det fjärde kvartalet går utmärkt och vår portföljsammansättning med geografisk spridning, växande logistikmarknad och hög andel myndigheter och statliga verk ger tillväxt och stabilitet för att kunna möta sämre tider.

Fler Nyheter från förstasidan

Blir ny konsult-vd

Jobbat inom rådgivningsbolaget i 15 år.

20-tal padelhallar stänger

Beslut från stor aktör. Även flera konkurser. ”Kan användas för lager och logistik”

McDonalds stänger mer centralt

Stänger den 29:e centrala restaurangen på sex år.

Bonava köper för 312 miljoner

Byggrätter för 230 bostäder ingår i affären.

Fastator säljer aktier till Pierre Ladow

”Behovet ökar. Produktioner flyttas hem och länder ska bli mer självförsörjande”

Genesta hyr ut 6.000 kvm efter stor Ica som flyttar

Fyller upp efter stor hyresgäst som satsat på eget projekt i närheten.

Krog med takservering till stora kontorssatsningen

En lokal återstår att hyra ut.

Lyfter storhotell med ny skybar och stor restaurang

Hotell med 323 rum i Stockholm. Avtal om 24 år när segdraget område ska få fart.

Satsar en miljard i Solna – utökar inför nya hot

44 procent uthyrt i fastigheten. Börsbolag avyttrar.

Pressat SBB gör upp med Kåpan – frigör kapital

Ska även sälja sin 50% stora andel i Svenska Myndighetsbyggnader, med fastigheter för 12 miljarder, under hösten.

Affär mellan Point och Diös kraschar

Avbryter affären med hänvisning till förändrade finansiella villkor.

Batljan: ”Vi är självkritiska”

SBB:s vd i intervju om bolagets kommunikation, om kommande miljardförsäljingar och hur han och kollegorna mår.

Alla elva dömda har överklagat

FV berättar vad som hänt och vad som väntar framöver.

Hotell byter ägare – option om att köpa fastigheten

1800-talsbyggnad med sjöläge.

Tillbaka till förstasidan