Castellums förvaltningsresultat upp 9 procent

Nettouthyrningen hos Castellum är något negativ för det tredje kvartalet, –9 mkr. Vd Henrik Saxborn förklarar dock att den beror på den sedan länge kända utflytten av Ferring i Köpenhamn som står för –56 mkr av det. Förra året var motsvarande kvartalssiffra –42 mkr. För hela niomånadersperioden är nettouthyrningen 191 mkr mot –38 mkr för motsvarande period 2019.

Av de orealiserade värdeökningarna om totalt 695 mkr under de första tre kvartalen kommer 373 mkr från projektvinster, det vill säga mer än hälften. För samma period förra året var projektvinsterna något större, 406 mkr, men utgjorde då endast 15 procent av de totala orealiserade värdeökningarna om 2.830 mkr då.

Castellums delårsrapport januari-september 2020:

 • Intäkterna för perioden januari-september 2020 uppgick till 4.488 mkr (4.343 mkr
  motsvarande period föregående år).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 2.588 mkr (2.380), motsvarande 9,48 kronor (8,71) per aktie, en ökning med 9 %.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 816 mkr (2.505) och på derivat
  till -212 mkr (-417).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2.549 mkr (3.637), motsvarande 9,33 kronor (13,31) per aktie.
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) uppgick till 200 kr (186) per aktie, en ökning med 8 %.
 • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 191 mkr (-38).
 • Nettoinvesteringarna uppgick till 1.996 mkr (741) varav 317 mkr (2.789) avsåg förvärv,
  1.800 mkr (2.061) ny-, till- och ombyggnationer och 121 mkr (4.109) försäljningar.

– Trots extrema omvärldshändelser har Castellum utvecklats stabilt under årets första nio månader. Vi förblir ödmjuka inför oroliga tider men den goda starten på året gör att våra aktieägare kan se fram emot höjd utdelning för 23:e året i rad”, säger Henrik Saxborn, vd på Castellum.

Han fortsätter:

– Hyresinbetalningarna för det fjärde kvartalet går utmärkt och vår portföljsammansättning med geografisk spridning, växande logistikmarknad och hög andel myndigheter och statliga verk ger tillväxt och stabilitet för att kunna möta sämre tider.

Fler Nyheter från förstasidan

Han drar till fjällen

Efter mer än 25 år med bolagsbyggen inom finans och fastighet och 15 år efter starten av det framgångsrika fastighetsbolaget har han nu funnit en ny, friare utmaning.

Bostadsaffär om 300 miljoner i Kalmar

”Hoppas på fler liknande förvärv”.

Porträtt

Caroline Arehults akademiska utmaning

För knappt två år sedan kom kallduschen, budet som innebar att hennes jobb försvann. Nu har Caroline Arehult funnit en ny utmaning som Akademiska Hus nya vd.

Bostadsbolag bäst i CFI:s kontorstävling

Läs topplistorna och även Ivo Stopners kommentar. När det gäller köpcentrum petas den eviga ettan ner från tronen.

AL går vidare i heta området

10.000 kvm mitt i nya stadsdelen.

SBB säljer 36 fastigheter till nykomling

Avyttrar för 10 procent över anskaffningskostnad.

Börskandidat köper i syd för halv miljard

31.000 kvm ingår.

Oscar köper åter landmärke – och säljer vidare

Miljardaffär inom tullarna i Stockholm.

Slår till och förvärvar 26.000 kvm bostäder i Göteborg

383 hyreslägenheter ingår.

Smällen: H&M lämnar stor flaggskeppsbutik

Andra stora hyresgästen som lämnar fastigheten under 2021. Läs om Vasakronans plan för fastigheten.

Dan Törnsten utses till ny vd i Mofast

Finansmannen Christer Gardell är tredje största ägare i bolaget.

Internationell jätte letar affärer i Sverige

”Vill använda kapital i stor skala”.

Affär för 136 mkr på Söder

Fortsatt högt affärstempo i stadsdelen. FV berättar om senaste affären.

Tar över AL:s projekt

Ska byggas bredvid landmärke.

Tillbaka till förstasidan