Så här är det tänkt att området ska se ut framöver. Illustration: White.

Castellum vinnare i stor tävling vid Globen

Castellum vann den stora tävlingen vid Globen om att bebygga fastigheterna vid Hovet och Söderstadion. Även Åke Sundvall och Wallenstam ingår i det vinnande konsortiet som vann med förslaget ”Söderhov”. FV kan berätta att konsortiet besegrade Klövern/NCC och Veidekke Bostad/Rikshem i slutfinalen.

Annons

Två träningsrinkar under jord samt en blandning av bostäder, kontor och en ny park. Så kommer området mellan Gullmarsplan och Ericsson Globe se ut i framtiden. Det står klart efter att en markanvisningstävling för området nu avgjorts.

Sedan tidigare har Söderstadion på platsen rivits och snart ska även Hovet rivas, efter att Globen byggts om.

Det vinnande förslaget kommer från Castellum, Åke Sundvall och Wallenstam som tillsammans med White arkitekter, Kjellander Sjöberg, ELU Konsult och Martin Frostner studio tagit fram förslaget Söderhov.

Förslaget kommer bearbetas vidare i en detaljplaneprocess av staden i samarbete med SGA Fastigheter och vinnande konsortium. Bedömningen är att området kan komma att innehålla totalt 105.000 kv, fördelat över drygt 70.000 kvm bostäder (700–800 lägenheter) samt drygt 30.000 kvm kontor och lokaler för handel och kommersiell service.

Första inflyttning i området kan ske tidigast år 2022.

Stockholm stad skriver följande i samband med valet av det vinnande förslaget i jämförelse med de båda konkurrenternas:

”Förslaget ger lägst intäkter, innehåller lägst andel bostäder och högst andel handel. Bedömningen är dock att stadens intäkter kan ökas genom en inriktning under den fortsatta processen där markanvändningar och totalvolym ses över till förmån för högre värderade lokalslag inom ramen för grundidén.”

Castellums del är 30.000 kvm kommersiella fastigheter som kontor, hotell och restauranger.

– Det är ett viktigt tillskott i regionen och vi är stolta över att kunna bidra till utvecklingen av området, säger Henrik Saxborn, koncernchef Castellum.

Det vinnande förslaget Söderhov. Visionsbild av hur det kan komma att se ut.

Fastighetsvärlden berättade våren 2017 i en stort uppslagen artikel om Castellums expansionsplaner vid Globen och Slakthusområdet, läs mer här.

Castellum har under de senaste åren genomfört en handfull större förvärv i 08-området och har även en intressant projektbank. Köpen har ägt rum i allt mer innerstadsnära lägen, till exempel Västra Kungsholmen och Marievik samt även nära CBD vid Norra Bantorget.

Anders Nilsson, VD Region Stockholm-Norr i Castellum:

– Det behövs en blandning av bostäder och arbetsplatser för att göra en stadsdel levande. Vi på Castellum bidrar med att skapa attraktiva arbetsplatser genom vår kunskap om kommersiella lokaler och den lokala marknaden. Wallenstam AB och Åke Sundvall AB är erfarna bostadsutvecklare. Våra gemensamma kompetenser samverkar till att skapa en stadsdel i hjärtat av ett livfullt evenemangscentrum.

Beroende på slutgiltig utformning och volym samt under förutsättning att förslaget verkställs är Castellums uppskattning att den totala investeringen, efter förvärv av byggrätter samt exploatering av marken, kommer att uppgå till ca 1.200-1 .400 miljoner kronor.

Så här såg det aktuella området ut sommaren 2017. Söderstadions läktare är rivna sedan fler år. Om några år ska även Hovet rivas. Bild: Fastighetsvärlden.

Anbudstävlingen för steg ett, för Hovet- och Söderstadiontomten, pågick 3 oktober till 18 november 2016, där elva konsortier eller bolag lämnade anbud. I april 2017 erbjöds fem av dem att gå vidare till steg två, läs om de fem här. Några vinnande bolag valde att avstå vidare deltagande och tävlingen gick vidare med tre konsortier i delvis nya konstellationer.

De två övriga konsortierna i finalen var Veidekke Bostad/Rikshem med förslaget ”Atmosfär Globen Gardens” och Klövern/NCC med förslaget ”Johanneshovsterassen”. (Klövern är för övrigt stor ägare i området sedan tidigare). Läs mer, och se bilder, om utmanarnas förslag nedan.

Mathias Aronsson, vice VD för Wallenstam:

– Vi är väldigt glada och stolta för möjligheten att utveckla stadsdelen tillsammans med Castellum, Åke Sundvall och Stockholms stad. Det här är i tidigt skede och ett komplext projekt men med stor potential. Vi vill skapa en stadsstruktur som adderar området en mer promenadvänlig skala. Platsen har redan en publik identitet men vi vill addera värden som många fler kan uppleva. Vi planerar för lugna innergårdar som avskärmas från såväl trafik som evenemang och blir en plats för rekreation och trygg lek.

I förslaget har alla kvarter i Söderhov entréer mot den centrala parken som blir en naturlig fokus- och samlingspunkt för de som kommer att bo och arbeta i området. I entrévåningar runt parken planeras för lokaler som restauranger, caféer, butiker, kulturhus och cykelhubbar vilket skapar rörelse och trygghet alla tider på dygnet.

– Vårt förslag är ett helhetsgrepp och en utveckling av området som kan ge cirka 800 familjer nya hem. Sammantaget skapas en plan i princip utan baksidor för ökad trygghet och liv i området, säger Mathias Aronsson.

Framöver blir det blandstad i området. Visionsbild över hur det kan komma att se ut. Illustration: Kjellander Sjöberg.
Globenområdet, vy från öst. Bild: Stockholm stad.

Daniel Lisskar, arkitekt hos White:

– Grundtanken i vårt förslag har hela tiden varit att bygga vidare på det som finns men i en annan skala. För att skapa ett attraktivare område måste vi ha ett jämnare flöde av människor till platsen, inte bara när det är stora evenemang. Samtidigt som Beyoncé fyller Tele2 arena ska du kunna gå och se ett lokalt band spela i Arkaderna.

För att klara de fria spännvidder som träningsrinkarna under nuvarande Hovet kräver, och samtidigt kunna bära upp bostadshusen som byggs ovanpå, anläggs en två våningar hög fackverkskonstruktion. Inuti detta unika rum skapas publika mötesplatser bland annat i form av en saluhall, en mindre musikscen och restaurang.

Det blir en blandning av bostäder, kontor, restauranger, butiker och hotell. Totalt drygt 100.000 kvm. Visionsbild över hur området kan komma att bli. Illustration: Kjellander Sjöberg.

– Stockholm får nu en ny stadsdel som fylls av liv under dygnets alla timmar och årets alla dagar. Det känns fantastiskt att vi på White med vår breda kompetens får fortsätta att utveckla Södermalm och koppla ihop den nya stadsdelen med Globen och Söderstaden, säger Ulla Bergström, kontorschef hos White i Stockholm.

Det finns en film/bildspel, som White tagit fram, om det vinnande förslaget. Se den här.

Målet med förslaget var att skapa en lika global som lokal känsla, där ytorna och lokalerna kan ha flera användningsområden. Med anledning av områdets nuvarande storskalighet har arkitekterna bakom förslaget valt en stadsstruktur som tillför området ett nytt och finmaskigt gatunät i promenadvänlig skala som dessutom skapar vindskyddade gatumiljöer och platser. Området utformas med fokus på gång- och cykeltrafikanter.

De två ”förlorarna”:

Projekt: Atmosfär Globen Gardens

Beställare: Veidekke Rikshem
Arkitekt/konsultgrupp: CF Möller
Volym: ca 115.000 kvm ljus BTA

Kommentar Stockholm stad, del av: ”Förslaget innehåller störst volym men placerar bostäder närmare Nynäsvägen än 40 meter samt placerar träningsrinkarna mycket nära Ericsson Globes huvudentré och befintliga grundläggning. Om dessa förutsättningar beaktas i en risk- och sårbarhetsanalys så riskerar den sannolika framtida intäkten att minska. /…/ Förslaget sorterar i vissa delar funktionerna med mindre höjdskillnader som betydelsebärande gräns mellan offentligt och privat. Det visar därmed inte tillräcklig förståelse för platsen och dess förutsättningar framför allt med avseende på publikflöden.”

Projekt: Johanneshovsterassen

Beställare: Klövern och NCC
Arkitekt/konsultgrupp: Brunnberg & Forshed, Wester & Elsner arkitekter, Urbio och WSP
Volym: 110.000 kvm ljus BTA

Kommentar Stockholm stad, del av: Förslaget drar därmed inte fullt ut konsekvenserna av platsens förutsättningar eller stråkanalysen som mer utgår från fordons- och gång­flöden kring Globen Shopping. Förskolornas placering i anslutning till rinkarna förefaller komplicerad. /…/ Förslaget kommer på andra plats vad gäller intäkter till staden. Det innehåller en lösning för rinkarna som delvis tar befintliga utrymmen i anspråk och placerar den ena rinken i en idag inte underbyggd del av området. Relativt omfattande utgifter för till- och ombyggnader av Ericsson Globes utrymmen under mark samt kostsam masshantering kan befaras.”

Fler Nyheter från förstasidan

Sagax investerar 1,6 mdr

43 fastigheter och nästan totalt 300.000 kvm lokaler.

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan