Castellum säljer till Oscar för 1,7 miljarder

Castellum avyttrar en fastighetsportfölj om 16 fastigheter till Oscar Properties för cirka 1,7 miljarder kronor. Vakansgraden i beståndet är hela 18 procent. Samtidigt blir Castellum ägare till 10 procent av aktierna i Oscar Properties.

De är störst ägare i OP:

Parkgate (Oscar Engelberts bolag), Öresund och Kvalitena representerar tillsammans cirka 29,6 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Fastigheterna som OP köper från Castellum:

Stockholm:

 • Altartorpet 22 (Kungens kurva, Huddinge)
 • Altartorpet 23 (Kungens kurva)
 • Arrendatorn 15 (Kungens kurva)
 • Arrendatorn 16(Kungens kurva)
 • Ekplantan 4 (Edsberg, Sollentuna)
 • Ekstubben 21 och 23 (Edsberg)
 • Ekstubben 25 (Edsberg)

Malmö:

 • Fullriggaren 4 (Västra Hamnen)
 • Revolversvarven 10 (del av, Fosie)

Helsingborg:

 • Grusgången 2
 • Kavalleristen 9
 • Kroksabeln 18
 • Pilbågen 6
 • Pilbågen 6:2
 • Snårskogen 1

Norrköping:

 • Proppen 2 (Ingelsta)

Västerås:

 • Jordlinan 2 (Stenby)
Visa faktaruta

Nordanö har varit säljrådgivare till Castellum i affären.

De sålda fastigheterna finns i Stockholm, Öresund, Norrköping och Västerås.

De omfattar cirka 115.600 kvadratmeter uthyrbar area – fördelat på främst kontor, lager och handel. Hyresintäkterna och driftnettot i fastighetsportföljen uppgår på årsbasis till omkring 120 respektive 91 miljoner kronor. Nettopriset för fastigheterna överstiger senaste värderingen med cirka 60 miljoner kronor

Den ekonomiska uthyrningsgraden i beståndet är 82 procent, så Oscar Properties får en rejäl vakans att jobba med – samtidigt som Castellum sänker sin vakansgrad genom avyttringen. Genomsnittlig kontraktslängd är 3,1 år. Hyresvärdet är cirka 147 mkr/år. Största hyresgäst är Fingerprint Cards.

Som dellikvid kommer Castellum att erhålla aktier i Oscar för maximalt 200 miljoner kronor. Castellum får aktierna genom en riktad emission om 16.666.666 stamaktier till en kurs om 12 kronor per aktie. Beloppet motsvarar en ägarandel på cirka 10 procent i Oscar Properties baserat på senaste kända ägarlistan.

– Aktieposten i Oscar Properties skall ses som en finansiell placering där Castellum erhåller aktier på bedömd attraktiv nivå i ett bolag med spännande tillväxtstrategi, skriver Rutger Arnhult, Castellums styrelseordförande i ett pressmeddelande.

Oscar Engelbert, vd Oscar Properties, menar att bolaget förvärvar en väldiversifierad fastighetsportfölj från Castellum med fastigheter spridda över hela Sverige och med bra hyresgäster inom kontor och lager.

– Detta förvärv gör att vi bygger vidare på vår förvaltningsportfölj med stabila kassaflöden och som långsiktigt kommer att möjliggöra fortsatt tillväxt i linje med vårt operativa mål om ett fastighetsvärde överstigande 10 miljarder kronor inom tre år. Som en del av denna affär vill jag även passa på att välkomna Castellum som ny aktieägare i bolaget.

Oscar Engelberts privata bolag Parkgate, investmentbolaget Öresund och Kvalitena har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar av företrädesemissionen, motsvarande cirka 57 miljoner kronor.

Därutöver har Compactor Fastigheter, Kvalitena och Modelio Equity åtagit sig att garantera sammanlagt 110 miljoner kronor av företrädesemission.

För Castellum innebär affären också en nedskrivning av goodwill på cirka 20 miljoner kronor samt en uppskjuten skatteintäkt på cirka 170 miljoner kronor.

Genom nyemissionen kommer aktiekapitalet i Oscar Properties att öka med upp till cirka 122 miljoner kronor.

Fler Nyheter från förstasidan

NCC vann kampen om PwC

Hyr ut fyra våningar kontor i nytt projekt. Nu 70 procent uthyrt.

Corem hyr ut 3.800 kvm till filmbolag i NYC

”Vi ser att uthyrningsmarknaden återhämtar sig väl i New York”.

Karamell i Gamla stan till salu

Ligger nära fastigheten som såldes för brutala 200.000 kr/kvm. FV berättar vad som är till salu.

Tung dom för Kilenkrysset

Sålde marken för 20 mkr 2012 – med option om återköp: ”Ett handslag räcker tydligen inte i den här kommunen.”

Offensiv bostadsaktör köper för över halv miljard

En av säljarna blir ny delägare i bolaget.

Så blir nya NK i Göteborg

Arkitekttävling avgjord. Hufvudstaden planerar för en om- och tillbyggnad.

Med Lady Gaga in i framtiden

Med Lady Gaga som dragplåster länkar Westfield ihop det fysiska och digitala.

Miljardköparen Barings om strategin för framtiden

FV summerar även bolagets offensiv sedan vd-rekyteringen.

Raketkonsult värvar två

Den lilla rådgivningsbyrån ligger bakom riktigt många affärer. Nu växer firman med två anställda.

Kilenkrysset hyr ut 4.300 kvm

Först kontrakt med Fabege om 17.000 kvm. Nu har ännu ett hyreskontrakt signerats.

50 Mäktigaste 2021
50 Mäktigaste

50 Mäktigaste: Halva listan nu presenterad – åtta nya

För 16:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast. Årets Rookie finns på plats 36. Hela åtta nya namn i år.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.

Slättö slår till för 590 mkr på Kvarnholmen

Den totala uthyrningsbara ytan är 11.000 kvm.

Svensk bolag säljer för 500 mkr vid lyxiga Florida Keys

”Vi har blivit en väl ansedd fastighetsaktör i Florida”.

Tillbaka till förstasidan