Castellum säljer till Oscar för 1,7 miljarder

Castellum avyttrar en fastighetsportfölj om 16 fastigheter till Oscar Properties för cirka 1,7 miljarder kronor. Vakansgraden i beståndet är hela 18 procent. Samtidigt blir Castellum ägare till 10 procent av aktierna i Oscar Properties.

Annons

De är störst ägare i OP:

Parkgate (Oscar Engelberts bolag), Öresund och Kvalitena representerar tillsammans cirka 29,6 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Fastigheterna som OP köper från Castellum:

Stockholm:

 • Altartorpet 22 (Kungens kurva, Huddinge)
 • Altartorpet 23 (Kungens kurva)
 • Arrendatorn 15 (Kungens kurva)
 • Arrendatorn 16(Kungens kurva)
 • Ekplantan 4 (Edsberg, Sollentuna)
 • Ekstubben 21 och 23 (Edsberg)
 • Ekstubben 25 (Edsberg)

Malmö:

 • Fullriggaren 4 (Västra Hamnen)
 • Revolversvarven 10 (del av, Fosie)

Helsingborg:

 • Grusgången 2
 • Kavalleristen 9
 • Kroksabeln 18
 • Pilbågen 6
 • Pilbågen 6:2
 • Snårskogen 1

Norrköping:

 • Proppen 2 (Ingelsta)

Västerås:

 • Jordlinan 2 (Stenby)
Visa faktaruta

Nordanö har varit säljrådgivare till Castellum i affären.

De sålda fastigheterna finns i Stockholm, Öresund, Norrköping och Västerås.

De omfattar cirka 115.600 kvadratmeter uthyrbar area – fördelat på främst kontor, lager och handel. Hyresintäkterna och driftnettot i fastighetsportföljen uppgår på årsbasis till omkring 120 respektive 91 miljoner kronor. Nettopriset för fastigheterna överstiger senaste värderingen med cirka 60 miljoner kronor

Den ekonomiska uthyrningsgraden i beståndet är 82 procent, så Oscar Properties får en rejäl vakans att jobba med – samtidigt som Castellum sänker sin vakansgrad genom avyttringen. Genomsnittlig kontraktslängd är 3,1 år. Hyresvärdet är cirka 147 mkr/år. Största hyresgäst är Fingerprint Cards.

Som dellikvid kommer Castellum att erhålla aktier i Oscar för maximalt 200 miljoner kronor. Castellum får aktierna genom en riktad emission om 16.666.666 stamaktier till en kurs om 12 kronor per aktie. Beloppet motsvarar en ägarandel på cirka 10 procent i Oscar Properties baserat på senaste kända ägarlistan.

– Aktieposten i Oscar Properties skall ses som en finansiell placering där Castellum erhåller aktier på bedömd attraktiv nivå i ett bolag med spännande tillväxtstrategi, skriver Rutger Arnhult, Castellums styrelseordförande i ett pressmeddelande.

Oscar Engelbert, vd Oscar Properties, menar att bolaget förvärvar en väldiversifierad fastighetsportfölj från Castellum med fastigheter spridda över hela Sverige och med bra hyresgäster inom kontor och lager.

– Detta förvärv gör att vi bygger vidare på vår förvaltningsportfölj med stabila kassaflöden och som långsiktigt kommer att möjliggöra fortsatt tillväxt i linje med vårt operativa mål om ett fastighetsvärde överstigande 10 miljarder kronor inom tre år. Som en del av denna affär vill jag även passa på att välkomna Castellum som ny aktieägare i bolaget.

Oscar Engelberts privata bolag Parkgate, investmentbolaget Öresund och Kvalitena har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar av företrädesemissionen, motsvarande cirka 57 miljoner kronor.

Därutöver har Compactor Fastigheter, Kvalitena och Modelio Equity åtagit sig att garantera sammanlagt 110 miljoner kronor av företrädesemission.

För Castellum innebär affären också en nedskrivning av goodwill på cirka 20 miljoner kronor samt en uppskjuten skatteintäkt på cirka 170 miljoner kronor.

Genom nyemissionen kommer aktiekapitalet i Oscar Properties att öka med upp till cirka 122 miljoner kronor.

Fler Nyheter från förstasidan

Tar över efter McDonalds

Ny restaurang tar över McDonalds gamla lokal på gatuplan under Gondolen.

Vectura snor finanschef från Corem

25 års erfarenhet från fastighetsbranschen.

Niam köper för 1,5 miljarder

Byggnad om 64.000 kvm lokaler uppförs.

Arnhults egna klenod

FV går igenom det som återstår av de direktägda fastigheterna i det privata bolaget

Klart: Ny vd vid JM

Johan Skoglunds efterträdare utsedd.

Krönika

Det går inte ihop!

Anna-Carin Telin idkar självstudier, läs om hennes problem.

Castellum hyr ut 2.800 kvm i Bromma

Tecknat tre hyresavtal.

Investerar i södra Europa

Berättar för FV om framtidsplanerna.

Trions nya Hagabacken har köpt 18 fastigheter

Läs om Bengt Kjell, Oscar Lekander och Lars Thagessons nya fastighetssatsning.

Arnhult miljardsäljer privat till nya Muro Invest

21 fastigheter ingår i transaktionen.

Smällkaramell: Söker hela 20.000 kvm nytt

FV avslöjar storbolagets kraftiga minskning av kontorslokaler. Mer än halvering kan vänta. Svår vakans kan vänta för börsbolag.

Wihlborgs hyr ut 3.300 kvm

Fastigheten köptes för drygt ett år sedan med hög vakans. Nu fullt uthyrd.

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Tillbaka till förstasidan