Castellum köper i Helsingfors för hela 1,5 miljarder

Det svenska fastighetsägandet i Finland växer ytterligare. Nu köper Castellum ett kontorsbestånd om 36.000 kvm i Helsingfors för drygt 1,5 miljarder kronor. Vakansgraden är 14 procent.

Genom bolagsförvärv av finska fastighetskoncernen Lindström Invest har Castellum förvärvat en fastighetsportfölj i Helsingfors. Transaktionen genomförs som en apportemission.

Portföljen omfattar fem kontorsfastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 36.000 kvm, vilket ger ett kvadratmeterpris om 42.700 kronor. Uthyrningsgraden är 86 procent. Genomsnittlig kontraktslängd är 2,8 år. Hyresvärde för kommande år bedöms till ca 11 miljoner euro.

Förvärvspriset uppgår till 150 miljoner euro inklusive omkostnader om 7 miljoner euro, varav 81 miljoner euro betalas via apportemission och resterande motsvarande övertagande av skulder.

Samtliga fastigheter ligger väl samlade i Kalasatama (Fiskehamnen på svenska), ett tidigare hamnområde som stängde 2008 och som Helsingfors stad nu utvecklar till en stadsdel avsedd för 25.000 nya invånare och med 10.000 nya arbetsplatser.

Kalasatama ligger 2 km nordost om CBD Helsingfors, som nås på sex minuter med tunnelbana från Kalasatama. Byggnaderna innehåller högkvalitativa kontorslokaler samt konferenscenter.

– Det känns väldigt bra att öka vår närvaro i Helsingfors med denna affär. Som stor aktör på den kommersiella fastighetsmarknaden ser vi ett växande intresse för utvecklingen i alla Nordens större städer. Kalasatama har stor potential att bli ett verkligt dynamiskt område. Genom att ta plats där stärker vi vår position markant i Helsingfors, där vi även har för avsikt att expandera ytterligare. Initialt ger affären ingen synlig påverkan på förvaltningsresultat och substansvärde kr/aktie, men vi förväntar oss att den bidrar till att öka Castellums långsiktiga tillväxt, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör i Castellum.

Transaktionen genomförs som en apportemission, innebärande att säljarna tillskjuter samtliga aktier i Lindström Invest Oy mot erhållande av 4.061.745 nyemitterade aktier i Castellum till en teckningskurs om 203,64 kronor per aktie, motsvarande ett totalt värde om cirka 827 miljoner kronor kronor. Teckningskursen har fastställts genom en beräkning av den volymvägda genom­snitts­kursen för Castellumaktien på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagar som närmast föregår dagen för transaktionens genomförande, vilket har skett idag genom samtida undertecknande och tillträde. Beslut om apportemission har fattats av styrelsen i Castellum med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020.

Apportemissionen medför en utspädning för existerande aktieägare om cirka 1,5 procent.

Fler Nyheter från förstasidan

Miljardköparen Barings om strategin för framtiden

FV summerar även bolagets offensiv sedan vd-rekyteringen.

Raketkonsult värvar två

Den lilla rådgivningsbyrån ligger bakom riktigt många affärer. Nu växer firman med två anställda.

Kilenkrysset hyr ut 4.300 kvm

Först kontrakt med Fabege om 17.000 kvm. Nu har ännu ett hyreskontrakt signerats.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.

Slättö slår till för 590 mkr på Kvarnholmen

Den totala uthyrningsbara ytan är 11.000 kvm.

Svensk bolag säljer för 500 mkr vid lyxiga Florida Keys

”Vi har blivit en väl ansedd fastighetsaktör i Florida”.

Ska hitta privat ägare vid stor kommunal försäljning

29.000 kvm i attraktivt läge i haussad ort.

Succé för nytt magasin om innovation – läs gratis

Fastighetsvärldens nya magasin om Innovation och fastigheter har fått ett mycket positivt mottagande.

Köper för 727 mkr i Sundbyberg

230 bostäder ingår i projektet. Nära nya tvärbanan.

Miljardsäljer logistikpaket – köparen tar stor vakansrisk

Sex projekt om totalt 130.000 kvm lokaler. FV berättar var fastigheterna finns.

Hyr ut 1.800 kvm i höga Kineum

Endast 15 procent återstår att hyra ut i duons hyllade projekt.

Bygger rekordstor padelhall

Castellums anläggning kommer innehålla hela 20 banor.

Storvinst: Säljer del av Tre Kronor för hela en miljard

25 fastigheter ingår i affären. FV berättar om vinsten.

Slättö och SIBS i första affären på väg till 10 miljarder

Johan Karlsson: ”Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare”. FV berättar var sex av projekten finns.

Tillbaka till förstasidan