Castellum köper för 1,6 miljarder vid Torsplan

Castellum förvärvar ett stort kontorsprojekt i Hagastaden i Stockholm för ca 1,6 miljarder kronor från NCC. I entréplanet där ska det senare byggas en tunnelbaneuppgång. Samtidigt tecknas ett avtal med motparten, NCC, om försäljning av kontorsfastigheten Yrket 4 i Solna för 300 miljoner.

Annons

Cushman & Wakefield var rådgivare i affären.

För Castellum innebär det att bolagets strategi om ett allt modernare och bättre beläget bestånd fortsätter. Så sent som i september gjorde Castellum sitt första förvärv inom tullarna genom ett köp på västra Kungsholmen. I januari 2015 köpte bolaget en kontorsfastighet i Marievik, strax utanför tullarna.

Kontorsprojektet Torsplan 2, som förvärvas av Brostaden, kommer att omfatta ca 23.000 kvm flexibla och anpassningsbara ytor varav 18.800 kvm kontor och resterande delar handel/restaurang/gym samt 164 parkeringsplatser. Projektet uppförs med ambitionen att nå Breeeam Outstanding – en av de högsta miljö-certifieringsnivåerna i världen. Investeringen uppgår till ca 1,6 miljarder kronor och projektet beräknas vara färdigställt hösten 2016. Castellum har långfristiga, outnyttjade krediter om cirka 5 miljarder kronor, vilka kommer att utnyttjas till förvärvet. Tillträde är beräknat till första kvartalet 2017.

Torsplan 2 är välbelägen i Hagastaden avseende både service och kommunikationer med direkt närhet till såväl kollektivtrafik som Essingeleden. Dessutom planeras en tunnelbaneuppgång som färdigställs 2020 med direkt access till byggnaden. Hagastaden beräknas inom den närmaste tioårsperioden rymma 50.000 arbetsplatser.

I dagsläget är ca 71 procent av fastighetens ytor uthyrda och bland hyresgästerna finns Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO). Genomsnittlig avtalstid är 9,2 år vid beräknat tillträde. Affären är villkorad av att avtal tecknats på minst 75 procent av ytorna vid tillträdet. Fullt uthyrt beräknas hyresintäkterna uppgå till 76 Mkr efter avdrag för rabatter om ca 3 Mkr. NCC lämnar 24 månaders hyresgaranti på vakanta ytor från och med tillträdet.

– Hagastaden är det starkaste tillväxtområdet i Stockholm och förvärvet av denna välbelägna fastighet innebär en kraftfull fortsättning i arbetet med att utveckla portföljen i Stockholm, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum.

– Vi fortsätter att koncentrera oss på utvalda delmarknader och bygger gärna vidare med fastigheter av hög kvalitet. Under 2015 har vi, utöver framtida bostadsprojekt, sålt fastigheter för 1 miljard kr och investerat i bland annat Kungsholmen och Marievik för cirka 750 Mkr. Avsikten är att fortsätta omstruktureringen av portföljen.

I samma affär säljer Brostaden kontorsfastigheten Yrket 4 i Solna om ca 11.000 kvm. Fastigheten, som ligger i Solna Business Park, har framtida kontorsbyggrätter om 35.000–40.000 kvm och affären är villkorad av en ny detaljplan. Försäljningspriset avgörs av byggrättsvolymen och för närvarande bedöms det uppgå till 280 miljoner kronor, vilket är i linje med senaste värdering. Yrket 4 frånträds då ny detaljplan vunnit laga kraft, vilket beräknas ske tidigast 2019.

Hyresintäkterna i Yrket 4 uppgår till ca 22 Mkr och vakansgraden är 7 procent. Totalt finns ett 40-tal hyresgäster i fastigheten; de största är Feelgood Företagshälsovård, Actic och Coresec Systems. Den genomsnittliga kontraktstiden är 1,5 år.

Fastighetsvärlden Idag 2015-12-10

Fler Nyheter från förstasidan

”Det är en enorm hyresförlust och stor skada”

Drabbad fastighetsägare berättar för Fastighetsvärlden om vad som händer nu, efter raset utanför Stenungsund.

Logistea dubblar till 13 miljarder

Framstående fastighetsinvesterare storägare i båda. Zuckerman till FV: ”Matchar varandra oerhört väl”.

Västerås köper stationshuset av Jernhusen

Västeråsbolaget VCAB köper Jernhusens 51 procent.

SPG, Oslo

Köper FutureBuilt-projekt

Cirkulärbostadsprojekt som innefattar 240 bostäder.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Får toppjobb av regeringen

Ska leda Sverige till spets.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Här trotsar Zlatan padeldöden – lyxigt storbygge igång

FV har besökt platsen för den stora investeringen.

Tillbaka till förstasidan