Domstolsbyggnad Malmö. Illustration: Henning Larsen Architects

Castellum hyr ut 25.000 kvm i Malmö till Domstolsverket

Castellum hyr ut 25.000 kvm lokaler till Domstolsverket vid centralstationen i Malmö och hyran är cirka 3.100 kr/kvm. Det är Castellums andra jätteuthyrning i Malmö på kort tid. Historiskt sett har Castellum annars haft det kämpigt i rikets tredje största stad.

Regeringen har godkänt Domstolsverkets hyresansökan och hyresavtal har tecknats mellan Domstolsverket och Castellum som startar nybyggnation av 25.000 kvm moderna domstolslokaler i centralt läge i Nyhamnen i Malmö. Investeringen, som beräknas uppgå till ca 1,2 miljarder kronor, utgör en viktig del i Castellums strategi att växa ytterligare i Öresundsområdet och blir ett av Castellums största byggprojekt genom tiderna.

Domstolsverket har utrett olika alternativ för en möjlig placering av nya domstolslokaler för Malmö Tingsrätt och Förvaltningsrätten i Malmö. Valet föll på Castellums förslag till nya och mer rymliga lokaler i Nyhamnen, centralt beläget alldeles nära Malmö centralstation. Enligt Fastighetsvärlden källor har den aktuella fastigheten varit aktuell länge, och planerna arbetades fram av den tidigare ägaren Norrporten sedan slutet av 2013 (som Castellum köpte försommaren 2016, läs mer här).

För Castellum, som länge i Malmö haft högre vakanser än i övriga orter, är uthyrningen ännu en framgång på kort tid. I mars hyrde Castellum ut hela 22.000 kvm för E.ons nya huvudkontor – även det i Nyhamnen, läs mer här.

Fastighetsvärlden berättade då att det var Castellums största största uthyrning någonsin. Nu slår alltså bolaget det nysatta rekordet efter endast sex månader.

Domstolsfastigheten blir en av norra Europas största arbetsplatser för jurister och ett av Castellums största byggprojekt genom tiderna.

– Det är glädjande att valet föll på Castellum som mest lämplig partner att utveckla moderna domstolslokaler för Domstolsverket. Genom projektet stärker Castellum, i nära samarbete med Malmö stad, sin position som Öresundsregionens mest spännande stads- och fastighetsutvecklare då vi i direktanslutning till centralen kommer att producera både detta projekt och Eons huvudkontor, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef.

Den planerade nybyggnationen i Nyhamnen, omfattar ca 25.000 kvm uthyrningsbar yta. Förslaget är framtaget av arkitektbyrån Henning Larsen i dialog och samverkan kring detaljplanen med Jernhusen. Arbetet med ny detaljplan pågår och byggstart sker i nära anslutning till lagakraftvunnen plan. Byggtiden är beräknad till ca två år och preliminär inflyttning för Malmö Tingsrätt och Förvaltningsrätten i Malmö blir under 2021.

Det 20-åriga hyresavtalet mellan Castellum och Domstolsverket börjar löpa vid inflyttning och fullt uthyrd bedöms investeringen generera en årlig hyresintäkt om ca 78 miljoner kronor, vilket ger 3.120 kr/kvm. Det är högt för Malmö och för en så stor byggnad, men det rör sig till stora delar om speciella lokaler.

Castellum avser att finansiera investeringen med egna intjänade medel och outnyttjade krediter.

På illustrationen syns båda Castellums stora uthyrningar, till Domstolsverket respektive Eon. Illustration: Kanozi.

Fler Nyheter från förstasidan

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Tillbaka till förstasidan