Castellum höjer utdelningen för 23:e året i rad

Enligt Castellums bokslutskommuniké för 2020 nådde bolaget tillväxt i förvaltningsresultatet med 7 procent och föreslår höjd utdelning för 23:e året i rad,

Castellums vd Henrik Saxborn menar att bolaget har bevisat att man kan fortsätta växa under svåra omständigheter med stark tillväxt i förvaltningsresultat såväl som i substansvärde.

  • Intäkterna för 2020 uppgick till 6.004 mkr (5.821 motsvarande period föregående år).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 3.380 mkr (3.146), motsvarande 12,35 kronor (11,52) per aktie, en ökning med 7 %.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3.863 mkr (3.918) och på derivat till –120 mkr (–111).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 5.615 mkr (5.650), motsvarande 20,52 kronor (20,68) per aktie.
  • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) uppgick till 214 kr (195) per aktie, en ökning med 10 %.
  • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 239 mkr (–24).
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 4.267 mkr (1.974) varav 2.646 mkr (3.350) avsåg förvärv, 2 512 mkr (2 762) ny-, till- och ombyggnationer och 891 mkr (4.138) försäljningar.
  • Styrelsen föreslår för 23:e året i rad en höjd utdelning till 6,90 kr (6,50) per aktie, motsvarande en ökning om 6 % att utbetalas vid två tillfällen om vardera 3,45 kr.

Vid utgången av året hade Castellum större pågående projekt om 4,7 miljarder, varav 3,7 miljarder kornor startats under 2020, med en återstående investeringsvolym om 3,1 miljarder kronor Utöver det har bolaget en projektportfölj om ca 20 miljarder kronor i framtida projekt.

– De strategiska affärer vi har genomfört, med till exempel storsatsning i logistiknavet Brunna utanför Stockholm och avyttringen av en färdigutvecklad fastighetsportfölj till Blackstone, kommer modernisera vårt logistikbestånd genom ytterligare investeringar i nyproduktion. Castellum har en mycket stark bas för ännu snabbare tillväxt kommande år när våra stora pågående och fullt uthyrda projekt börjar ge avkastning, säger Henrik Saxborn.

Fler Nyheter från förstasidan

Besqab förvärvar 50 procent av Erik Wallin AB

Carola Lavén: ”De har ett starkt varumärke och en gedigen byggmästaranda”.

2,2 miljarder för tullnära affär om 40.000 kvm

Köparen närmar sig ett bestånd värt 100 miljarder kronor.

Porträtt

Får fart i motvinden

Nybyggare. Allt kändes rätt. Namnet på det nya företaget var catchy, rekryteringarna hade löpt på bra och uppdragsportföljen hade fyllts på i god takt. Nu skulle ingenting gå fel.

Börs: Fortsatt stora rabatter

Har ökat sedan årsskiftet för flera av de större bolagen.

Hyreskonflikt mitt i city löst

Stor rabatt som fick jätten att mjukna.

Kafékedja tar över efter klassisk butik vid Odenplan

Flyttar in i utmärkt hörnläge.

På väg att ta över noterat 3-miljardersbolag

Storägarna har accepterat budet. Köper bolag som är större än sig själv.

Global aktör öppnar för att sälja välkänt centrum

Haft stark utveckling och det finns fortfarande utvecklingsmöjligheter.

Adam Backström har gått ur tiden

Framgången med bostadsinvesteringar drev honom ur landet.

Jätten öppnar för ett högre affärstempo

Flera anledningar till förändringar.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Bianca Ingrossos CAIA hyr av Humlegården nära Stureplan

Fick 30 lokalförslag. ”Vi hoppas locka många framtida talanger att jobba hos oss”.

Bröder oense: Fem fastigheter säljs på auktion

Fem flerfamiljshus auktioneras ut. FV berättar om beståndet.

Köper för hela 1,6 miljarder – nytt landmärke ingår

Ett känt och prisbelönt landmärke ingår i affären, liksom en utmanande fastighet.

Tillbaka till förstasidan