Castellum: 7% ökning av förvaltningsresultatet

Castellums delårsrapport januari-september 2019:

  • Intäkterna för perioden januari-september 2019 uppgick till 4 343 Mkr (4 141 Mkr motsvarande period föregående år)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 2 380 Mkr (2 219), motsvarande 8,71 kronor (8,12) per aktie, en ökning med 7%
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 505 Mkr (3 150) och på derivat till – 417 Mkr (202)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3 637 Mkr (5 051), motsvarande 13,31 kronor (18,49) per aktie
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 186 kr (168) per aktie, en ökning med 11%
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 741 Mkr (3 009) varav 2 789 Mkr (1 333) avsåg förvärv, 2 061 Mkr (2 123) ny-, till- och ombyggnationer och 4 109 Mkr (447) försäljningar. Fastighetsvärdet vid periodens utgång uppgick till 92,7 miljarder kronor
  • Nettouthyrningen för perioden uppgick till – 38 Mkr (157)

Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum:

”Vi har en tillväxt i förvaltningsresultatet om 7% trots de genomförda försäljningarna i år. Våra marknader är starka och drivs av större efterfrågan än utbud, vilket skapar omförhandlingspotential där vi hittills i år har omförhandlat upp våra hyror med 18%. Det tillsammans med den årliga indexjusteringen har skapat en ökning av portföljens hyresvärde om 5%.”

”Vi kan också konstatera att bruttouthyrningen ligger kvar på en hög nivå, och den negativa nettouthyrningen ska till viss del ses som en timingeffekt och beror främst på ett fåtal större uppsägningar. Castellums finansiella ställning är dessutom starkare än någonsin, belåningsgraden kvarstår på 44 % och investerarbasen har breddats.” säger Saxborn.

Fler Nyheter från förstasidan

Klövern satsar på nytt kongress- och kulturhus

Frågan om den aktuella satsningen har varit aktuell under många år. 25.000 kvm lokaler utreds.

Fabege flyttar sitt HK

Ger även utrymme för bolagets WAW-koncept.

Storaffär i heta staden

”Redan nu har vi planer för cirka 10.000 bostäder”.

Nu inleds tävlingen för Gasklockan

Hoppas på ett nytt landmärke.

Halverade plötsligt värdet

Nu är hela finansieringen för bolaget åter i gungning.

Björn Borg i pressat läge

Tufft läge efter kraftiga hyresuppgångar.

Top of the market – för 150 miljoner

Fastighet i Lärkstan bjuds ut till försäljning.

Exklusiv intervju: ”Jag har alltid vetat att jag är oskyldig”

Fastighetsvärlden publicerar första intervjun med Ilija Batljan. Tron på rättsstaten. ”Funnits underton till kampanj”. Hyllar kollegorna och familjen.

Utredningen mot Ilija Batljan läggs ner

Läs om åklagarens beslut kring SBB:s vd.

”Alla segment kommer att påverkas av pandemin”

Svefa ger ut specialrapport, tror på påtaglig differentiering.

6.000 handelsföretag kan slås ut innan stödet når fram

Oro för att hjälpen inte når fram i tid.

Han blir ny vd vid Akelius

Redan klart med Pål Ahlséns efterträdare. Fick frågan via Facetime – var över på åtta minuter.

Birgersson i täten för nytt investmentbolag

FV avslöjar. Tung trio gör satsning tillsammans med ledande aktör.

Bildextra: Så vill nya Point ändra stadscentrum

”Vi kommer att vända utvecklingen”, säger Joachim Kuylenstierna. Bolaget presenterar ett koncept för utarmade stadskärnor.

Tillbaka till förstasidan