ByggPartners vd: ”Risknivån varit alltför hög”

ByggPartner-koncernen utvecklades bra under andra kvartalet 2022 avseende omsättning och orderingång. Omsättningen steg 23 procent till 733 Mkr under kvartalet. Nu växer koncernen med nya bolag.

Sture Nilsson, vd.
Visa faktaruta

Bolaget nyckeltal april-juni:

Nettoomsättningen uppgick till 732,8 (593,4) Mkr
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -28,7 (24,3) Mkr. Exklusive tidigare kommunicerade projektnedskrivningar samt omstruktureringskostnader uppgick rörelseresultatet till 25,4 Mkr
Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till -3,9 (4,1) procent. Exklusive projektnedskrivningar samt omstruktureringskostnader uppgick rörelsemarginalen till 3,5 procent
Resultatet efter skatt uppgick till -25,4 (19,1) Mkr
Resultatet per aktie uppgick till -2,10 (1,58) kronor
Orderingången uppgick till 1 006,0 (644,3) Mkr
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,0 (79,5) Mkr

Kommentarer från vd Sture Nilsson:

– Aktiviteten på byggmarknaden fortsätter att vara hög, även om osäkerheten ökat till följd av den stigande inflationen och ett mer osäkert ekonomiskt läge generellt. Under kvartalet steg orderingången 56 procent till 1 006 Mkr, vilket är den högsta nivån hittills för ett enskilt kvartal. Den starka orderingången är ett resultat av att vi tidigare under året varit engagerade i de aktuella projektens tidiga ”Fas 1” där vi tillsammans med våra kunder utarbetar förutsättningarna för den kommande genomförandefasen. Vid utgången av juni utgjordes orderstocken främst av samhällsfastigheter och hyresfastigheter, medan en mindre del utgörs av kommersiella fastigheter och bostadsrätter. Under kvartalet har även flera nya samarbeten i Fas 1-läge inletts.

Nilsson fortsätter:

Vi har under senvåren och sommaren genomfört en genomlysning av ett antal olönsamma projekt, som tidigare kommunicerats, vilket medfört kostnader för nedskrivningar och omstruktureringar om totalt 54 Mkr, varav merparten avser nedskrivningar. De aktuella projekten som nu är i full produktion är tagna till fasta priser, där vi nu i efterhand kan konstatera att risknivån varit alltför hög. Exklusive dessa kostnader uppgick rörelseresultatet till 25,4 Mkr under andra kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal om 3,5 procent. Nedskrivningarna avser ett begränsat antal projekt främst i Stockholm, Mälardalen och Uppsala. Verksamheten i dessa regioner kommer konsolideras för att åter kunna nå acceptabel lönsamhet.
Efter genomlysning och omvärdering av projektportföljen har vi idag en sund och stark kärna i de övriga delarna av ByggPartner, som utgör en viktig del av den nu utökade koncernen.

– Utifrån vår projektstrategi ska ByggPartner fokusera på att vara en rådgivande entreprenör som noggrant väljer rätt projekt och skapar förutsättningar till långsiktiga kundrelationer. Vi inför nu en mer strikt uppföljning av vår process inför tecknande av nya projektavtal där riskbedömningar är centralt. Vårens kraftiga förändringar avseende materialkostnader och leveransförutsättningar har påverkat vår verksamhet negativt. Vi jobbar intensivt med dessa frågor och i samtliga kundrelationer pågår i dag dialoger om hur stigande kostnader och leveransförseningar kan hanteras. Den sammantagna påverkan på vår lönsamhet är dock fortfarande svårbedömd.

I slutet av vd-ordet kommenterar han bolagsförändringar:

– Detta är den sista kvartalsrapporten i det gamla ByggPartner-formatet. Från och med halvårsskiftet är vi nu en koncern med dubbelt så hög omsättning. Namnet ByggPartner Gruppen blir nu det samlade begreppet för de fortsatt lokalt starka varumärkena Åhlin & Ekeroth, Flodéns och ByggPartner. Jag är övertygad om att vi – samtidigt som vi agerar på de kortsiktiga utmaningarna – nu lägger grunden till en mycket spännande bolagsgrupp inom bygg. En koncern som kommer att förena lokalt entreprenörskap med innovativ utveckling och därmed skapa långsiktig värdeutveckling.

Fler Nyheter från förstasidan

Redo sälja i Gamla stan

Välkänd fastighet från 1600-talet till salu.

”Avkastningskraven för kontor oförändrade”

Colliers släpper ny rapport. ”Vi ser framför oss att transaktionsaktiviteten tar fart mot slutet av året eller början av nästa år.”

Botrygg inför räntegaranti för bostadsrättsköpare

”Medan många av branschens största aktörer låter föreningarna ta räntesmällen…”

Prisrekord att vänta vid affär nära Stureplan

FV avslöjar att en historisk affär i Gyllene Triangeln kan vänta.

Vill sälja stora delar av centrum

Totalt 12.500 kvm lokaler och bostäder ingår i paketet.

Lekander lämnar SBB-toppen

Krister Karlsson tar över uppgiften.

Karlatornet nu högst i Sverige – Turning torso tvåa

FV har besökt höghuset. 80 procent av lägenheterna är sålda. Se nya bilder.

Siktar på premiärköp i Sverige

Vi är just nu i kontakt med mäklare om några större kontorsfastigheter i Stockholm.”

Mats Gabrielsson: ”Litade på Oscar”

Tredje rättegångsdagen avslutad. Mer än 500 miljoner kronor står på spel.

Bilder: Hufvudstadens miljardprojekt i väst

Leif Mannerström berättar anekdoter. Ska bli Göteborgs hjärta.

Snabbväxande Hydda i nytt köp – två stora blir delägare

Det finns en uttalad plan att söka sig till börsen inom några få år.

Köper för en kvarts miljard

Åtta fastigheter om nästan 20.000 kvm lokaler.

Kvartett satsar på 100.000 kvm nytt i Karlstad

Mesta svenska mästarna i SHL-hockey med bakom satsningen.

Oscar Engelbert: ”Vi hade finansieringen klar”

Berättar om de fyra aktörer som fanns redo att ta drömprojektet i mål.

Tillbaka till förstasidan