Byggmomsen sänks till sex procent

Vid Fastighetsvärldens seminarium ”Fastighetsmarknaden 2003” igår berättade bostadsminister Lars-Erik Lövdén hur regeringen avser att stimulera bostadsproduktionen. Ambitionen är att öka produktionen till 30 000 nya lägenheter årligen.Den första åtgärden blir en sänkning av byggmomsen. För närvarande pågår arbetet med en proposition som skall föreläggas riksdagen i januari nästa år. Enligt propositionen skall byggmomsen minska från 25 procent till sex procent för vissa lägenhetstyper. EU:s direktiv förhindrar en mer allmän sänkning. De lägenhetstyper som berörs är lägenheter som är mindre än 60 kvm, studentlägenheter och äldreboende. Samtidigt halveras investeringsbidraget för dessa kategorier. Förslaget innebär ändå en förbättring med 50 procent jämfört med enbart investeringsbidrag. Propositionen har alla förutsättningar att vinna gehör i riksdagen. Den närmaste framtiden kommer antagligen också tredimensionell fastighetsbildning se dagens ljus. För närvarande pågår arbetet med en lagrådsremiss. Sannolikt finns det en fungerade lagstiftning redan 1 juli nästa år. Det innebär t.ex. att bebyggelsen i Stockholms innerstad kan förtätas ytterligare. Lövdén angav också externa köpcentrum som lämpliga objekt för lägenhetspåbyggnad.Bland övriga stimulansåtgärder nämnde statsrådet bl.a. att Boverket för närvarande utreder hur kommunernas mark- och exploateringskostnader kan minskas. PBL-lagstiftningen ses också över för att om möjligt snabba på planprocessen . Lövdén hoppades också på att de pågående samtalen mellan hyresgäströrelsen och fastighetsägarna om bruksvärdesystemet skall leda fram till en samsyn om ett mer ”flexibelt” system för hyressättningen. Han avvisade dock tanken på ren marknadshyra helt. Bostadsministern efterlyste också billigare bostäder från byggherrarna. –Det går att bygga billigare, hävdade Lövdén bestämt.

Fler Nyheter från förstasidan

”Oj, oj, det kommer bli hela havet stormar”

Fem experter ger sin syn på bostadsmarknaden.

Dick Harrison: ”Kommer upp i Joakim von Anka-pengar”

Professorn presenterade historiens bästa och sämsta investeringar under FV:s seminarium.

”Ränteutgifterna dubbleras till nästa årsskifte”

Chefsekonomen ser dock ett stort ljus mitt i allt mörker.

Trio redo investera 10-tals miljarder

Megasatsningens första del börjar utvecklas.

Hemsö i tänkt storsatsning med fotbollsförbundet

Nils Styf: ”Vi ser mycket fram emot denna satsning på svensk fotboll”.

Convendum hyr 4.100 kvm

Skandia Fastigheter gör en stor uthyrning för coworking.

Ingka och Ikea satsar på egen coworking

Pilotprojekt i Kungens Kurva. Läs om bolagets satsning.

Realplay

Börsen överreagerar – en tillfällig puckel

Den underliggande marknaden pallar och nu finns det fynd att göra

Johan Bergmans nya uppdrag

Tidigare varit 15 år inom Niam.

Optimism kring mångmiljardaffär

Projektportfölj med nästan tusen bostäder i attraktiva 08-lägen.

Förlängt 12.000 kvm inom tull

Stora kontrakt i centrala Stockholm. Två välkända varumärken har valt att stanna kvar.

Oscar gör miljardköp – till 6,2 procent

161.000 kvm lokaler ingår i det senaste förvärvet. Säkrat finansiering till en årlig ränta om 3,5 procent.

Skandia lyfter med 12.000 kvm kontor i Arenastaden

Startar projekt på spekulation.

Grönt ljus för Nordrs megaplan om 74.000 kvm vid Solnavägen

Mark- och miljööverdomstolen nobbar prövning.

Tillbaka till förstasidan