Tribonas budkommitté: Säg nej till budet

Budkommittén i Tribonas styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna i Tribona att inte acceptera Corems offentliga uppköpserbjudande. Den anser att villkoren inte återspeglar bolagets framtida potential.

Budkommittén består av styrelseledamöterna Mats-Olof Ljungquist, Malin Rylander-Leijon och Anneli Jansson.

Uttalandet stöds av en Fairness Opinion från PwC, enligt vilken Erbjudandet anses oskäligt från ett finansiellt perspektiv för Tribonas aktieägare.

Ställningstagandet grundar sig på en samlad bedömning av ett antal faktorer som budkommittén ansett vara relevanta vid utvärderingen av erbjudandet.

Bland annat noterar man att de synergieffekter som Corem ser i affären inte kommer aktieägarna i Tribona till del eftersom de bjuds kontanter och preferensaktier.

Den anger också att bolaget har en betydande värdepotential genom stark hyresmarknad och ökad aktivitet på transaktionsmarknaden. En annan sak kommitté väger in är att Tribona har en förvärvskapacitet genom låg belåning och att den refinansiering som skett kommer att ge lägre räntekostnader över tiden.

Budkommittén konstaterar att högre budpremier regelmässigt förekommit i andra publika uppköpserbjudanden. Sett till Erbjudandets utformning gällande betalningsmedel med en kombination av kontanta medel och preferensaktier i budgivaren, noterar Budkommittén att sådana erbjudanden är ovanliga på den svenska aktiemarknaden.

Kommittén kommer nu att kontakta andra möjliga intressenter för att undersöka om det kan finnas ett intresse för ett alternativt bud riktat till aktieägarna i Tribona.

Fastighetsvärlden Idag 2015-09-18

Fler Nyheter från förstasidan

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Jacob Karlssons känga till aktieanalytiker

K-Fastigheters vd om framtiden och bolagets mål.

Titania säljer ”hemligt” lyxprojekt i Kalifornien

Vd:n ”Det har varit otroligt kul och lärorikt att göra projektet men det är inget vi kommer att göra om”.

Elias Georgiadis, vd vid Stenhus Fastigheter.

Stenhus har sikte på ytterligare uppköp

Efter att ha tuggat i sig flera noterade bolag har Stenhus nu funnit ytterligare ett bolag som man går in tungt i, kanske för ett kommande uppköp.

Aktien som drabbade SBB:s resultat stenhårt

Det har pratats en hel del om värdet på JM-posten hos SBB. Men det var ett annat innehav som påverkade halvårsresultatet negativt med över en miljard.

Tillbaka till förstasidan