Brinova köper för 55 mkr i Karlskrona

Brinova utökar sitt bestånd i Karlskrona genom att förvärva sex bostadsfastigheter i Karlskrona. Säljare är Kobebus som blir ny delägare i Brinova. Priset är 55 miljoner kronor.

Annons

Affären gäller fastigheterna Sheldon 4 (som ligger på Norra Smedjegatan 2, nära Brinova Arena) och  Clerk 28 (Styrmansgatan 27) på centrumön Trossö samt fastigheterna Vakteln 8–11 (Tromtögatan 14, 16, 18 och 20) på intilliggande Saltö.

Tillträde sker omgående och förvärvet finansieras delvis genom emission av egna aktier i Brinova, motsvarande ett totalt kapitalbelopp om 12 Mkr.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 2.478 kvm. Hyresvärdet uppgår till 3,2 Mkr och de förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 55,2 Mkr.

Fastigheterna med totalt 28 hyresbostäder ligger på absolut bästa läge i Karlskrona, på Trossö och Saltö. Fastigheterna ligger nära bolaget befintliga enheter vilket kommer generera en effektiv förvaltning med goda synergieffekter.

VD Per Johansson kommenterar förvärvet och tillträdet:

– Ett bra tillskott av attraktiva bostäder på absolut bästa läge i Karlskrona.

Brinova förvärvar fastigheterna genom bolag med tillträde den 29 april. Förvärvet finansieras med kontanta medel samt genom emission av egna aktier i Brinova. Styrelsen har därför med stöd bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2021, idag beslutat om emission av 317.965 aktier av serie B i Brinova riktad till säljaren av fastighetsbolagen, Kobebus Fastighets AB. Teckningskursen uppgår till 37,74 kr per aktie och är baserat på ett vägt genomsnittspris för Brinovas aktie närmast före tillträdet. Priset motsvarar en premie om cirka 7 procent mot stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 28 april 2022.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Brinova ökar med 317 965 från 97 397 336 till 97 715 301. Aktiekapitalet ökar med 1 271 860 kronor, från 389 589 344 kronor till 390 861 204 kronor. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 0,33 procent baserat på det totala antalet aktier i Brinova efter emissionen.

Fler Nyheter från förstasidan

Sagax investerar 1,6 mdr

43 fastigheter och nästan totalt 300.000 kvm lokaler.

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan