Bra utdelningstillväxt hos fastighetsbolagen

Det råder fortfarande riktigt goda tider bland de börsnoterade bolagen visar en genomgång som Fastighetsvärlden gjort av de åtta börsvärdemässigt största kommersiellt inriktade fastighetsbolagen (Pandox renodlat mot hotell ingår ej).

Förvaltningsresultaten per aktie har ökat med i snitt nära 16 procent i de här bolagen under 2018. Samtidigt väljer bolagen att inte dela med sig riktigt lika mycket av ökningen till utdelningen. Hos de här bolagen höjs den med 11,5 procent per aktie i snitt, vilket ändå får anses vara en god utdelningstillväxt.

Förvaltningsresultatens ökningar förklaras överlag av större bestånd, omförhandlade hyresavtal och fortsatt nedpressning av de genomsnittliga räntenivåerna hos bolagen. Inför 2019 ser det fortsatt bra ut för hyrestillväxten medan räntenivån kan tänkas vända uppåt något.

Några bolag utmärker sig med mycket stark tillväxt av förvaltningsresultat per aktie. Det är Wallenstam (27) procent, Fabege (26 procent) och Wihlborgs (19 procent). Både Fabege och Wihlborgs ökar också utdelningen påtagligt med 20 procent respektive 18 procent. Wallenstam är mer konservativa och ökar endast utdelningen med 5 procent.

Lägst tillväxt i förvaltningsresultat visar Atrium Ljungberg och Hufvudstaden med 3 procent respektive 4 procent. Båda dessa bolag väljer dock att höja utdelningen mer än vad förvalningsresultatet växt.  Hufvudstaden höjer utdelningen med 6 procent medan  Atrium Ljungberg höjer med 8 procent.

Fler Nyheter från förstasidan

Humlegårdens hus oskadda

Kraftig explosion i Hagalund där Humlegården äger 80 procent av fastigheterna.

Syskonpar köper för 400 mkr

Förvärvar 32.000 kvm bostäder och lokaler i centralt läge.

Microsoft slår till och köper 120.000 kvm mark

Avser att bygga ett datacenter i världsklass.

Akelius: ”Det är istället ett slag i ansiktet”

Kommenterar förslag som berör 24 procent av bolagets fastighetsvärde.

Tre institutioner har sålt för 13 miljarder på två år

Stora avyttringar. FV går igenom försäljningarna och vad som ligger bakom.

Höghus på Östermalm nobbas

Planerna på 450 bostäder och ett 18 våningar högt torn skickas åter till ritbordet.

JLL värvar fem

Läs om vilka som ansluter till rådgivningsfirman.

Fyra topptjänster tillsatta – några långsittare kvar

Fyra tjänstemanna-vd:ar suttit längre än 13 år. FV går igenom läget vid de största bolagen.

Fem kvar i kamp om stor myndighet

Beslut väntas inom några månader. Nästan 14.000 kvm på spel.

Spotify i våldsam ytexpansion av lokaler i Stockholm

Spotify gör ytterligare en lokalförhyrning. Nu på östra Södermalm. FV summerar förhyrningarna i Stockholm och berättar om den historiska expansionen.

Ny vd till Backahill

Familjen Erik Paulssons fastighetsbolag får en ny koncernchef.

Tidigare topp-vd startar nytt JV med Balder

Fokuserar på Stockholmsområdet. Berättar för FV om vilka segment som är intressanta.

Tillbaka till förstasidan