Bra skjuts i värdet hos Platzer

Flera stora projekt under färdigställande ger ökande hyresintäkter samtidigt som den generella vakansgraden ökar något.

Först ut med bokslutet för 2021 är Platzer. Företaget levererar ett resultat före skatt om 2.108 mkr för 2021, jämfört med 1.672 mkr året innan.
Den största förändringen står värdeökningen i beståndet för med 1.240 mkr (1.006). Drygt hälften av förändringen beror på sänkta avkastningskrav, omkring 30 procent förklaras av fastighetsutveckling etc och 15 procent av ökade marknadshyror.

Förvaltningsresultatet förbättrades till 757 mkr (680), varav 109 mkr (66) kom från intressebolags resultat.

Företaget lyfter fram att man under 2021 hade en positiv nettouthyrning under samtliga kvartal, samtidigt har dock vakanserna i beståndet ökat under året. Uthyrningsgaraden var 91 procent för 2021 och 93 procent året innan. Att det blir så hänger samman med att mycket av den nytecknade volymen finns i de projekt Platzer driver, medan uppsägningarna i förvaltningsbeståndet är något större än uthyrningarna där.

När vd P-G Persson tittar på utfallet av uthyrningsarbetet och intäkter som kommer längre fram än 2022 så tycker han det ser mycket bra ut:
– Sammantaget visar vår intjäningsförmåga att arbetet vi gjort under 2021 kommer att påverka vårt resultat mycket positivt de kommande åren.

Nettouthyrningen under 2021 uppgick till 35 mkr inklusive intressebolag att jämföra med – 20 mkr under 2020.

Uthyrningsgraden i projektet Gårda Vesta, som räknas som färdigställt under q1 2022, ligger nu på 98 procent. Kineum som ska stå klart i q4 har en uthyrningsgrad om 83 procent inklusive befintlig byggnad.

Ur bokslutet:

• Hyresintäkterna ökade till 1.201 mkr (1.142)
• Förvaltningsresultatet ökade till 759 mkr (680)
• Periodens resultat ökade till 1.709 mkr (1.374)
• Fastighetsvärdet ökade till 26.031 mkr (22.575)
• Resultatet per aktie uppgick till 14,24 kr (11,40)

Fler Nyheter från förstasidan

Förvaltaren byter namn – tillsammans med ägaren

”Behåller allt som är bra”.

Vissa priser gått upp 30 procent

Skenande byggmaterialpriser hotar nya bostäder. Vill undanta allmännyttan från LOU.

Duo redo för snabb miljardförsäljning

Ytterligare en stor transaktion att vänta på Kungsholmen.

Selin i miljard-jv i norr

Läs om planerna.

Grönt ljus för Pembrokes stora cityprojekt

36.000 kvm ska utvecklas bakom NK. ”Vi är jätteglada och exalterade”. Se flera bilder på förändringen.

Hyr snabbt ut 7.000 kvm

Akademiska Hus avyttrade nyligen fastigheten.

Realplay

Nu ska nya tjänster öka bolagens intäkter

Efter jakt på minskade kostnader tittar proptechsektorn nu mer på hur de kan öka intäkterna hos fastighetsbolagen. Tenant experience ska fixa det.

Köper för 390 mkr av SPP

Central fastighet. Sweco hyresgäst.

Dragicevic nu näst störst i Oscar

Läs om den nya ägaren – som ”köttar på” inom fastighetsbranschen.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Raset: McDonalds stänger tolfte i Stockholmsområdet

Se FV:s lista över alla nedstängningar.

Läs utdrag ur Mats Hederos nya bok Människobyn

Han var ansvarig för att genomdriva en av de största förändringarna och ombyggnationerna av Stockholms city. Berättar om tankarna.

Tar över efter Pane Fresco på Åhléns city

Förknippades länge med Paolo Roberto

Jätteavtal om 42.500 kvm – värde nästan 2 miljarder

Ett sammanlagt årligt hyresvärde på drygt 95 miljoner.

Tillbaka till förstasidan