Börsens doldis Signatur siktar på 10 miljarder

Signatur Fastigheter, med bas i Malmö, är ett av de minsta börsnoterade fastighetsbolagen. Genom en handfull förvärv har bolaget nu nått 1,2 miljarder kronor i fastighetsvärde och målet är 2 miljarder vid årsskiftet.

– Vi har många affärer på gång som hunnit långt. Men vi är fortfarande för små. Vi måste bli större. En volym på runt 10 miljarder kronor vore önskvärt, men vi har ingen fastställd tidsplan ännu för den volymen. Det viktigaste är att vi gör rätt affärer, säger Dan Astrén, vd, grundare och storägare, till Fastighetsvärlden.

Fastighetsmixen är liknande den som finns i SBB, alltså samhällsfastigheter och bostäder. Kursutvecklingen har dock inte kopierat den i betydligt större SBB utan bolaget handlas under substans.

Mer än 90 procent av Signatur Fastigheters bestånd finns i Öresunds- och Stockholmsregionen. Merparten av tillväxten har ägt rum i det förstnämnda medan aktiviteten varit lägre i det sistnämnda som det skulle kunna vara aktuellt att sälja.

– Vi har ännu inte tagit något beslut kring Stockholm, men vi kommer inte sälja de båda detaljplaner som vi jobbar med. Vi har mycket att göra i Skåne och ser många affärsmöjligheter, på flera orter. Vi söker synergier för att nå en effektiv förvaltning, men vi vill egentligen inte låsa oss geografiskt.

Signatur Fastigheter har hittills i år köpt fastigheter för 260 miljoner kronor. Beståndet består av 43 fastigheter om totalt 55.000 kvm lokaler och bostäder. Hyresintäkterna är på cirka 64 miljoner kronor.

– Vi tappade lite fart i våra tillväxtplaner i början av pandemin, men nu är vi uppe i god fart igen.

Bolaget har fokus på kassaflödesfastigheter i form av bostäder och samhällsfastigheter i B- och C-lägen. Samhällsfastigheterna består av LSS-boenden, vårdcentraler och skolor

– Bostadsyielderna är låga, men samtidigt så finns värdeökningen där. Även samhällsfastigheter har blivit betydligt dyrare sedan vi började köpa, men jag tycker att vi fortfarande köper på bra nivåer, säger Dan Astrén.

Dan Astrén har sysslat med fastigheter i snart 20 år, både i Sverige och utomlands. Han har bland annat varit med och startat Svenska Investerings­­gruppen 2007. Det som idag är Signatur Fastigheter skapades 2014, men då under namnet SIG Invest AB.

Under hösten 2019 tog Signatur Fastigheter steget in på börsen genom ett omvänt förvärv av Deflamo som tillverkar nedbrytbart flamskyddsmedel. Storägare där var Peter Gyllenhammar som fortfarande minns kvar med en mindre ägarandel i Signatur. Signatur ägde vid tillfället 25 fastigheter till ett marknadsvärde av 620 miljoner kronor.

Dan Astrén är största ägare med 20 procent. Näst störst är Östersjöstiftelsen som kom in som ägare hösten 2020 i en riktad nyemission, genom 10 procent. Tredje störst är Tomas Magnusson (CIO inom bolaget) med 10 procent. Bland investerarna finns även fastighetsprofilen Johan Thorell som kom in på samma sätt som Östersjöstiftelsen.

Runt 40 procent av ägandet kan kopplas till de personer som var med och grundade bolaget.

Stockholmsbeståndet kom in i bolaget genom att ett jv-bestånd apporterades. Bolaget är fortsatt öppet för förvärv genom apportemissioner.

– Vi är öppna för att göra ytterligare förvärv på det sättet.

På projektsidan finns det fem projekt i Malmö och ett i Stockholm som står i fokus. I Malmö har staden nyligen antagit en ny detaljplan för Signaturs nyligen förvärvade fastighet vid Pildammsparken.

– Det är mycket glädjande att detaljplaneprocessen redan nu är slutförd och att vi kan starta förädlingsarbetet. Ambitionen är att konvertera fastigheten, som idag inhyser utbildningsverksamhet, till tre våningsplan med ett 70-tal lägenheter samt göra plats för vård och omsorg i bottenplanet. Hyresintäkterna skulle därmed kunna mer än fördubblas från dagens nivå, till cirka 10 miljoner kronor, säger Dan Astrén, vd Signatur Fastigheter.

Fler Nyheter från förstasidan

Fastighetsägarna till de blödande tech-bolagen

FV listar de fastighetsbolag som är värd för de omskrivna bolagen.

Ministern om mötet med de tre fastighetstopparna

Träffat Selin, Arnhult och Batljan. Räntor Viktiga hyresavier 90-talskraschen Det egna bolånet.

Långläsning från FV

FV dokument om 24 sidor – 30 år sedan Kraschen

Det råder oro på marknaden. Effekterna har både likheter och olikheter med den stora Kraschen för 30 år sedan. Vi återpublicerar här en uppmärksammad artikelserie!

Köper nytt för 63.000 kr/kvm i Vallentuna

Fortfarande en stark bostadsmarknad. Ser möjligheten för högre hyror efter den nya överenskommelsen.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Hon tar över efter Urban Edenström

Urban Edenström blir arbetande styrelseordförande.

Hyr ut 5.500 kvm till CGI

Tecknar kontrakt på två platser i Stockholmsområdet. Läs om bolagen som tappar hyresgästen.

Hyr ut 3.300 kvm till F-kassan

”Norra Sveriges mest flödesrika knutpunkt ”.

Bildextra: Så blev 11.000 kvm – i trä

Träd planterades när Sveriges största kontor i sitt slag invigdes.

Expanderar i Hagastaden genom köp för 2,3 miljarder

Industricentralen har nu klart med köpare för sin 21.000 kvm stora kontorspjäs i Hagastaden. Köparen finns sedan tidigare väl representerad i området.

Vann kamp om ny tingsrätt

Nästan 7.000 kvm lokaler. Läs även vem som tappar en stor hyresgäst – igen.

Blixtaffär: Nytt HK säljs för 2,4 mdr – oväntad köpare

Var tänkt för att bli byggbolagets nya huvudkontor. Utvecklingen i omvärlden påverkat. Fastigheten ligger vid tullgränsen i Stockholm.

Plan för ny centralstation presenterad

Stor stationsbyggnad med kontor ingår i planen.

Nytt avtal med mediajätten – hela 16.000 kvm

FV avslöjar. Signerat ett nytt och stort hyresavtal.

Tillbaka till förstasidan